«Byråden gjentar seg selv, blir ikke riktigere av den grunn»

James Stove Lorentzen (H). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

DEBATT: Byråden er svært unøyaktig i sin beskrivelse av Høyres budsjett i sin iver etter å kritisere oss.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.01.2018 kl 20:13

Sagene Avis
Sagene Avis

Dette er et tilsvar på innlegget fra finansbyråd Robert Steen (Ap): «Høyre mener bydel Nordre Aker har for mye penger» og «Høyre mener bydel Sagene har for mye penger».

Byråd Steen er bekymret fordi Høyre ikke vil sette av milliard beløp til tomtekjøp. Det bør han ikke være, hans eget byråd skal snart inngå kontrakter med 3-4 leverandører av sykehjem som skal tilby over 400 senger og et av kravene er at leverandørene stiller med egne tomter. Ca halvparten av Oslos barnehagekapasitet foregår på private tomter, det er altså ikke slik at kommunen må eie tomt.

Når det gjelder bydelsøkonomien så er hovedforskjellen på byrådet og Høyre at vi ikke ønsker å ekspandere så raskt som de gjør. Byrådet skal ansette mange nå, for så å kutte i bydelene i 2020/2021 ifølge deres eget budsjett. Det virker ikke særlig klokt.

Byråden er svært unøyaktig i sin beskrivelse av Høyres budsjett i sin iver etter å kritisere oss. Han skriver: «Høyre har i sitt alternative budsjett tatt ut alle investeringer til sentral digital utvikling, personvern og datasikkerhet samt organisasjonsutvikling.» Vi har ikke redusert investeringene, men reduserer oppbyggingen av en stor sentral driftsenhet, det er noe ganske annet.

Det er ganske fornøyelig at byråden kritiserer oss for at vi ikke kutter hele eiendomsskatten på et år. Han kaller oss i alle andre sammenhenger for uansvarlige, når vi så viser ansvarlighet så er det galt det også. Vi må forholde oss til at eiendomsskatten er innført og at byrådet bruker pengene til å øke kommunens faste utgifter. I fjor var beløpet beskjedent, da kunne vi kutte hele på et budsjettår, i 2018 er beløpet så stort at vi trenger mer tid, det er jeg sikker på at velgerne forstår.

James Stove Lorentzen (H)

Leder av helse- og soialkomiteen

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

ANNONSE
Annonse