«Ryktene om kirkens død er betydelig overdrevet»

Ila kirke. FOTO: UTLÅN/SAGENE AVIS

KOMMENTAR: – Vi vil jobbe aktivt for å vise at vår menighet trenger Ila kirke også i fremtiden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.04.2018 kl 11:05

Sagene Avis
Sagene Avis
ANNONSE
Annonse
 

Dette innlegget av sokneprest Knut Rygh ble delt på Ila kirkes egen facebookside, men lokalavisa har fått tillatelse til å dele videre med leserne i Sagene Avis

Det er skrevet en del i avisen og i andre media at Ila kirke skal legges ned, som en av ti kirker i byen. Det er viktig for oss i menigheten å presisere hva dette handler om. Dette er et forslag som er lagt frem i en rapport fra styringsgruppen for prosjekt «Kirkebruksplan for Oslo».

Styringsgruppen som består av blant annet ledere fra Fellesrådet og bispedømmerådet sier følgende om vårt sokn, Sagene og Iladalen sokn, sitat rapporten:

Kirkene ligger relativt kort fra hverandre, men med Ring 2 som et tydelig skille mellom seg. Iladalen kirke er en mindre kirke opprinnelig reist av Oslo Småkirkeforening. Sagene kirke er et monumentalbygg og en «torgkirke» med en flott plassering i et kommunikasjonsmessig midtpunkt i soknet. Kirken har imidlertid verken kontorer eller menighetslokaler i nær avstand. Disse er lokalisert til Iladalen kirke.

Styringsgruppen støtter forslaget om at menighetens aktiviteter konsentreres rundt Sagene kirke og at Iladalen kirke leies helt eller delvis ut.

Styringsgruppens foreløpige forslag: Sagene kirke er soknekirke i Sagene og Ila sokn. Iladalen kirke fristilles for utleie. Menighetslokaler og kontorer beholdes inntil mulighetene for nye menighetslokaler i tilknytning til Sagene kirke er vurdert.

HER KAN DU LESE HELE RAPPORTEN

Vi som menighet er invitert til å komme med innspill til styringsgruppens forslag innen 1. juni. Vi vil jobbe aktivt for å vise at vår menighet trenge Ila kirke også i fremtiden, vi trenger den både som menighetshus og kontorlokale, samtidig som vi vil jobbe konstruktivt for å bedre kirken i Oslo sin økonomiske situasjon.

Førstkommende søndag 22. april, etter gudstjenesten i Ila kirke klokken 11.00, inviteres de som ønsker av Iladøler og andre, til et åpent informasjonsmøte under kirkekaffen.

Sokneprest Knut Rygh

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!