Bjølsen Ungdomskorps fremdeles uten øvingslokale

FOTO: BYDEL SAGENE

I bydelen. Bydelsdirektøren kan ikke love at korpset kommer "hjem" under musikkorpsenes år 2018.

Tekst:

Publisert:

Sagene Avis
Sagene Avis

SAGENE: Jørgen Foss (AP) reiste dette spørsmålet under forrige torsdags bydelsutvalgsmøte: Hva har direktøren gjort for å imøtekomme bydelsutvalgets vedtak om øvingslokaler for Bjølsen Ungdomskorps?

Ifølge Foss har et enstemmig bydelsutvalg vedtatt i flere år at bydelen skal finne egnet øvingslokale for Bjølsen Ungdomskorps, men fremdeles står de uten øvingslokale i bydelen. Korpset øver i kantina på Hellerud videregående i Bydel Alna.

LES OM PARK SOM BLE VRAKET I BYDELSUTVALGSMØTE TIL FORDEL FOR BOLIGER I SANDAKERVEIEN 113-119 HER.

Flere forsøk

Bjølsen Ungdomskorps ønsker seg lokaler i bydelen, med plass til oppbevaring av slagverk, stoler og stort nok lokale til 50 personer pluss slagverk. Også helst et lokale av slik størrelse at de kan avholde konserter i lokalet, ifølge bydelsdirektøren.

– Helt siden bydelen foretok en kartlegging av øvingssituasjonen for bydelens korps i 2014, har Bydelsadministrasjonen forsøkt å hjelpe Bjølsen Ungdomskorps med å finne egnete lokaler i bydel Sagene, svarte bydelsdirektør Marius Trana, til bydelsutvalget torsdag kveld.

Blant forsøkene som er gjort er å finne lokaler ved etablering av nye barnehager, rettet henvendelse til Akerselva Sykehjem, og forsøkt å få den tidligere direktørboligen i Biermanns gate til musikk og kulturformål.

– Det siste initiativet fra administrasjonens side var å se om det var mulig å få plass til korpset ved Fernanda Nissen skole. Først ved å spille inn behovet for å etablere en Kulturskole med store lokaler i skolebygget, dernest etter at skolen ble tilrettelagt for musikalske aktiviteter, avslutter bydelsdirektøren.

I år var derfor korpset på befaring på skolen, men problemet var mangel på lagerplass, etter det administrasjonen erfarer.

LES OGSÅ: Barna tapte for PST. Det blir ingen gangbro for elevene på Fernanda Nissen skole: «Motbydelig selvtjenende maktmisbruk»

En bydel uten øvingslokaler

Bydelsadministrasjonen forvalter ingen egne bygg i bydelen, dette gjøres av eiendomsforetakene.

– Om det skal finnes plass til korpset, er bydelenes rolle i hovedsak å være en formidler, sier Trana.

Direktøren trekker frem skoler som særdeles viktige som lokaler for bydelens korps.

– Det er derfor viktig at bydelens representanter i driftsstyrene ved skolene tar korpsenes situasjon opp med skoleledelsen for å vurdere mulige forbedringer.

Ifølge bydelsdirektøren har bydelen ingen ledige lokaler som møter korpsenes krav til øvingslokale: Nok gulvareal, nok lagringsplass til utstyr og en kostnad korpset kan bære.

Forstår skuffelsen

Administrasjonen sier de forstår at korpset kan være skuffet over mulighetene til å komme tilbake å øve og spille i bydelen, og at de ikke kan love at korpset kommer hjem til egen bydel i Musikkorpsenes år 2018.

– Vi er imidlertid av den oppfatning at forventningene til hva administrasjonen kan bidra med har vært for høye. I og med at vi ikke disponerer egne lokaler og det heller ikke er avsatt økonomiske midler til formålet, sa Trana i bydelsutvalgsmøte.

Bydelen vil i hovedsak være formidler og brobygger til andre aktører og virksomheter, og være pådrivere i forhold til bygging av kommunale og offentlige bygg i bydelen slik at musikkinteressene ivaretas.

Administrasjonen arbeider for tiden med at det settes av store nok lokaler til kultur og musikkformål i forbindelse med reguleringen av Heidenreich-tomta til skolebygg og den videre reguleringen av Nedre Voldsløkka idrettspark. Og at idretten finner en fellesløsning i en hall på Voldsløkka-feltet.

LES OGSÅ:

Den historiske pølsebua

Gangbroa ved PST blir ikke bygget: «Et motbydelig selvtjenende maktmisbruk»

To personer knivstukket

ANNONSE
Annonse