ANNONSE
Annonse

Bydelene er helt uenige om endring og sletting av veinavn

Nycoveien i Bydel Sagene ved Storo. Foto: ARKIV SAGENE AVIS

Der Nordre Aker sier ja til endring av veinavn, ønsker Bydel Sagene å videreføre det som er. Og hvem får siste ordet da?

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 12.02.2018 kl 11:47

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

STORO: Nycoveien er en vei ved Storo, i Bydel Sagene. Den går fra Sandakerveien til Vitaminveien. Det er to bygninger som har adresse Nycoveien.

Veien fikk ifølge Wikipedia navn i 1953 etter Nyco fabrikker, som lå i nummer 2, og som opprinnelig var Sandakerveien 102.

Stenges for gjennomkjøring

Administrasjonen i Bydel Sagene mottok i høst veisak fra Plan- og bygningsetaten.

– I forbindelse med utbygging av prosjektet Lillo gård, skal det opparbeides gatetun i Sandakerveien ved dagens kryss Sandakerveien og Nycoveien. Sandakerveien deles dermed i to, ettersom gatetunet skal være bilfritt med unntak av varelevering, fortalte Martin Svingen Refseth, bydelsplanlegger ved Enhet for kultur og nærmiljø, i Bydel Sagene, til lokalavisa før jul.

I brevet fra Plan- og bygningsetaten, står det blant annet at siden Sandakerveien blir stengt for gjennomkjøring ved Lillo Gård, er det mest hensiktsmessig at Nycoveien utgår som veinavn. Og at Sandakerveien blir forlenget til rundkjøringen ved Vitaminveien. Det vises også til at Nycoveien kun er 120 meter lang, og at det er bare to bygninger som har adresse i veien.

Hans Amundsens vei

Refseth i Bydel Sagene fortalte videre i saken før jul, at Plan- og bygningsetaten mener oppdelingen av Sandakerveien fordrer at den delen som blir fraskilt fra hoveddelen av veistrekningen, bør bli tildelt et nytt navn.

– Dette for å etablere adresseparseller for tildeling av adresser, og dermed oppdatere adressesystemet i området i takt med at gatebildet endrer seg. Den delen av Sandakerveien som Plan- og bygningsetaten peker på med eventuelt nytt navn, strekker seg fra det kommende gatetunet, fra rundt der dagens kryss Sandakerveien og Hans Amundsens vei ligger, og opp til Rolf Wickstrøms vei, Ring 3, forklarte Refseth videre.

Lokalpolitikerne i Nordre Aker

Det er bydelsutvalgene - de lokalpolitiske utvalgene - som fatter endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting og navneendring for gater, veier, plasser med videre, i den enkelte bydel. Bydel Nordre Aker behandlet Plan- og bygningsetatens forslag i siste bydelsutvalgsmøte før jul.

«Bydel Nordre Aker er enig i at det er behov for å navne om berørte veier. Bydelen ber
om at øvre del av Sandakerveien blir gitt navnet Nycoveien, når dette navnet blir ledig» (hvis Nycoveien blir slettet, journ. anm.), skriver Bydel Nordre Aker fra vedtaket.

Videre:

«Veien som i dag har navnet Nycoveien, kan navnes om og bli avslutningen av Sandakerveien, forutsatt at navnet Nycoveien gis til øvre del av eksisterende Sandakerveien. Nyco-navnet er en viktig del av lokalmiljøet og industri-historien for området. Ettersom Nyco som industribedrift er på vei ut fra området er det viktig å sikre at denne historien lever videre som veinavn i området. Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen er forhørt på uformell basis og støtter dette standpunktet,» står det også i Nordre Aker-vedtaket.

Lokalpolitikerene i Bydel Sagene

Da veisaken var oppe i Bydel Sagenes bydelsutvalg, torsdag 8. februar, så tok saken en annen vending. For Bydel Sagene ønsker å videreføre det som er.

«Med bakgrunn i avveiningene som er gjort under bydelsdirektørens vurdering, mener Bydel Sagene at de eksisterende veinavnene bør videreføres og at de nye boligene som oppføres ved Lillo gård bør bli gitt adresse Sandakerveien. Bydel Sagene gir dermed ikke tilslutning til anmodningen om tildeling av nytt veinavn for deler av Sandakerveien, sletting av Nycoveien og endret veistrekning for Hans Amundsens vei,» lyder det enstemmige vedtaket fra det lokalpolitiske møtet.

Bydelsutvalgsleder i Bydel Sagene, Helge Stoltenberg (Ap), utdyper fra behandlingen:

– Blant annet viser veinavnet til en bedrift som har vært viktig for lokalmiljøet. Sammen med veinavnet Vitaminveien, forteller Nycoveien om områdets moderne industrihistorie og har således en viktig lokalhistorisk rolle.

GE Healthcare produserer medisiner som eksporteres til hele verden.

– For å gjøre dette trengs sertifikater til hver medisin som er registrert på adressen til bedriften. GE Healthcare flyttet nettopp fra Nycoveien 2 til Nycoveien 1, og er nå midt i prosessen med å gjøre endringer på alle sine sertifikater. Dette er en tidkrevende og en svært dyr prosess. Det ville være uansvarlig av oss å endre deres adresse nok en gang. GE Healthcare er en stor bedrift i vår bydel og for meg er det viktig å gi næringslivet forutsigbare rammebetingelser.

Hvem bestemmer

Så hva skjer da, når bydelene har fullmakt til å avgjøre endring og sletting av veinavn, og bydelene er uenige?

– Det er bydelen der gaten starter som skal sette navn på gata. Sandakerveien starter i Bydel Sagene og dermed er det vi som bestermmer navnet, sier Stoltenberg videre.

HER KAN DU LESE HVA HOVEDPERSONEN SELV, GE HEALTHCARE I NYCOVEIEN, MENER OM FORSLAG OM SLETTING AV VEINAVNET.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!