Byråden innstiller bydelsdirektør Marius Trana til ny jobb

 

Etter alle solemerker så har bydelsdirektøren ny jobb i januar.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.12.2017 kl 12:55

Sagene Avis
Sagene Avis

SAGENE: Fra byrådssak av 19. desember går det frem at byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester har gjennomført en rekrutteringsprosess for stilling som bydelsdirektør i Bydel Alna. Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for forlengelse én gang.

16 kandidater

– Ved søknadsfristens utløp hadde 16 kandidater søkt stillingen, seks kvinner og ti menn. Ingen kandidater fikk innvilget unntak fra offentlig søkerlisten. Etter endt rekrutteringsprosess, har kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester avgitt følgende innstilling: Innstilt som nr.l: Marius Trana, fra nevnte byrådssak.

Det oppgis heller ingen flere innstilte kandidater til stillingen i byrådssaken.

Marius Trana

Videre står følgende oppfordring:

– Byråden for eldre, helse og arbeid innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Marius Trana ansettes i åremålsstilling som bydelsdirektør i Bydel Alna.

Ønsker ikke å kommentere

Per i dag er Marius Trana bydelsdirektør i Bydel Sagene. Han ønsker fortsatt ikke å kommentere saken - med referanse til tidligere sak, da navnet hans dukket opp på søkelisten - men etter det Sagene Avis kjenner til, så er det stor sannsynlighet for at Trana har byttet jobb i begynnelsen av januar, da den formelle ansettelsen skjer.

Åremål

Marius Trana er samfunnsøkonom, også med mange år i Nærings- og handelsdepartementet, og tidligere rådmann på Sørum. Trana er fra Oslo, og vokst opp på Oppsal og i Tveita-området. Han ble ansatt som bydelsdirektør i Bydel Sagene i februar 2014.
En bydelsdirektørstilling er på åremål, med seks år, med mulighet for forlengelse

ANNONSE
Annonse