Byrådsforslaget banket gjennom

Den gamle Lilleborg-tomta i Treschows gate. FOTO: SAGENE AVIS

Nå er det opp til Rødt å vippe mot skole eller leiligheter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.02.2018 kl 09:22

Sagene Avis
Sagene Avis

LILLEBORG: Som Sagene Avis tidligere har omtalt, ønsker utbygger å bygge opp mot 260 leiligheter på den gamle Lilleborg-tomta i Treschows gate 16. Samtidig fremmer Plan- og bygningsetaten et eget forslag for tomta – med skole på eiendommen.

Skole

I byrådsmøte 4. januar 2018, sluttet byrådet seg til Plan-og bygningsetatens vurdering og konklusjon, ved å anbefale alternativ 2 i saken, nemlig skole og friområde i Treschows gate 16.

«Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Treschows gate 16, Bentsebrugata l7C, som omreguleres fra bebyggelse og anlegg, felles avkjørsel, gang- /sykkelvei og friområde til: Bebyggelse og anlegg - undervisning/idrettsstadion (flerbrukshall) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - fortau Grønnstruktur - turvei, friområde,» står det i vedtaket.

Onsdag 14. februar sto Treschows gate 16 på lista til bystyrets byutviklingskomite.

– Mener alvor

– For andre gang på kort tid, anbefaler byrådet å regulere til skole, fremfor boliger, slik utbygger ønsker. I desember behandlet og vedtok bystyret skole i Uelandsgate 85 (Voldsløkka, journ anm.). Dette viser at byrådet mener alvor med å planlegge for fremtiden, sa Victoria Evensen (Ap), som er leder av byutviklingskomiteen, til Sagene Avis i forkant av byutviklingskomitebehandlingen onsdag.

HER KAN DU LESE HELE SAKEN MED INTERVJU AV EVENSEN

Onsdag ble byrådsforslaget banket igjennom av Ap og MDG.

– De borgerlige stemte for tilbakesendelse av saken, altså i prinsippet mot byrådsforslaget, i byutviklingskomiteen i går. Men byrådsforslaget fikk likevel flertall med AP og MDGs stemmer. SV er ikke i komiteen, men støtter forslaget, oppsummerer Evensen i etterkant av behandlingen.

Hun fortsetter.

– Vi håper nå på å finne sammen med Rødt i bystyret, slik at vi sikrer nok stemmer for skoleforslaget. Jeg tror man lokalt vil ha problemer med å forstå begrunnelsen for å ikke stemme for skolealternativet nå, ifølge Evensen.

LES OGSÅ: Det blir også skole på Voldsløkka

Du kan se illustrasjoner både av boligforslaget og skoleforslaget her!

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse