Det er lenge siden MDG og Siri ba bydelen vurdere stenging av gata

Siri Mittet i MDG og Bydel Sagene, midt i Haarklous plass og Kyrre Grepps gate, som både MDG og beboere i området ønsker å få stengt akkurat her, mellom de to grøntområdene på hver side. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

– Her bor det mange barn og unge. Å stenge denne delen av Kyrre Grepps gate for biltrafikk, vil kunne skape et tryggere, mer levende parkområde, og med enda mer liv og aktivitet, ifølge MDG og det politiske tidligere vedtaket.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.10.2017 kl 16:16

Sagene Avis
Sagene Avis
Se bildet større

Sånn vil de ha det - nå har naboer satt i gang underskriftskampanje for å få løftet forslaget inn i Oslo bystyre. FOTO: Illustrasjon/Nabolaget 5

SØNDRE ÅSEN: Søndag fortalte Sagene Avis om beboerne i Søndre Åsen borettslag, som nå samler inn nok underskrifter - 300 - til å få forslag om å stenge Kyrre Greppsgate, der den deler parkområdet i to, behandlet i Oslo Bystyre.

Haarklous plass er en liten grønn park, som deles i to av Kyrre Grepps gate. Innbyggerforslaget trenger 300 underskrifter før det kan fremmes for bystyret. Underskriftskampanjen startet under dugnaden for Søndre Åsen borettslag, lørdag. Borettslaget er nærmeste nabo til området som ønskes forvandlet til en hel park.

HER KAN DU LESE HELE SAKEN FRA SØNDAG.

Fra grått til grønt

Siri Mittet i Miljøpartiet de Grønne (MDG) i bydelsutvalget i Bydel Sagene, er veldig fornøyd med innbyggerinitiativet, og forteller at partiet i forbindelse med budsjett for 2017 fikk vedtatt følgende i bydelsutvalget i desember 2016:

– Bydel Sagene er en svært folketett bydel med stort behov for gode tilgjengelige grøntomårder. Grøntområder er det lite areal i tilknytning til bydelens parker som kan bidra til å utvide det samlede grøntarealet. Dersom man skal oppnå mer grønnstruktur er det derfor nødvendig å ta av “grå” arealer som brukes til trafikale formål.

LES OGSÅ: Sagene Høyre mener det holder lenge med T-bane, og ikke S-bane i tillegg, saken opp i torsdagens bydelsutvalgsmøte

Som veibiten av Kyrre Grepps gate, som skiller parkarealet ved Haarklous plass i to.

Videre fra nevnte vedtak:

– I dette området bor det mange barn og unge, spesielt i de kommunale boligene. Å stenge denne delen av Kyrre Grepps gate for biltrafikk, og med det binde de to delene av Haarklous plass sammen med grøntareal, vil kunne skape et tryggere og mer levende parkområde, med enda mer liv og aktivitet.

Bydelsdagene

Siri Mittet, som selv bor i området, forteller videre at det har vært velykket å stenge denne veibiten, under bydelsdagene, og bruke veibiten som en del av grøntområdene på hver side.

Ifølge nevnte verbalvedtak av desember 2016, ba også bydelsutvalget bydelsdirektøren om å se nærmere på muligheten for å gjøre denne veistrekningen bilfri og vurdere på hvilken måte arealet kan gjøres “grønt”. Det bes om at direktøren kommer tilbake til bydelsutvalget med en orientering om saken.

Omregulering?

I august ble Miljø- og byutviklingskomiteen i bydelen, orientert om følgende:

– Bymiljøetaten har svart: Prosjektet krever en omregulering. Sykkelprosjektet kan bidra med midler til reguleringsarbeidet hvis bydelen vi gjennomføre dette selv. Et annet alternativ er å jobbe politisk for å få på plass en bestilling av disse endringene som kan gå fra byrådet til Bymiljøetaten.

Forventer en orientering

Siri Mittet forteller at hun i forkant av kommende bydelsutvalgsmøte 2. november, har sendt en mail til bydelsdirektøren om en ytterligere orientering der, om hvordan saken ligger an.

– Jeg forventer et forslag fra direktøren om hvordan denne saken kan tas videre slik at politikerenes og innbyggerinitiativtagernes målsetning kan oppnås, sier lokalpolitikeren.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse