ANNONSE
Annonse

– En gladsak for folk, elva og fremtiden!

Lilleborg-tomta i Treschows gate 16. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Leder av bystyrets byutviklingskomite, Victoria Marie Evensen (Ap), er glad byrådet foreslår skole på Lilleborg-tomta, og sier nei til boliger. Onsdag skal saken komitébehandles.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 13.02.2018 kl 17:22

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LILLEBORG: Som Sagene Avis tidligere har omtalt, ønsker utbygger å bygge opp mot 260 leiligheter på den gamle Lilleborg-tomta i Treschows gate 16. Samtidig fremmer Plan- og bygningsetaten et eget forslag for tomta – med skole på eiendommen.

Skole

I byrådsmøte 4. januar 2018, sluttet byrådet seg til Plan-og bygningsetatens vurdering og konklusjon, ved å anbefale alternativ 2 i saken, nemlig skole og friområde i Treschows gate 16.

«Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Treschows gate 16, Bentsebrugata l7C, som omreguleres fra bebyggelse og anlegg, felles avkjørsel, gang- /sykkelvei og friområde til: Bebyggelse og anlegg - undervisning/idrettsstadion (flerbrukshall) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - fortau Grønnstruktur - turvei, friområde,» står det i vedtaket.

Onsdag 14. februar skal Treschows gate 16 behandles i bystyrets byutviklingskomite.

Victoria Evensen (Ap), leder av bystyrets byutviklingskomite på Rådhuset. Her fra annen anledning. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

– Mener alvor

– For andre gang på kort tid, anbefaler byrådet å regulere til skole, fremfor boliger, slik utbygger ønsker. I desember behandlet og vedtok bystyret skole i Uelandsgate 85 (Voldsløkka, journ anm.). Dette viser at byrådet mener alvor med å planlegge for fremtiden, sier Victoria Evensen (Ap), som er leder av byutviklingskomiteen.

LES OGSÅ: Det blir også skole på Voldsløkka

– Tar vare på elva

Store endringer på denne tomta, blir det skole eller leiligheter? Saken skal opp i bystyrets byutviklingskomite onsdag 14. februar. Foto: SAGENE AVIS

Hun understreker at det er viktig og nødvendig å sikre strategisk plasserte tomter til for blant annet skoleformål.

– Befolkningsprognoser for dette området, og tilgrensende områder, viser at det er behov for nye skoleplasser. Forslaget planlegger for fremtiden og tar vare på Akerselva, med regulering til skole og et generøst offentlig friområde. Det er verdt å merke seg at bydel Sagene støtter forslaget og mener det er et godt kompromiss mellom bydelens behov for friområder og skole, fortsetter Evensen.

LES OGSÅ: Noe litt spooky over den gamle Lilleborg-tomta

Unik storby

Hun peker på Oslo som en unik storby, med tilknytning til både sjøen og Marka.

– Men også parkene våre og elvedragene, som brukes til rekreasjon, er noe av det som gjør Oslo til en god by å leve i. Da må vi også forvalte dette på en god måte og finne balansen mellom utvikling, altså miljøvennlig fortetting og nødvendig boligbygging, og god ivaretakelse av andre behov vi som innbyggere i byen har.

– Det er behov for skoler og barnehager, og behov for kort vei mellom der vi bor og der vi jobber. Men vi trenger også tilgang på urbane grøntområder. Dette er en gladsak for folk, elva og fremtiden. Bare å rope hurra for byrådets innstilling som jeg håper et samlet bystyre vil slutte seg til, avslutter Evensen.

Bydel Sagene

Partikollega og bydelsutvalgsleder i Bydel Sagene, Helge Stoltenberg, kommenterer:

– Jeg er kjempeglad for at byrådet har gått inn for å regulere denne tomten til skole og ikke boliger. Først og fremst fordi vi trenger skolen, men også for at dette vil åpne opp en til nå stengt del av Akerselva, sier Stoltenberg og fortsetter:

– En skole vi også gi bydelen sårt tiltrengte lokaler til både bydelens egene aktiviteter og til frivilligheten. Naboene i området har også engasjert seg sterkt imot det store boligprosjektet som var planlagt på tomta. Vi har et byråd som lytter og dette er også en seier for naboer og beboere i Bydel Sagene.

Du kan se illustrasjoner både av boligforslaget og skoleforslaget her!

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!