ANNONSE
Annonse

Flere jordmødre til flere bydeler

Foto: Pixabay (Illustrasjonsfoto)

– Nå styrker vi tilbudet og håper på at staten ser at den må ta et større ansvar når kvinner blir sendt hjem tidligere enn før, etter en fødsel, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 06.07.2018 kl 09:32

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SAGENE: Oslo kommune fordeler nå åtte nye årsverk til de fem bydelene Frogner, Gamle Oslo, Sagene, Søndre Nordstrand og Vestre Aker.

– God svangerskaps- og barselomsorg er et av de viktigste folkehelsetiltakene vi har. Dette handler både om kvinnehelse og utjevning av sosiale forskjeller, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) i pressemelding .

En godt utbygd jordmortjeneste gir mulighet for god og individuell omsorg.

– Dette er tidlig innsats i praksis. Byrådet har beregnet at Oslo mangler om lag 50 jordmorårsverk for å gi god og forsvarlig omsorg i tråd med nasjonale krav og anbefalinger, står det videre i pressemeldingen.

Byråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

For første gang har byrådet i Oslo gjort en systematisk kartlegging av jordmorressursene i bydelene i Oslo.

– Kun to av femten bydeler oppfyller i dag nasjonale krav og anbefalinger. Kartleggingen av svangerskaps- og barselomsorgen i bydelene viser at variasjonene er svært store, også mellom bydeler med relativt lik demografi. Byrådet har derfor bestemt å fordele seks millioner kroner til bydeler med særdeles lav tilgjengelighet i jordmortjenesten eller til bydeler med et særskilt behov for at omsorgen styrkes.

Fordelingen

Fordelingen er slik:

  • Bydel Sagene, ett årsverk
  • Gamle Oslo to årsverk
  • Frogner ett årsverk
  • Søndre Nordstrand to årsverk
  • Vestre Aker to årsverk

– Etter mange år med stillstand, økte Oslo antall jordmødre med over 30 % fra 2016 til 2017. Vi vet at svangerskaps- og barseltilbudet som i dag gis i Oslo er både faglig og kvalitativt godt innholdsmessig, men at vi i noen bydeler har utfordringer når det gjelder kapasitet og å gi et helhetlig barseltilbud med hjemmebesøk av jordmor innen 1-3 døgn etter fødsel i tråd med
statlige anbefalinger, sier Thorkildsen, og legger til:

– En god og individuell barselomsorg kan legge grunnplanken for en god barndom som gir ringvirkninger livet ut.

Mangler 600 - 700 jordmødre

På landsbasis anslås det at det mangler 600 - 700 jordmødre. Gjennomsnittlige liggetid ved sykehus etter ukompliserte fødsler sank fra 4,1 døgn i 1999 til 2,7 døgn i 2016. I samme tidsrom er en større del av ansvaret for barselomsorgen lagt til kommunehelsetjenesten. Flere sykehus planlegger å redusere liggetiden etter fødsel ytterligere for friske kvinner med ukompliserte fødsler. Fødselstallet i Oslo ligger gjennomsnittlig på 10 000 per år.

– Alvorlig

– Det er det alvorlig at staten vil redusere liggetiden på sykehus, uten at man har sikret at kommunene er satt i stand til å følge opp kvinnene godt nok. Dette er ikke bare et Oslo-problem. Kommuner over hele landet har gjennom denne våren ropt varsko. Nå styrker vi tilbudet og håper staten ser at den må ta et større ansvar når kvinner blir sendt hjem tidligere enn før etter en fødsel, sier byråden.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord