ANNONSE
Annonse

Har Nordre Aker-navnet noe å gjøre i Bydel Sagene?

Sagene kirke. Foto: ARKIV SAGENE AVIS

For eksempel heter det Nordre Aker prosti, for blant annet områdene Sagene, Iladalen, Torshov og Sinsen. – Dagens navn er meget misvisende, sier Jørgen Foss (Ap), og ber om forslag til nytt navn.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 31.01.2018 kl 22:07

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SAGENE: Oslo bispedømme har bedt om innspill til forslag om endring av navn på Nordre Aker prosti. Fristen for innspill er 1. mars, og i februar skal saken behandles politisk i Bydel Sagene.

Fra 1994

Fra sakspapirene går det frem følgende:

– I forbindelse med omorganisering av Nordre Aker prosti i 2015, ble det ytret ønske fra prosten om å vurdere endring av prostinavnet ettersom publikum fant det vanskelig å plassere prostiet geografisk. Oslo bispedømmeråd har drøftet saken og anbefaler å endre navnet på Nordre Aker prosti.

Nordre Aker prosti fikk sitt navn i 1994 og består i dag av:

• Hasle sokn
• Sinsen sokn
• Sagene og Ila sokn
• Paulus og Sofienberg sokn
• Torshov og Lilleborg sokn.

Ingen sammenheng

Bydelsdirektør Marius Trana skriver i sin vurdering følgende:

– Ettersom det ikke er noen sammenheng mellom lokaliseringen av soknene og bydelsgrensene til Bydel Nordre Aker, forstår bydelsdirektøren at navnet oppfattes vanskelig for publikum. Bydelsdirektøren mener derfor at en navneendring vil være hensiktsmessig.

Videre:

– Dagens Nordre Aker prosti ble opprettet i 1984 under navnet Torshov prosti og med Torshov sokn som prostesete. Prostesetet ble senere flyttet, men ligger i dag i Torshov og Lilleborg sokn. Bydelsdirektøren mener at Torshov prosti vil være et egnet navn på dagens Nordre Aker prosti. Ved at prostiet navngis etter prostesetet vil man unngå sammenblanding med bydelsnavn og vanskeligheten ved å finne lokale, geografiske navn som dekker grensene for dagens prosti.

Forslag?

Ap-politiker i Bydel Sagene, Jørgen Foss, ber om flere forslag.

– Jeg sitter i Bispedømmerådet. Vi er mange som mener at dagens navn er meget misvisende og kolliderer med navnet til en bydel med navn Nordre Aker. Noen som har forslag til nytt passende prosti-navn på dette området?

Spør Foss. Saken skal behandles i Sagene kultur, velferd og oppvekst- og familiekomite den 30. januar 2018.

LES OGSÅ: