Her går Akerselva Miljøparks gudmor

Tidligere miljøvernminister Sissel Rønbeck går daglig langs Akerselva. FOTO: SAGENE AVIS/PRIVAT

«Det er ikke slik vi gjør det i departementet», fikk Sissel Rønbeck fra Bydel Sagene høre, da hun som ny miljøvernminister ville gjøre en grå og forurenset Akerselva om til et levende «smilebånd».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.02.2018 kl 10:07

Sagene Avis
Sagene Avis

NORDRE ÅSEN: Høsten 1986 tok daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck initiativ til et omfattende handlingsprogram for området langs Akerselva. Rønbeck ønsket å bevare områdets miljø- og kulturhistoriske verdier, med vekt på industri- og arbeiderhistorie. De store utbyggingsplanene på midten av 1980-tallet hadde satt disse verdiene i fare. Friområdene langs Akerselva var under press og viktige kulturminner fra industrialiseringens tidligste fase stod i fare for å forsvinne.

Prosjektet Akerselva miljøpark ble etablert med en styringsgruppe med representanter for Miljøverndepartementet og Oslo kommune. IN’BY ble engasjert som sekretariat for styringsgruppen, med et samlet ansvar for forvaltningsstrategier for industrikulturminnene langs Akerselva og for å ferdigstille en sammenhengende elvepark med en levende laksestamme i en renset elv.

Fra hjemmesiden til Akerselva Miljøpark.

Fortsatt følge med og passe på

Noen tiår har gått siden den gang. Men Sissel Rønbeck er fortsatt like opptatt av elva og tilliggende områders ve og vel. Hver dag går hun tur og rekreerer langs elva, Sissel bor selv i Bydel Sagene.

– Mye har blitt bra, men det er fortsatt utfordringer langs elva. Blant annet har den blitt så populær, at jeg frykter at elva kan bli enda mer nedbygget med boliger og næringsbygg, og at det blir færre og færre grønne drag langs elva. Vi må følge med, passe på og kjempe for at dette ikke skjer, og så bør vi ta vare på enda flere kulturminner og gamle bygg, sier Rønbeck til lokalavisa.

Til Skeidhuset 1. mars

Akkurat dette er noe av det hun skal snakke mer om på Skeidhuset, 1. mars klokken 19.00.

Fra invitasjonen står det også følgende:

– «Det er ikke slik vi gjør det i departementet» fikk Sissel Rønbeck fra Sagene høre da hun som ny miljøvernminister i 1986 ville gjøre en grå og forurensa elv om til et levende «smilebånd» fra Brekke til Vaterland.

Og at møtet er åpent for alle - og innledes selvsagt med å synge «Akerselva, du gamle og grå»!

Lilleborgsaken: – Et strålende skoleeksempel

På nyåret avga byrådet innstilling i Lilleborg-tomtesaken. Utbygger ønsker å bygge 260 leiligheter på tomta i Treschows gate, mens både byråd - og flertallet i byutviklingskomiteen - går for skoleforslaget, som også innebærer å åpne opp og ta vare på Akerselvas tilliggende områder som grenser til tomta. Saken skal om ikke lenge også endelig avgjøres i bystyret.

– Et strålende skoleeksempel på hvordan det bør gjøres. Her har folket, lokale krefter, lokalpolitikere kjempet sin sak, og fått gehør på Rådhuset. Byrådsforslaget vil bety at området åpnes for alle, og ikke blir lukket og privatisert, sier Rønbeck videre.

Miljøparkens gudmor

Fra historien om Akerselva Miljøpark står det også at en rekke kulturminnerapporter og Kommunedelplan Akerselva miljøpark, også kalt KDP Akerselva miljøpark og KDP 4, er blitt stående som viktige resultater av prosjektet Akerselva miljøpark.

Planområdet omfattet et 200–600 m bredt belte langs Akerselva fra Maridalsoset til Vaterland. Hovedsiktemålet med planforslaget var å sikre Akerselva med omgivelser som bypark og som kulturhistorisk område.

Men selv om det er skjedd mye positivt langs Akerselva siden kommunedelplanen ble vedtatt i 1990, skriver miljøparken at ting også har gått i feil retning. Og at det fortsatt er, som også Rønbeck nevner, stort press på områdene.

– Presset på miljøparken er i dag enda større enn det var midt på 1980-tallet, da miljøvernminister Sissel Rønbeck var gudmor for Akerselva miljøpark, skriver parken på egen hjemmesider.

Og det å bli kalt gudmor for elva, det er ikke noe dårlig benevnelse.

– Det er jo en ære det. Jeg ønsker jo egentlig at hele Akerselva, med områdene med tilliggende områder, skulle bli en nasjonalpark. Men det hang ikke helt sammen med Naturvernloven, mimrer Rønbeck.

– Jeg bruker jo som nevnt selv turveien langs elva, daglig. Og veldig gledelig å se at så mange andre også gjør det, små og store. Nå mangler vi bare noen plasser hvor det kan bli enklere å også avkjøle seg i elva, sommerstid. Særlig for de minste kanskje. Jeg tenker at det både ved Bjølsendumpa og ved Myraløkka, kan være muligheter for på en enkel måte gjøre dette mer tilgjengelig, sier hun.

Fakta: Sissel Rønbeck

  • Sissel Marie Rønbeck, født 24. mai 1950, er politiker fra Arbeidarpartiet.
  • Høsten 1979 ble Rønbeck forbruker- og administrasjonsminister, i en alder av 29 år. Da var hun den yngste statsråden i Norge.
  • 1979 - 1981: Statsråd i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, forbruker- og administrasjonsminister i Regjeringen Nordli og Regjeringen Brundtland I.
  • 1986 - 1989: Statsråd i Miljøverndepartementet, miljøvernminister, i Regjeringen Brundtland II.
  • 1996 - 1997: Statsråd i Samferdselsdepartementet, samferdselsminister, i Regjeringen Jagland.

Kilde: Wikipedia.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse