ANNONSE
Annonse

Nå må det kanskje stenge tidligere

Hva Skjer holder til i Soria Moria-bygget i Bydel Sagene. Foto: ARKIV SAGENE AVIS

For det politiske flertallet i bydelen vil at HvaSkjer skal stenge mye tidligere.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 05.04.2018 kl 15:18

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

TORSHOV: Det lokalpolitiske bydelsutvalget i Bydel Sagene har underkomiteer. Som helse- og mestringskomiteen, som igjen blant annet behandler og gjør lokalpolitiske vedtak i skjenkebevillingssaker som er på høring.

Protokollen fra forrige komitemøte, 7. mars, forteller om behandlingen av diverse skjenkebevillinger.

Blant annet av HvaSkjer, i Soria Moria-bygget i Vogts gate.

Beboere i området møtte også opp i komiteen.

– De fortalte om omfattende støyproblemer og forsøpling knyttet til HvaSkjers utvidede skjenketid og ba komitéen om å ta hensyn til dette i sin behandling av saken, står det i protokollen fra møtet.

Videre er det referert fra Shahram Ariafar (Ap), som fremsatte følgende merknad til saksbehandlingen.

– Hvaskjer bør få en sjanse til. Hvaskjer må jobbe aktivt for å redusere støy- og forsøpling og de må ha en tett og god dialog med naboene. Det forventes fra bydelsutvalget at tiltak blir satt i verk for å løse utfordringer som blir tatt opp.

LES OGSÅ: Nå har naboene og HvaSkjer hatt møte

Stenge tidligere

Men det ble til slutt bydelsdirektørens forslag som fikk flertall:

– Helse- og mestringskomitéen - med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget - tilrår at søknaden fra DOD AS, om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for servering ved serveringssted Soria Moria – HvaSkjer, Vogts gate 64, med åpnings -og skjenketid inne til klokken 03.00/02.30 og ute til klokken 22.00/21.30, får følgende utfall: Søknad om åpnings-/skjenketid inne til klokken 03.00/02.30 og ute til klokken 22.00/21.30, avslås.

Åpnings- og skjenketid i tråd med forskriftens § 1, bokstav b, 1. ledd anbefales i stedet, altså med åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30.

Forslaget ble vedtatt med fire stemmer fra Venstre, Høyre, MDG og Rødt, mot tre stemmer, Ap og SV.

Etter høringen sendes saken tilbake til Næringsetaten.

Saksgang

– Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er rundt tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet, Kemnerkontoret, bydelene og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken, står det blant annet på Næringsetatens hjemmeside.

I Forskrift om servering, salgs- og skjenkebevillinger, står det også blant annet følgende i paragraf 4:

§ 4.Behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Generelle retningslinjer

  • Ved behandling av søknad om salgs- og skjenkebevilling skal det bl.a. legges vekt på følgende forhold, i tillegg til lovpålagte høringsinstanser:

- skatte- og avgiftsmyndighetenes uttalelse
- bydelsutvalgets uttalelse
- sammenholdt med øvrige alkoholpolitiske hensyn, jf. alkoholloven § 1-7a.

– Vanskelig

Venstre forteller i etterkant av komitebehandlingen, at dette er en vanskelig sak:

– Ja, det er en veldig vanskelig sak. Problemet var hovedsakelig støy utenfor utestedet, noe som er utenfor stedets ansvar, og ligger til politiet - som dessverre, men forståelig, må benytte ressursene andre steder. Vi håper at HvaSkjer fortsatt kan drive et godt kulturtilbud i bydelen. Men vi må lytte til beboerne. Saken går igjennom bydelsutvalgskomiteen, fordi vi er tettest på innbyggerne, og det ble dit stemmen gikk under komitémøtet, sier Alva Eide (V).

– Trist

Jørgen Foss (Ap) i bydelsutvalget har engasjert seg i HvaSkjer, og problemstillingene i forbindelse med naboklager om støy med mer.

– Det stemmer at det nå er Næringsetaten som skal avgjøre saken. Soria Moria har hatt utvidet skjenketid i alle år. Grunnet endringer i ledelsen bak de som eier HvaSkjer måtte de søke på nytt, forklarer Foss.

Han fortsetter:

– Jeg syntes det er trist at ansvarlige politikere ikke klarer å stå oppreist i en slik sak. Om dette blir utfallet må trolig HvaSkjer stenge. Det er trist for nærmiljøet, kulturlivet og alle som elsker kulturslottet Soria Moria.

Han skjønner at det har vært innkjøringsproblemer, etter at HvaSkjer prøvde ut sitt nye konsept i helgene.

– Men tilbakemeldingene vi har fått er at HvaSkjer har hatt en god dialog med naboene og gjort en rekke tiltak for å forhindre støy i nærområdet. Inntektene fra den utvidede skjenketiden finansierer kulturaktiviteter i hverdagen. HvaSkjer mottar ikke direkte støtte fra bydelen, men får til konkrete kulturaktiviteter, som for eksempel når de nylig arrangerte samisk kulturfestival i forbindelse med samefolkets dag. Det søkes om kulturmidler til enkelt-aktiviteter, sier Foss.

Sagene Avis har tidligere fortalt om problemstillinger beboere i næromårdet opplever ved Soria Moria og HvaSkjer.

LES OGSÅ: Skal kulturarrangementer få stenge senere? Men hva er kultur? Det spurte vi bydelen om.

Sagene Avis kjenner også til at det i neste komitemøte skal tas stilling til skjenketider for Ringnes nye serveringssted, i Ringnes lokaler i Bydel Sagene, som også lokalavisa har omtalt tidligere.

Sagene Avis følger begge sakene videre.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord