Sagene Samfunnshus på blokka

Sagene Samfunnshus - på planen i torsdagens bydelsutvalg. FOTO: ARKIV SAGENE AVIS

– Vi har vært bekymret for om alle har mulighet til å benytte samfunnshuset, eller om prisene har vært for høye, sier bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Ap).

SAGENE: Bakgrunnen for at samfunnshuset nå er diskutert i forkant av bydelsutvalgsmøtet, torsdag 2. november, er følgende tidligere politiske verbalvedtak:

– Sagene samfunnshus har gjennom mange år vært en sentral møteplass på tvers i vår bydel. Her kan alle beboere møtes. Dette mener bydelsutvalget er verdifullt. Likevel kan det være at ikke alle har muligheten til å bruke samfunnshuset, noe som kan skyldes økonomiske forhold.

– Samtidig ser vi at det er mye ledig tid på samfunnshuset, spesielt på dagtid. Bydelsutvalget tror at det ligger mange muligheter i å videreutvikle samfunnshuset og ber direktøren om å komme tilbake med en sak om dette. Saken bør inneholde hvordan man ser for seg hvordan ikke bare faste leietakere, men beboere, frivilligheten og næringslivet kan inkluderes i arbeidet.

Komitebehandlingen

Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen (KVOF-komiteen) har behandlet verbalvedtaket, og skriver følgende i protokollen, fra møtet tidligere i oktober.

– Komiteen tar saken til etterretning, og ber bydelsadministrasjonen presentere økonomisk status for Sagene samfunnshus når regnskapet for 2017 foreligger. Dette regnskapet vil legges til grunn for en videre drøfting i KVOF-komitéen, om behovet for gjennomføring av eventuelle tiltak og driftstilpasninger ved samfunnshuset.

Bydelsutvalgsleder i Bydel Sagene, Helge Stoltenberg (Ap) forteller til Sagene Avis at det er viktig å finne ut av om samfunnshuset er tilpasset behovet.

– Vi har vært bekymret over om alle har mulighet til å benytte samfunnshuset eller om prisene har vært for høye. Samtidig er vi opptatt av å videreutvikle samfunnshuset. Arbeidet med dette vil fortsette i komiteen, sier Stoltenberg.

Få klager

Fra bydelsdirektørens sakspapirer og behandling av verbalvedtaket, går det også frem at det knapt mottas klager på leiepris, ved Sagene Samfunnshus. I tillegg at frivillige og ideelle organisasjoner får minst 50 % rabatt, og kan leie til priser som er subsidiert til under selvkost. Leieprisene blir i praksis bestemt av Bydelsutvalget gjennom vedtak av bydelens budsjett, hvor det bevilges penger til drift og fastsettes inntektskrav for Sagene samfunnshus.

Samfunnshuset har åpent 360 dager i året fra klokken 8.30 til 23.00, og til klokken 00.30 i helgene.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse