ANNONSE
Annonse

– Som syklist har jeg selv blitt påkjørt og overkjørt i Bydel Sagene

MDGs Sirin Hellvin Stav ved Sæveruds plass, og som hun selv beskriver som et utflytende kryss. Foto: SAGENE AVIS

Sier MDGs Sirin Hellvin Stav, som er oppgitt over det hun mener er bydelens overprøving av sykkelstrategien for hovedstaden.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 22.06.2018 kl 14:55

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SAGENE:Torsdag kveld var det igjen bydelsutvalgsmøte i Bydel Sagene. For å gjøre en lang historie kort, komitemøtet i forkant gjorde vedtak om sykkelfelt på begge sider i Stavangergata, et flertallsvedtak av Ap, MDG, SV og Rødt.

Så snudde Ap i bydelsutvalget torsdag kveld, og nytt flertallsvedtak for haste-sykkelfelt, men bare i den ene retningen i nevnte gate.

MDG stemte subsidiært for deler av det nye vedtaket:

Bydelsutvalget støtter Bymiljøetatens forslag om strakstiltak i 2018 og 2019, å erstatte gateparkering på én side med sykkelfelt, i retning Lisa Kristoffersen plass.

Men likevel var det ikke helt det partiet ønsket seg:

– Stavangergata skal etterhvert omreguleres og det vil i tråd med sykkelveiplanen og Oslostandarden for sykkelvei på sikt uansett komme tosidig sykkelvei i Stavangergata. Men dette vil ta flere år, sier Sirin Hellvin Stav fra MDG.

En overprøving?

Hun fortsetter:

– Myke trafikanter løper en høy risiko for å bli skadet i trafikken ved mangelfull tilrettelegging. Senest i år omkom en småbarnsmor på sykkel i Bydel Sagene som følge av påkjørsel i et kryss uten sykkeltilrettelegging. Trafikksikkerheten til sårbare trafikanter må veie tyngst når man veier ulike hensyn opp mot hverandre. Dette gjelder ikke minst i en trafikkert samlevei, som Stavangergata, der det ligger en stor barnehage, idrettsanlegg og kommer skole.

– Mange syklister presses der ut i dørsonen til de parkerte bilene, og må sykle med hjertet i halsen, slik vi fikk beskrevet i bydelsutvalget.»

Å gå inn for sykkelfelt i bare en retning, mener Hellvin Stav er å overprøve de prioriterte byrutene for sykkel som byrådet har mål om å ferdigstille i løpet av 2019.

– Skal vi få det trygt å sykle og å gå, må vi faktisk følge opp de overordnede planene og vedtakene i de konkrete prioriteringene på bakken, i hver enkelt gate i sykkelveinettet. Er enkeltes ønske om å parkere på fellesskapets arealer, langs våre viktigste ferdselsårer, fortsatt viktigere enn min og andres trafikksikkerhet? Hvor mange ulykker må til? Jeg har selv endt opp på intensiven etter å ha blitt påkjørt og overkjørt på sykkel i bydel Sagene, på grunn av manglende sykkeltilrettelegging, sier MDG-politikeren.

Kritiserer bydelsadministrasjon

I tillegg har MDG i merknad fra komitebehandlingen av saken, og som det ble flertall for å bringe med videre, kritisert bydelsadministrasjonen for å presentere saken ensidig.

– Det ses fullstendig vekk fra både overordna og lokale politiske mål, føringer og vedtak om prioritering av myke trafikanter, trygg skolevei, hjertesoner og redusert biltrafikk. Faktisk nevnes knapt hensynet til fotgjengere og syklister, barn og unge, i en sak som skulle handle om hvilke sykkeltiltak vi ønsker å prioritere i bydelen. Paradokset er at ved å ikke foreslå konkrete sykkelstrekninger i tråd med bestillingen, som administrasjonen gjorde, ville bydelen gitt fra seg muligheten til å påvirke rekkefølge for gjennomføring av strakstiltakene for sykkel i tråd med det vi anser som lokale behov.

MDG reagerer også på at bydelsadministrasjonen bruker tall for bilhold fra 2011, og viser til at antall solgte kort for beboerparkering hittil er et betydelig lavere enn antallet kommunale p-plasser i bydelen.

- Det kan også virke som de har misforstått formålet med beboerparkeringsordningen - nemlig at det gir bedre tilgang til parkering for beboere, ikke mindre. Det ser vi allerede, både i bydel Sagene og resten av indre by.

Ifølge Hellvin Stav har Byrådet mandat til å endelig avgjøre om det blir ensidig eller tosidig sykkelfelt som strakstiltak i Stavangergata.

– Styrke for lokaldemokratiet

Sagene Avis har også bedt bydelsadministrasjonen om en kommentar på kritikken:

– Det er merknader fra både Venstre og Høyre om den samme saken, som langt på vei imøtegår denne kritikken. At det er ulike politiske synspunkter og forventninger til administrasjonens saksfremstillinger er helt naturlig og en styrke ved lokaldemokratiet, sier avdelingsdirektør i Bydel Sagene, Morten Nordlie.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!