ANNONSE
Annonse

«Tidlig innsats starter i barnehagen»

Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: OSLO KOMMUNE / STURLASON

KOMMENTAR: Dersom det ikke settes i verk tiltak tidlig i utdanningsløpet kommer forskjellene i læringsutbytte mellom elevene til å forsterke seg og bli større. Barnehagen har de senere årene blitt en viktigere og viktigere arena for lek og læring.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 13.11.2017 kl 09:43

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Hver eneste dag overrekkes tusenvis av klemmer fra foreldre til små kinn som gleder seg til en dag i barnehagen. Barnehagen er både en trygg omsorgsarena med gode fang å krype opp i, men det er også en arena for å lære gjennom lek og stimulere barns naturlige nysgjerrighet. Det er for mange første møtet med bokstaver, tall, språk, natur og ikke minst lek og samspill med andre barn.

Under måltidene smører de sin første skive på egenhånd, ute mestrer de for første gang klatrestativet, de teller en bil mer enn de klarte i går, de trøster hverandre, stiller sine første spørsmål og lærer nye ord. Alt som skjer gjennom lek i barnehagen er læring. Derfor er det så viktig at vi satser på barnehagen. Og det gjør vi.

I fjor høst ble treåringer også inkludert i ordningen med gratis kjernetid i barnehagen. Det betyr at hele 8000 flere barn fikk billigere barnehage. I 2015 vedtok vi at ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for barnehageplass. Dette gjør at barnehagen blir tilgjengelig for enda flere.

LES OGSÅ: Bydelen har vært best i byen på å etablere barnehageplasser, nå kommer «straffen»

Vi har vedtatt en ny rammeplan for barnehagen, en slags grunnlov for barnehagens innhold og oppgaver. I den gjør vi det tydeligere hva de ansatte skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Vi har tydeliggjort at personalet har et ansvar for å forebygge og stoppe utestenging og mobbing. Vi styrker arbeidet med de yngste barna og vi bidrar til at de eldste barna får en god overgang fra barnehage til skole.

I budsjettet for 2018 foreslår vi 400 millioner kroner til å fremme kvalitet i barnehagene. Vi skal innføre en plikt for barnehager og skoleeier til å samarbeide og vi styrker rekrutteringsarbeidet for å øke barnehagedeltakelsen til barn fra familier med minoritetsspråklig bakgrunn. I tillegg øker vi bevilgningene til flere barnehagelærere fra 172 millioner i 2017 til 424 millioner i 2018, fordi vi vil vedta en bemanningsnorm og et skjerpet krav til antall pedagoger per barn.

Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud, uansett hvor de bor. Tidlig innsats starter allerede i barnehagen.

Mathilde Tybring-Gjedde (H),
stortingsrepresentant og medlem av utdannings- og forskningskomiteen

LES OGSÅ: Mathilde (24) inn på Stortinget: - Med unge stemmer kan vi endre den politiske debatten

Delta i debatten? Send ditt innlegg til meninger@nab.no!