Vil åpne eiendommen lenge før den nye skolen står ferdig

Her har bystyret vedtatt at det skal bli skole, i fremtiden. Og kanskje blir det også mye mer grønt, lenge før skolen står ferdig. FOTO: ARKIV SAGENE AVIS

Nå skal byrådet se på muligheten for å gjøre den gamle Lilleborg-tomta grønnere og mer tilgjengelig, i påvente av byggestart.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.03.2018 kl 14:21

Sagene Avis
Sagene Avis
ANNONSE
Annonse
 

LILLEBORG: Som Sagene Avis tidligere har omtalt, ønsket utbygger å bygge opp mot 260 leiligheter på den gamle Lilleborg-tomta i Treschows gate 16. Samtidig fremmet Plan- og bygningsetaten et eget forslag for tomta – med skole på eiendommen.

LES OGSÅ: Noe litt spooky over den gamle Lilleborg-tomta

Skole

I byrådsmøte 4. januar 2018, sluttet byrådet seg til Plan-og bygningsetatens vurdering og konklusjon, ved å anbefale alternativ 2 i saken, nemlig skole og friområde i Treschows gate 16.

«Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Treschows gate 16, Bentsebrugata l7C, som omreguleres fra bebyggelse og anlegg, felles avkjørsel, gang- /sykkelvei og friområde til: Bebyggelse og anlegg - undervisning/idrettsstadion (flerbrukshall) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - fortau Grønnstruktur - turvei, friområde,» står det i vedtaket.

LES OGSÅ: Her går Akerselva Miljøparks gudmor

Endringsforslag

Onsdag 28. februar vedtok også bystyret, med flertall fra Ap, SV, MDG og Rødt, byrådsforslaget men med endringsforslag fra Rødt:

– Rødt fremmet et endringsforslag som gir lavere utnyttelse av tomten. Det betyr bare at det blir en litt mindre skole - altså størrelsen på bygget. Og litt lavere høyder mot Akerselva. Ap, MDG og SV stemte subsidiært for denne endringen. Med det fikk det øvrige i byrådets innstilling flertall. De borgerlige stemte for tilbakesendelse til byrådet, fortalte Victoria Marie Evensen (Ap), leder av bystyrets byutviklingskomite, fra bystyrebehandlingen.

Les også tidligere intervju med Evensen om Lilleborgtomta, her.

Det betyr altså skole på den gamle Lilleborg-tomta - og ikke leiligheter.

Du kan se illustrasjoner både av boligforslaget og skoleforslaget her!

Grønt

I tillegg har bystyret bedt byrådet om å se på muligheten for å åpne opp området, i påvente av at man får bygget skolen. I oppfølging av bystyrevedtaket står det blant annet følgende:

«Bystyret ber byrådet forhandle med eier om en minnelig avtale om kjøp av eiendommen så snart som mulig, for å opparbeide et midlertidig grøntareale frem til byggestart for skolen.»

– Det vil ta noe tid før det kommer en skole her, bystyretflertallet ønsket derfor at byrådet ser på om det er mulig å få til noe midlertidig bruk som åpner opp området og gjør det tilgjengelig, i motsetning til å la det stå som nå frem til skolen bygges, forklarer Evensen til Sagene Avis, fredag.

Forhandlinger

Kommunen skal også inn i kjøpsforhandlinger med tomteeier Scandinavian Development, som også er selskapet som ønsket å bygge opp mot 260 leiligheter på den gamle Lilleborg-eiendommen.

Men hva kan den koste?

– Bystyret vedtar reguleringen. Deretter går kommunen inn i forhandlinger med tomte-eier om kjøp. Det er derfor ikke mulig for meg nå å si noe om pris på det nåværende tidspunkt. Forhandlingsrundene kan også ta noe tid, understreker Evensen.

LES OGSÅ: Sagene-ungdommen elsker UKM!

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!