ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

10 millioner skal fordeles til lokale møteplasser

Send inn dine forslag!

Det nye aktivitetsanlegget i Iladalen park åpnet i mai 2018. Nå kan bydelene søke om midler til å etablere flere møteplasser. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Byrådet fordeler 10 millioner kroner til lokale møteplasser i bydelene. Nå oppfordrer de bydelenes beboere til å komme med innspill.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO/BYDEL SAGENE: – Byens grønne lunger, torg og møteplasser er viktige arenaer for alle i Oslo. Under pandemien har vi fått bekreftet hvor utrolig viktig det er at folk har friområder i nærheten av der de bor, og derfor prioriterer vi midler til bydelene sånn at gode nabolag og lokale uteområder kan etableres og videreutvikles, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad i en pressemelding.

Bydelenes beboere vet mye om de lokale behovene, hva de har, hva som fungerer og hva de mangler av lokale møteplasser, fortsetter han.

– Vi oppfordrer derfor bydelens beboere til å komme med innspill til tiltak det kan søkes midler til. Har du forslag om et tiltak i din bydel - ta kontakt med bydelen der du bor, så kan de vurdere innspillet når de eventuelt skal søke om årets midler.

– Tilskudd til noe så enkelt som en benk

Fra 2007 til 2021 har byrådet bevilget til sammen 206 millioner til å etablere nye og videreutvikle eksisterende torg og møteplasser. Dette har resultert i en rekke nye møteplasser, men andre uteområder har fått et etterlengtet løft.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten som mottar søknadene fra bydelene og foreslår fordeling som vedtas av byrådet nærmere sommeren. Prosjekter som bidrar til trivelige torg og møteplasser, gode nabolag og mer byliv prioriteres. Et annet viktig kriterie er at tiltakene bygger opp under målet om å skape en grønnere og mer barnevennlig by med flere lekeplasser og trivelige bilfrie områder.

ANNONSE

Det er gitt tilskudd til både små og større tiltak som lekeplasser, møteplasser, grøntområder, aktivitets- og treningsområder, parsellhager og blomsterenger, forteller Eskil Bråten, direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

– Vi har også gitt tilskudd til noe så enkelt som en benk, men som har vist seg som et viktig bidrag for å få folk til å møtes utendørs sier direktøren.

Haarklous plass er ett av de tidligere prosjektene i bydelen som har mottatt støtte. Foto: Ilja C. Hendel

Ella Hvals plass ble ferdig oppgradert i 2019. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Søknadsfrist 1. mars

Søknadsfristen for bydelene er 1. mars, innspill må derfor komme til bydelen i god tid før dette.

ANNONSE

– Vi håper at vi får inn spennende søknader fra bydelene innen 1. mars sånn at byen neste år kan suppleres med flere grønne rekreasjonsområder til glede for mange, sier byråd Hermstad.

Parkforvalter Mads B. Nakkerud i Bydel Sagene sier til Sagene Avis at bydelen ennå ikke har bestemt seg for hvilke prosjekter de eventuelt vil søke midler til. Forslag kan sendes bydelen på e-post:
postmottak@bsa.oslo.kommune.no.

Du kan lese mer om torg, møteplasser og tildelingen på kommunens nettside.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE