ANNONSE

55 millioner mer til skolene, og innfører gratis frukt

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Osloskolene får økt grunnfinansieringen, og tildelingen skal baseres på elevtall. Samtidig innføres skolefrukt på ungdomstrinnet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE

OSLO: – Byrådet foreslår en kraftig økning i Osloskolens budsjetter med 55 millioner i 2019. Alle skolene får utvidet økonomisk handlingsrom gjennom en økning i grunnfinansieringen. Det vil bedre situasjonen på samtlige grunnskoler i hele byen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Ansetter flere lærere

Byrådet setter også av 25 millioner i neste års budsjett for å sikre fullfinansiering av den nasjonale lærernormen. Til sammen skal det ansettes 520 nye lærere i Osloskolen.

– Flere skoler har over tid slitt med trange økonomiske rammer. Vårt byråd startet snuoperasjonen fra første dag. Vi har blant annet sørget for at skolene blir kompensert fullt ut for økningen i elevtallet og har satt inn 200 ekstra lærere. Nå styrker vi den økonomiske situasjonen ytterligere på hver enkelt skole, sier Johansen, etter budsjettfremleggelsen.

Annet enn ressursfordelingsmodellen

Den nye ressursfordelingsmodellen for Osloskolen skapte mye oppstyr i fjor, en positiv forskjellsbehandling, ble det kalt. Men høyre- og venststresiden i Oslo klarte ikke bli enige om hvorvidt dette var bra eller ei. Fra flere av skolene i Nordre Aker ble det uttrykt bekymring for at rammene ble strammere, når skoler med ekstra behov øst i byen fikk mer per elev, mens mange skoler i vest fikk mindre.

Den foreslåtte økningen i grunnfinansieringen i 2019-budsjettet vil imidlertid fordeles på bakgrunn av elevtall, opplyser finansbyråd Robert Steen (Ap) til Nordre Aker Budstikke.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), mener at den nye økningen i skolenes grunnfinansiering, som nå foreslås, vil gjøre skolene i bedre stand til å sikre byrådets mål om mer læring for barna i Osloskolen.

– Byrådet øker finansieringen av 1. til 10. klasse i Osloskolen med 55 millioner kroner. Dette gir alle skolene mer frie midler, som de kan velge å bruke på blant annet nye læremidler, ansettelser, ekskursjoner, miljøarbeidere eller andre tiltak som er avgjørende for skolenes kvalitet og innhold, sier Thorkildsen.

Mat og frukt

I tillegg settes det av 16 millioner årlig til en særlig satsing på ungdomstrinnet, kalt Trygge og varme ungdomsskoler for å bedre elevenes trivsel, motivasjon, mestring og læring slik at flere skal gjennomføre og bestå.

Byrådet vil også bruke 15 millioner kroner på å gjøre det enklere for barn og foreldre å ta sunnere valg, forbedre og bevare helsen.

– Skolemat på utvalgte skoler og frukt og grønt i ungdomsskolen skal prøves ut over en
periode på to år, med oppstart fra 2019, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tellevik Dahl.

Nordpolen skole i Bydel Sagene var først ut med gratis skolemat, og nå skal flere skoler få bli med. Hvilke er ikke klart. Det settes av 10 millioner kroner til dette som fordeles over de neste tre årene.

Det innføres også gratis frukt og grønt på alle skoler med ungdomstrinn, som et forsøksprosjekt med 5 millioner kroner som fordeles over de neste tre årene.

Byrådet vil også prioritere tannhelsen til barne og unge, og sørger med dette budsjettet for at aldersgruppen får innkalling til time og oppfølging til rett tid. Byrådet setter av 3,5 millioner i 2019, til sammen 14 millioner kroner i økonomiplanperioden til dette tiltaket.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!