ANNONSE

– Alle partier stemte for at kultur kan utløse en mulighet for utvidet skjenketid

Jørgen Foss (Ap), lokalpolitiker i Sagene Bydelsutvalg. Foto: ARKIV SAGENE AVIS

DEBATT: – Kun Kulturslottet som har utløst utvidet skjenketid med begrunnelse i Kulturparagrafen, og noe de har hatt i en årrekke.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 12.07.2017 kl 12:47

ANNONSE

Den siste tiden har det vært LES OGSÅ: Nabo forteller om hvordan det er å bo ved Soria Moria - bydel, bydelsoverlege og HvaSkjer svarer." target="_blank">debattert to saker i lokalmediene rundt skjenking i Oslos vakreste bydel, Sagene.

Det er argumentert kraftig, og jeg vil tørre påstå, med flere feilaktige fakta som ikke må forbli fakta.

Vi snakker om et mulig Øl-kultursenter på Ringnes og HvaSkjer på Kulturslottet Soria Moria.

LES OGSÅ: Nabo forteller om hvordan det er å bo ved Soria Moria - bydel, bydelsoverlege og HvaSkjer svarer.

La oss starte med noen udiskutable fakta. I Oslo er det næringsetaten som på vegne av Byrådet tildeler salgs- og skjenkebevillinger etter uttalelsene fra skatte- og avgiftsmyndigheter og Bydelsutvalget i tråd med alkoholloven.

I Bydel Sagene er det jeg som har ledet komiteen som har hatt ansvar for disse uttalelsene de siste ti årene. Komiteen har vært bestående av representanter fra alle partier og vi jobber oss gjennom disse sakene med grundig hånd.

I min tid som leder har vi behandlet flere hundre søknader fra ulike aktører som vil servere alkohol i bydelen. De aller fleste av disse er helt kurante og enten så foreslår vi disse avslått eller innvilget innenfor de retningslinjer som er fastsatt i Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune.

Når det gjelder et mulig Øl-kultursenter på Ringnes har bydelen ikke mottatt noen søknad om skjenkebevilling per dags dato. Det betyr at det ikke er fremkommet noen sakspapirer i skjenkesaken og vi er derfor ikke kjent med alle mulige fakta i saken.

Når vi folkevalgte mottar sakspapirene i de enkelte skjenkesaker følger det med en uttale fra bydelsoverlege, selve søknaden fra eier, samt innhentede nabokommentarer. Først når alle disse faktaene er lagt på bordet så tar jeg som en ansvarlig folkevalgt en avgjørelse sammen med min politiske gruppe.

Jeg vil også si at det bra med diskusjoner rundt hvilken bydel vi ønsker oss og hvordan Sagene skal bli for fremtiden. Derfor er det bra med diskusjoner om skjenkepolitikk, men diskusjonen må bestå av faktiske forhold og ikke utelukkende synsing.

Når det gjelder saken om HvaSkjer som holder til på Kulturslottet Soria Moria, ble vi folkevalgte kjent med saken for noen måneder siden, gjennom epostkontakt fra naboer. Da hadde det trolig pågått en konflikt over lengre tid som hadde eskalert. I mitt første tilsvar til naboene tilbød jeg på vegne av oss folkevalgte og bydel Sagene og bistå i et møte mellom HvaSker og naboene. Dette møtet vil finne sted i August.

Jeg tok også direkte kontakt med HvaSkjer for å innhente deres versjon av situasjonen. Etter et møte med HvaSkjer har vi som bydel sett på hvilke muligheter vi har til å være med å bidra til at forholdene mellom HvaSkjer og naboene skal kunne være levelige for begge parter.

Helt til slutt må jeg vie noen ord til diskusjonen rundt begrepet kultur og skjenkesaker.

En enstemmig komite bestående av alle partier i bydelen stemte for at vi ønsker at kultur skal kunne utløse en mulighet for utvidet skjenketid i de nye tidsforskriftene for skjenking i Oslo. I bydel Sagene har det kun vært Kulturslottet som har utløst utvidet skjenketid med begrunnelse i Kulturparagrafen. Det er viktig at dette ikke er noe nytt, men noe de har hatt i en årrekke.

Jeg ser frem til et konstruktivt møte i August og håper både HvaSkjer tar sitt ansvar bevisst i forhold til nabolaget enn så lenge og at alle beboere får en fin sommer.

Jørgen Foss (Ap)

Medlem av Bydel Sagenes bydelsutvalg

LES OGSÅ: Nabo forteller om hvordan det er å bo ved Soria Moria - bydel, bydelsoverlege og HvaSkjer svarer.