ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Askespredning i naturen øker, men særlig ett sted gis det ikke tillatelse

I Oslo og Akershus gis det tillatelse til askespredning i øde skogsområder i marka og i Oslofjorden mellom Asker og Steilene. Foto: LILL HAUGEN

Hvor vil du eventuelt at asken etter deg skal spres?

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

MARKA: Ifølge Norsk Friluftsliv var det i 2018 rundt 1400 som valgte å få sin aske spredt i naturen. De tror interessen for å så spredd asken sin i naturen er kommet for å bli.

– Det er all grunn til å tro at nordmenns store interesse for natur og friluftsliv vil gjøre at antallet som velger askespredning vil fortsette å vokse i årene fremover, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv og teolog, Lasse Heimdal, i en tidligere pressemelding fra organisasjonen.

I Oslo er det Fylkesmannen i Oslo og Viken som kan gi tillatelse til askespredning. Aske kan spres på fjellet, i fjorden, i elver og andre øde steder, men ikke i nærheten av hytte eller bebyggelse. Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er derfor ikke mulig ved askespredning å få et gravsted på en gravplass.

Lasse Heimdal, generalsekretær. Foto: Norsk Friluftsliv

Det er heller ikke lov å spre asken på kirkegården.

Fylkesmannens nettsider star det at «Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.»

ANNONSE

Sted for askespredning

Videre står det at ved spredning i sjøen er det ikke krav om at det skal skje på åpent hav. Askespredning kan tillates også i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann, men området må ha et øde preg. Dersom det er mye fritidstrafikk i området eller det er strender eller mye bebyggelse, vil du normalt ikke få tillatelse. Når det gjelder spredning på land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som vektlegges. Askepredning blir tillatt i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det blir lagt vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp.

I Oslo og Akershus gis det tillatelse til askespredning i øde skogsområder i marka og i Oslofjorden mellom Asker og Steilene.

Øker

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Viken, som naturlig nok kun har tall for 2019 å gi ut. Tallene viser at det i fjor ble søkt om tillatelse til 380 askespredninger, 364 søknader ble innvilget. 119 gjaldt forhåndstillatelser, 90 ble innvilget i marka eller på fjellet, og 155 på og ved sjøen.

Før 2019 finnes tall for Oslo og Akershus. I 2018 søkte 177 om askespredning i Oslo og Akershus, De aller fleste ble innvilget, 48 av disse gjaldt forhåndstillatelser, 109 gjaldt askespredning i marka eller på og ved sjøen. Henholdsvis 31 i marka og 78 på og ved sjøen.

ANNONSE

Til sammenligning ble det i 2013 innvilget 57 søknader om askespredning i marka eller på og ved sjøen, 11 i marka og 46 ved og på sjøen. I tillegg var det gitt 60 forhåndstillatelser.

Kan være høyere tall

Seniorkonsulent Kjersti Nielsen ved Fylkesmannen i Oslo og Viken kan fortelle at i grupperingen "forhåndstillatelser" kan det også gjelde tillatelser til askespredning på eller ved sjøen, i fjellet eller i marka, men at i statistikken er ikke dette spesifisert når det gjelder forhåndstillatelser.

Men mer eksakt, og detaljert, rundt hvor i øde skogsområder i marka det er gitt tillatelser til askespredning, gir ikke Fylkesmannen detaljer om - om det er i Nordmarka, Lillomarka eller andre steder.

Kanskje fristende, men i vakre Akerselva er det ikke lov å spre aske. Foto: Arkivfoto

Ikke i Akerselva

Men det er spesielt ett sted hvor det ikke gis tillatelse til å spre asken:

ANNONSE

– Tidligere har vi mottatt søknad om askespredning i Akerselva. Men det er en elv og område som er definert som for nært på andre, og derfor gis det ikke tillatelse til askespredning i Akerselva. Det er også foreløpig ikke anledning til å spre aske på kirkegårder, poenget er at områdene må være "øde" og åpne, slik at asken også kan spres av vinden, sier seniorkonsulent hos Fylkesmannen, Kjersti Nielsen.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE