ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Avantor med gladmelding til parkaksjonen i Nydalen

Avantor vil utrede mulighetene for å gjøre noe spennende på deler av tomta i Sandakerveien 113-119, etter at aksjonsgruppa for stor park har bedt om at det anlegges en midlertidig park her, i påvente av reguleringsprosessen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Avantor sier at de vil utrede mulighetene for å imøtekomme de lokale ønskene om en midlertidig park allerede nå – og planlegger å gjøre noe spennende på deler av tomta i Sandakerveien 113-119. Samtidig ber Rødt byutviklingsbyråden begrunne sine vurderinger rundt planleggingen av en fremtidig park.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: I forrige uke avslørte Plan- og bygningsetaten (PBE) at de har startet et samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og de to grunneierne for Sandakerveien 113-119 (t-banetomta) og Sandakerveien 121 (trykkeritomta) – henholdsvis Avantor og OBOS – om et felles forslag om en park i Nydalen på 10-15 mål. Tilsvarende størrelse som Birkelunden.

Fungerende byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG), sa påfølgende dag til Sagene Avis at samarbeidet mellom PBE, EBY, Avantor og OBOS er et stort skritt mot en ny stor park i Nydalen.

Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen ba samtidig om at byråden sender en ny bestilling til Plan- og bygningsetaten, nemlig at de skal vurdere nabotomtene der det også pågår reguleringsarbeid - Gunnar Schjelderups vei 9, Vitaminveien 5B og Nydalsveien 36 og 38. Men til dette var ikke byråden enig:

– I byrådsplattformen er mer grønt i Nydalen nevnt spesifikt og PBE har tidligere både fått i oppdrag å se på hvordan det kan legges til rette for flere grøntområder i Nydalen generelt og i Sandakerveien 113-119 samt 121 spesielt, så jeg ser ikke helt at vi trenger flere bestillinger om dette, sa Hermstad.

Rødt stiller spørsmål

Bystyrerepresentant Sofia Rana, Rødt. Foto: Oslo kommune / Sturlason

ANNONSE

Nå har Rødt-representant i bystyret, Sofia Rana, sendt et skriftlig spørsmål til byutviklingsbyråden. Der spør hun om hvorfor PBE potensielt kan gå for en park som er mindre enn de 15 målene, som lokalpolitikerne både i Bydel Nordre Aker og Sagene har satt som en minimumskrav. Hun ber også om en begrunnelse for hvorfor ikke de nærliggende tomtene, slik som Vitaminveien 5B, Gunnar Schjelderups vei 9 og Nydalsveien 36 og 38 inkluderes i planarbeidet.

Se alle spørsmålene fra Rana under. Spørsmålene er foreløpig ikke besvart.

Spørsmål til byråd for byutvikling, stilt 21.09.2020

Jeg viser til nyhet i blant annet Nordre Aker Budstikke om at det settes ned en gruppe med interessenter for å utarbeide planforslag til park på 10-15 mål i Nydalen. Jeg har noen spørsmål om bestillingen og den videre prosessen.

1. De berørte bydelsutvalgene, BU Sagene og BU Nordre Aker, har definert stor park som et sammenhengende grøntareal på minimum 15 mål. Hva er årsaken til at PBE ber om en park som potensielt er betraktelig mindre?

2. Legges det opp til at dette er en samlet park, eller regnes det også inn smale grønne strekk, for eksempel langs gangveier som del av dette arealet, slik Avantor foreslo i presentasjon for Byutviklingsutvalget 2.12.2019.

3. I samme område er det også flere andre pågående reguleringssaker som bør ses i sammenheng med det økende behovet for flere friområder. Vil byråden be om flere nærliggende tomter slik som Vitaminveien 5B, Gunnar Schjelderups vei 9, Nydalsveien 36 og 38 inkluderes i et slikt arbeid slik at man ser et større område i sammenheng, og at kostnader og eventuelt arealavgivelse fordeles på flere. Her ber jeg om begrunnelse for svaret

4. Avantor spesielt har et stort engasjement i tidligere og framtidig regulering og utbygging av flere tomter i Nydalen. De som har engasjert seg for park lokalt har pekt på Sandakerveien 113-119 i sin helhet som den mest egnede tomten for stor park i Nydalen. Vil byråden be PBE også om å legge fram planforslag for Vitaminveien 5b samtidig slik at Avantors utbyggingspotensiale kan sees i sammenheng? Her ber jeg om begrunnelse for svaret.

5. En utbygging av Sandakerveien 121 ligger langt fram i tid. Vil byråden be PBE se på muligheten av en snarlig utskilling av deler av Sandakerveien 121 som et tilskuddsareal til en stor park i Nydalen på Sandakerveien 113-119 som kan realiseres samtidig? Her ber jeg om begrunnelse for svaret.

6. Behovet for friområder er akutt i Nydalen. Kan byråden be PBE og evt EBY diskutere etablering av en midlertidig park i deler av Sandakerveien 113-119 med Avantor? Her ber jeg om begrunnelse for svaret.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Avantor vil utrede mulighetene for å gjøre noe spennende på deler av tomta i Sandakerveien 113-119, etter at aksjonsgruppa for stor park har bedt om at det anlegges en midlertidig park her, i påvente av reguleringsprosessen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

– Jeg deler selvfølgelig aksjonsgruppens entusiasme, men tenker vi ikke skal ta gleden på forskudd, sier Sofia Rana til Sagene Avis.

– En park skal være på minst 15 mål, 10-15 er betraktelig mindre enn det aksjonsgruppen krever. Det er jeg svært kritisk til. Det er flere byggeprosjekter på gang, og under planlegging, behovet vil være større etterhvert som området bygges ut, sier hun.

ANNONSE

Aksjonsgruppa ønsker midlertidig park nå

I sitt spørsmål løfter hun også en problemstilling Aksjonsgruppa har vært opptatt av. Hun ber byråden instruere PBE og evt. EBY om å diskutere etablering av en midlertidig park i deler av Sandakerveien 113-119 med Avantor, fordi behovet for friarealer i Nydalen er akutt.

Frontfigur i Aksjonsgruppa for stor park i Nydalen sier til Sagene Avis at Avantor selv i sin masterplan Nydalen+ peker på Sandakerveien 113-119 som godt egnet til en midlertidig park.

Torger Kjeldstad og Are Qvale i aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

– I den situasjonen samfunnet er i nå trenger Nydalen en park umiddelbart. Det bør være ganske enkelt å gjør om deler av tomta til en mindre park, sier han, og viser til at den delen av tomta som ligger opp mot Gunnar Schjelderups vei er ekstra godt egnet, og i tillegg kunne bli en fin akebakke for barna til vinteren.

ANNONSE

I Nydalen+ fra 2015 skriver Avantor blant annet at «For å understreke den grønne forbindelsen mellom Nydalen og Storo kan man allerede i dag, hvor det er mulig, begynne å etablere ballbaner. Sandakerveien 113-119 er en opplagt kandidat.»

Avantor: Jobber med noe spennende

Sagene Avis har spurt Avantor om hvordan de stiller seg til innspillet om å gjøre deler av tomta tilgjengelig som friareal allerede nå.

– Vil det være aktuelt for Avantor å allerede nå anlegge en midlertidig park, ballbane eller tilsvarende offentlig areal i Sandakerveien 113-119 mens planarbeidet går sin gang?

Avantor: Prosjektdirektør Terje Løvold og adiministrerende direktør Øystein Thorup. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

– Vi har registrert beboernes ønske om midlertidig park. Pr. i dag brukes større del av tomta til parkering. Dette behovet er også økende som følge Covid-19 og mange bedrifter som leier plasser til ansatte for å unngå kollektivreiser, svarer Terje Løvold, som er prosjektdirektør i Avantor, til Sagene Avis.

ANNONSE

Han kommer likevel aksjonsgruppa i møte:

– På bakgrunn av dette er det kun en mindre del av tomta i Sandakerveien som egner seg til midlertidige parkanlegg. Vi vil likevel utrede mulighetene for å imøtekomme ønskene for å gjøre noe spennende på deler av tomta. Dette arbeidet vil vi sette i gang i høst. I tillegg vil vi vurdere et par andre steder i området hvor vi kan tilrettelegge for noen etterspurte aktiviteter og som kan være bra både i en midlertidig og permanent situasjon.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE