ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Avslutter seniorsenterdriften etter 2020. Uavklart hva som skjer her

Sagene Seniorsenter i Treschows gate. Foto: Janina Lauritsen

I 60 år har de drevet seniorsentre i Oslo, men fra 2021 er det slutt: Nasjonalforeningen for Folkehelsen mener byrådet legger opp til en anbudsutsetting av frivillig arbeid. Dermed er det uklart hva som vil skje med Sagene seniorsenter.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 04.05.2020 kl 10:48

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE/BJØLSEN: Nasjonalforeningen for Folkehelsen har varslet at de ikke viderefører avtale om seniorsenterdriften i Oslo fra og med 1. januar 2021. Nasjonalforeningen driver i dag seniorsentrene på Frogner, Vinderen, Grünerløkka, Sagene og i Ullevål Hageby.

– Bakgrunnen er byrådssaken som ble vedtatt i bystyret i desember i fjor. Slik Nasjonalforeningen ser det er dette en måte å tilnærmet legge driften ut på anbud, der bydelene kan lyse ut midler til drift av seniorsentrene og der alle dagens aktører kan søke. Kriteriene er ennå ikke klare, men slik vi leser det åpner det opp for at alle frivillige og ideelle aktører, menigheter og andre nonprofit-organisasjoner får adgang til å søke om drift av de eksisterende seniorsentrene, sier Bente Larsgaard, faglig og administrativ leder for Nasjonalforeningens seniorsentre.

Ulovlige avtaler

Høsten 2018 varslet kommuneadvokaten etter en vurdering av Bydel Vestre Akers driftsavtale med Vinderen seniorsenter at avtalen trolig var å regne som en anskaffelse, som dermed måtte ut på anbud. 11. desember 2019 opphevet bystyret vedtaket fra 2005 «Mal for avtale om drift av seniorsenter/eldresenter i Oslo», en teknisk endring slik at man fortsatt kan tilrettelegge for både kommunale og ideelle driftere av seniorsentre. Oslopolitikerne vedtok også at drift av seniorsentre skal skje «enten i kommunal egenregi eller i regi av ideelle og frivillige aktører, herunder menigheter og andre organisasjoner med non-profit formål.»

I tillegg etableres det en tilskuddsordning for drift av seniorsentre, som byrådet får fullmakt til å utforme og vedta regelverk for. Konkret går bydelene fra avtaler om drift til tilskuddsordninger. Bydelene selv skal forvalte tilskuddsordningen, og de vil utdele tilskudd til seniorsentrene fra sin egen budsjettramme.

– Lite kontinuitet

Vedtaket om nye driftsformer ble presentert som en redning for seniorsentrene av eldrebyråd Robert Steen i januar i år.

ANNONSE

Larsgaard og Nasjonalforeningen for Folkehelsen ser det ikke slik. De mener tilskuddsordningen, der drifterne må søke på årlige tilskudd, i realiteten er en tilnærmet anbuds-utlysning.

– Det gir ingen kontinuitet i driften. Og fortsatt er mye uklart: Når skal midlene lyses ut? Hvordan skal de tildeles? I realiteten legger man opp til en konkurransesituasjon mellom frivillige og ideelle aktører om drift av egne sentre. Det er noe vi i Nasjonalforeningen for Folkehelsen ikke er med på. Vi driver ikke i det landskapet, sier Larsgaard.

Hun presiserer at Nasjonalforeningen er glade for å ha fått midler til å drifte seniorsentrene, men at de ikke vil være med på å søke på utlyste midler. Både de og Sanitetsforeningen har siden det ble klart at driftsavtalene måtte endres, vært helt tydelige på at de ikke vil delta i en anbudskonkurranse, og at det ikke er forenlig med den typen frivillig arbeid de driver med. Det har også blitt tydelig formidlet i møter med tidligere byråd, ifølge Larsgaard.

Sagene Seniorsenter

Larsgaard mener bydelene har svært kort tid til å omstille seg til egen drift av sentrene, dersom de skal ta over driften selv, og at tiden til utlysning av driftsmidler før 2021 er kort. Hun tror også kommunen vil kunne få utfordringer ved med å rekruttere frivillige, som er nødvendige i driften av seniorsentrene.

Nasjonalforeningen har drevet seniorsentre i Oslo i 60 år.

ANNONSE

– Det er med stort vemod vi avvikler drift av seniorsentrene. Det er trist og leit for mange; alle brukerne våre og innbyggerne i bydelene, og ikke minst for alle de ansatte som eventuelt mister jobbene sine dersom ikke virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse, sier Larsgaard.

I Bydel Sagene driver Nasjonalforeningen Sagene seniorsenter. Overfor Sagene Avis opplyser bydelsadministrasjonen i Bydel Sagene av bydelen har avtale med Nasjonalforeningen for Folkehelsen om drift av Sagene seniorsenter ut 2020. Videre driftsform er på nåværende tidspunkt ikke avklart.

Nordre Aker Budstikke har stilt en rekke spørsmål til byrådsavdelingen for eldre og innbyggertjenester om de nye driftsavtalene. Byrådsavdelingen har ikke svart på avisens spørsmål. Du kan lese spørsmålene i Nordre Aker Budstikke.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE