ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

«Barna i Nydalen trenger en stor park»

Sandakerveien 113-119 (t.v.) og Sandakerveien 121 (trykkeritomta) er Nydalen-tomter der det planlegges nye boliger. Foto: Privat

KRONIKK: Det er nå slaget om Nydalens fremtid står. Vil vi få betongjungel eller grønne lunger? Vil barna og beboeres behov for uteareal bli prioritert?

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 21.05.2019 kl 13:40

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Det bygges høyt og tett i Nydalen. Første generasjon med nydøls-barn vokser nå opp i det som sannsynligvis er Norges trangeste skole- og bakgårder. Allerede ser vi at manglende oppholdssteder er i ferd med å begrense barnas utfoldelse. Ettersom private aktører, med kommunens velsignelse, har planer om 3000 nye boliger i Nydalen, vil behovet for parker og offentlige møteplasser ikke bli mindre. Det er helt avgjørende for de yngstes oppvekst- og bomiljø at Oslo kommune tar grep og revurderer byggeplanene. Torsdag inviterer Plan- og bygningsetaten og Bydel Nordre Aker til et åpent arbeidsmøte om offentlige rom i Nydalen. Forhåpentligvis blir dette et første skritt i riktig retning.

Hvem bryr seg om barna i Nydalen?

Barna i Nydalen har tilsynelatende lenge vært nedprioritert av stat og kommune. Da Oslo kommune kjøpte skoletomt fra Selvaag, var et premiss for salget var at skolen skulle bygges som en støyskjerm mot Kristoffer Aamots gate for Selvaags eget boligprosjekt like bak. Det var få som engasjerte seg i saken.

Skolebarna tapte også da det i statsråd ble lagt ned forbud mot gangbru nær PST sitt bygg. Vi aksepterte at rikets sikkerhet måtte gå foran sikker skolevei. Nå avgjøres det hvordan de siste egnede områdene for park i Nydalen skal utnyttes. Private aktører står i førersetet for utviklingen av området og ønsker seg høye bygg på disse tomtene. Byrådet har til nå vært passive tilskuere til byutviklingen. Som forelder og beboer i Nydalen ser jeg det nødvendig å tale barnas sak. For å gi kommende generasjoner gode oppvekstsvilkår i Nydalen er det helt nødvendig å etablere parker, fotballøkker og møteplasser.

Lekeplass med hoggorm og godstog

Vi er mange som trives med å bo i Nydalen. Vi har skole, jobb og alle servicetilbud i umiddelbar nærhet. Allikevel flytter mange barnefamilier fra området før barna kommer i skolealder. Ungene som blir værende mister mange bestevenner innen de begynner på skolen.

Hvorfor forlater barnefamiliene Nydalen? De som har flagget ut har ulike grunner, men en fellesårsak går alltid igjen: Manglende uteområder for liten og stor. Det er ikke vanskelig å forstå dem. Det finnes ingen større grøntarealer i Nydalen. Stripen langs Akerselva er lite egnet til frilek. I bakgårdene er det forbud mot aktiviteter som ballspill og skateboard. Nærmeste ballplass finnes på taket til Schibsted Trykkeri. Men trykkeriet har ikke satt av en eneste krone til vedlikehold av lekeområdet. I flere år har derfor fotballmålene stått låst og ubrukelige gjennom hele sommeren. Basketballkurvene er for lengst ødelagt.

ANNONSE

I ren desperasjon la skolebarna i Nydalen ut på jakt etter nye områder å leke på. Mest populær ble en forlatt skråning langs jernbanelinja. Med godstog dundrende forbi var dette langt ifra et optimalt tilholdssted. Da det i tillegg ble oppdaget at hoggorm hadde inntatt skråningen, fikk barna totalforbud mot å oppholde seg på sin ny-erobrede «lekeplass».

En park i Nydalen med ulike tilbud for barn i alle aldre vil være nødvendig både for bomiljøet og sikkerheten.

Uteareal i barnehage og skole

Fernanda Nissen Skole i Nydalen sto ferdig for 3 år siden. Her vil etter hvert 840 barn leke og lære hver eneste dag. Men skolegården er så trang at det går på bekostning av barnas fysiske aktivitet. I følge en rapport fra sosial- og helsedirektoratet er uteareal viktig for barnas utfoldelse, psykiske og motoriske utvikling. Samme rapport anbefaler at skolenes uteareal bør være minimum 25-50m2 per barn. Skolen i Nydalen har dermed mindre enn en tredjedel av anbefalt areal til rådighet. I praksis betyr dette i dag at klassene får disponere fotballbanen kun noen få friminutter i uka. Resterende dager blir elevene henvist til mer stillesittende aktiviteter. Manglende uteareal går allerede utover barnas utfoldelse i skoletiden.

For barnehagebarna i Nydalen er det ikke stort bedre. For eksempel har Eventyrstua barnehage med plass til 100 barn kun 1350m2 tilgjengelig. Dette er ca halvparten av anbefalt uteareal per barn. Her er det så trangt at barna må skifte på å være ute, det er ikke plass nok til at alle kan være ute og leke samtidig. Løsningen på arealbehovet er hyppige turdager. Sommer som vinter busses barna langt inn i Maridalen. For de aller minste barna er dette selvfølgelig ingen god løsning, så de tar seg heller en tur i nærområdet. Noen ganger finner de glede av å boltre seg i nærmeste grøft.

Det er åpenbart at man må godta mindre uteområder når man bor i en by. Men det er viktig for å spørre seg: Hvor trange uteområder kan vi akseptere på bekostning av oppvekstvilkårene til barna våre? Er det ønskelig å ha barnefamilier i Nydalen? En stor ny park i Nydalen vil være eneste verdig løsning. Parken vil kunne avhjelpe noe av behovet for utearealer for skoler og barnehager i området.

ANNONSE

Slaget om uteområder i Nydalen

Det er vanskelig å være uenige i at både unge og eldre beboere i Nydalen trenger en betydelig økning i tilgjengelige utearealer. Alle som tok seg en tur langs Akerselva i sommer kunne observere at hver minste pynteplen var fullstendig dekket av håndklær fra folk som ville nyte noen timer ute i solen.

Flere politiske partier i Nordre Aker og Sagene, med SV, Venstre og Rødt i spissen har gått inn for å sette av en stor tomt i Nydalen til park. Siste egnede områder for park er Sandakerveien (111-113) (T-banetomten) og Schibsted-tomten. Men er det for sent? Disse områdene eies i dag av Avantor og OBOS. De har allerede lagt planer om å bygge tett på tomtene. Til og med den lille fotballbanen (med de låste målene) vil bli erstattet av høye hus, om utbyggerne får det som de vil.

Det er nå slaget om Nydalens fremtid står. Vil vi få betongjungel eller grønne lunger? Vil barna og beboeres behov for uteareal bli prioritert? Beslutninger som tas nå vil være avgjørende for tusener av unger i fremtidige generasjoner som skal bo og leve godt i Nydalen. La oss håpe at byrådet bryr seg om barna.

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE