ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Ber om å få bygge ti etasjer

Grefsenveien 49.

– Det dreier seg ikke så mye om pluss to nye etasjer, men mer om å diskutere ulike måter å få mer areal på, sier arkitekten til lokalavisa.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 13.12.2020 kl 20:13

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO: I mai 2020 fikk utbygger rammetillatelse for nytt og høyere bygg på eiendommen med adresse Grefsenveien 49.

I oktober i år sendte Pushak AS, på vegne av tiltakshaver HP Eiendommsutvikling AS, inn en bestilling på forhåndskonferanse til Plan- og bygningsetaten.

Grefsenveien skal oppgraderes

I den nye søknaden om forhåndskonferanse skriver utbygger blant annet:

«Med foreliggende tillatelse har det vist seg ikke å være økonomisk bærekraftig å rive eks. bygg og gjennomføre prosjektet. BYM (Bymiljøetaten, journ.anm.) får således ikke plass til ønsket oppgradering av Grefsenveien med sykkelfelt. Vi ønsker å diskutere justeringer av prosjektet som muliggjør gjennomføring uten økonomisk tap og i sin tur BYM sin ønskede oppgradering av veien: Utvidelse av arealet på underetasjer nærmere tomtegrense enn fire meter (til treningsstudio). Gjelder kun etasjer som i sin helhet ligger under terreng. Muligheten for å addere to etasjer på bygget slik at det får totalt 10 etasjer over gatenivå.»

I tillegg vises til at Plan- og bygningsetatens områdeanalyse som mener at et nybygg i Grefsenveien 49, maks bør være på åtte etasjer, men at dette mener tiltakshaver kan bli «unaturlig lavt i forhold til omgivelsene».

ANNONSE

Skisse av omfanget av foreslått nybygg. Fra PBEs saksinnsyn, Illustrasjon: PUSHAK AS og HP EIENDOMSUTVIKLING AS

«Nærhet til kollektivknutepunkt burde gi en høyere utnyttelse. Grefsenveien 49 er et punkthus og relaterer seg i større grad til omkringliggende punkthus på samme side av veien enn til den lavere lamellbebyggelsen på vestsiden som er en helt annen langstrakt typologi. Det virker unaturlig at vårt bygg skal fungere som en overgang mellom de to bebyggelsesstrukturene når de andre 11 etasjes punkthusene på østsiden av veien ikke gjør det.»

Saken kan følges i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

I brev til Plan- og bygningsetaten 18. mai 2020, skriver Bymiljøetaten om den opprinnelige planen i Grefsenveien 49 – som det også ble gitt rammetillatelse til:

«Bymiljøetaten er i en planleggingsfase for gateopprustning og sykkeltilrettelegging i Storokrysset og hele Grefsenveien. Det foreligger ingen ferdig løsning som viser hvilket tverrsnitt det er behov for, men for å kunne gi alle trafikanter egne areal er det behov for et bredere tverrsnitt enn i dag. I nabovarsel fra 12.10.17 krever derfor Bymiljøetaten om at tiltaket i Grefsenveien 49 trekkes minimum fem meter tilbake fra dagens reguleringslinje, som sammenfaller med bakkant fortau. Dette ble etterfulgt i siste planutkast og Bymiljøetaten godkjente derfor tiltaket i brev 12.10.18. Bymiljøetaten tok utgangspunkt i innsendt situasjonsplan med tilbaketrekking fra fortau (…) Det er ingen endring i plansituasjonen for gateopprustning og sykkeltilrettelegging i Grefsenveien/ Storokrysset, og Bymiljøetaten opprettholder kravet om 5m tilbaketrekking fra fortauskant.»

ANNONSE

Plan- og bygningsetaten

Skisse av omfanget av foreslått nybygg. Fra PBEs saksinnsyn, Illustrasjon: PUSHAK AS og HP EIENDOMSUTVIKLING AS

Plan- og bygningsetaten forklarer hva som skjedde i forrige runde:

– Da vi ga rammetillatelsen var den planlagte oppgraderingen og utvidelsen av Grefsenveien på et tidlig stadie, og det ble tidlig klart at Bymiljøetatens uttalelse kunne bli en utfordring for prosjektet. Søker endret prosjektet i samsvar med de anbefalingene som kom frem i Bymiljøetatens uttalelse. I tillegg til å flytte bygningen så langt fra Grefsenveien som mulig, samtidig som de tok mest mulig hensyn til naboer på andre siden, trakk de den nederste etasjene mot Grefsenveien inn slik at det skulle være nok plass til sykkelfelt og fortau. Bymiljøetaten godtok denne løsningen i sin uttalelse den 12. oktober 2018, ifølge senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen.

– Vi kan ikke se at dette har endret seg siden. Bymiljøetaten henviser til uttalelsen fra 2018 i sin uttalelse i mai 2020, legger han til.

ANNONSE

Bymiljøetaten

Nylig bekrefter Bymiljøetaten overfor lokalavisa at de fortsatt ønsker en tilbaketrekking av nybygg i Grefsenveien 49.

– Vi ønsker og har gitt innspill om at utbygger trekker nybygg fem meter tilbake fra vei, men PBE sitter med fagmyndigheten og den endelige avgjørelsen i saken, sier pressevakt Guro Birkeland Tangen.

Arkitekten

– Utbygger ønsker å diskutere med kommunen ulike muligheter for å få inn mer areal i prosjektet. Dette for at det skal være mulig å gjennomføre prosjektet økonomisk, med et minimum av lønnsomhet, kommenterer arkitekt Marthe Melbye, i Pushak AS, på vegne av utbygger HP eiendomsutvikling AS.

– Det dreier seg derfor ikke så mye om pluss to nye etasjer, men mer om å diskutere ulike måter å få mer areal på, det være seg enten å legge på en etasje eller to, utvide areal under bakken, eller diskutere mindre inntrekning fra gaten. Bygget slik det er godkjent er jo to etasjer lavere enn alle blokkene rundt, legger hun til.

ANNONSE

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE