ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Blir en mulig kandidat for rehabilitering tidligst i 2023

Sagene skole forfaller, men er ikke inkludert i skolebehovsplanen 2022-2031. Foto: Janina Lauritsen

Sagene skole har hverken nok klasserom eller fasiliteter som tilfredsstiller behovene, og murpussen faller fra veggene. Likevel er det ikke planlagt noe større arbeid for å bedre forholdene.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 02.06.2021 kl 21:19

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Sagene Avis har tidligere skrevet om at Sagene skole reagerer på at de ikke er inkludert i skolebehovsplanen 2022-2031.

Skolen preges av murpuss som faller ned fra veggene, sprekker og flassende maling. Flere elever vegrer seg også for å gå på do på skolen, da fasilitetene ikke gir særlig privatliv. Likevel prioriteres ikke skolen i den nye skolebehovsplanen, som nå er ute på høring.

– At Sagene skole er moden for en oppgradering, tror jeg at jeg har med alle elever, lærere og foresatte på, sa rektor Peter Fossland tidligere til Sagene Avis.

Se bildene fra Sagene skole i denne saken:

I tillegg til vedlikehold av den gamle, verneverdige bygningsmassen, ser skolen på plassmangelen som et stort problem.

ANNONSE

Sagene skole er egentlig beregnet for to parallelle klasser. Likevel har de i mange år tatt imot så mange elever, at de har endt opp med tre klasser på trinnene. Til høsten starter skolen opp med to fulle klasser på første trinn, og dette blir det første skoleåret på mange år med kun to parallelle klasser.

– Vi har løst mange av problemene til bydelen, slik at alle barna skal få skoleplass. Men det går ikke i år, vi har ikke nok klasserom. En gang må jeg jo sette ned foten. Skolegården vår er også for liten, og vi har heller ingen samlingssal for forestillinger og lignende, sa Fossland.

Driftsstyreleder Hilde Bjørklund, rektor Peter Fosseland og vaktmester Bjørn Rørvik reagerer på at Sagene skole ikke er prioritert i skolebehovsplanen. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Vil bli kandidat for rehabilitering

Undervisningsbygg Oslo KF (UBF), som har ansvaret for å drifte og vedlikeholde skolebyggene, sier de er kjent med murpussproblematikken.

– 17. mars i år ble det satt i gang en bestilling av innvendig overflatebehandling i form av utbedring av murpuss-skader. Dette vil bli gjennomført i sommerferien når det ikke er elever på skolen, skriver de i en e-post til Sagene Avis.

ANNONSE

Skolen har også påpekt at dørene, som i likhet med resten av skolen er vernet, ikke er branngodkjent.

– Vi antar at det siktes til det avviket som UBF fikk meldt inn 12. april i år om at noen dører har lukkemekanisme som ikke fungerer godt nok (magnetsystem som ikke slipper). Utbedring av dette ble satt i bestilling av UBF 16. april og vil ferdigstilles innen kort tid, sier UBF.

I dag drives det verdibevarende vedlikehold og i 2023-2025 vil skolen bli kandidat for rehabilitering hvor det gjøres en større jobb med å vurdere tilstand og tiltak iverksatt på bakgrunn av dette, informerer UBF.

Anbefaler å sende høringsinnspill

Sagene Avis har også stilt spørsmål til Utdanningsetaten, om skolens plassmangel.

– Ut fra Sagenes skoles elevtall ser det ut at de har tatt inn ekstra klasser på noen trinn. Skolen er dimensjonert som toparallell, og årsaken til at skolen står oppført som B2U2 (to parallelle klasser på barnetrinnet og to på ungdomstrinnet) i skolebehovsplanen er fordi det er skolens vedtatte kapasitet, svarer de og fortsetter:

ANNONSE

– Som det nevnes i artikkelen, vil kapasiteten i området øke med en klasserekke Bjølsen skole omstruktureres til en ren barneskole fra og med skolestart 2023. Ungdomstrinnskapasiteten vil også øke med ferdigstillelsen av Voldsløkka skole i 2023 og Bentsebrua skole i 2024.

Når det gjelder andre behov oppfordrer Utdanningsetaten skolen, i samarbeid med elevråd, FAU og driftsstyre, om å sende inn et samlet høringsinnspill til skolebehovsplanen innen høringsfristen 1. september. Skolebehovsplanen oppdateres vanligvis annethvert år. Fordi planen ble utsatt i fjor kommer det en ny skolebehovsplan på høring, også 2022.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE