ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Boligbygg har så langt i år sanert flere hundre leiligheter for veggedyr

Veggedyr er et problem i flere kommunale boliger i Oslo, det bekrefter Boligbygg. Foto: SAGENE AVIS

- Det er et problem at leietakere ikke vet hvor de skal henvende seg, når slike skadedyrproblemer oppstår, mener Hege Ingjer, som har forsøkt å hjelpe en av leieboerne i den kommunale leiligheten.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 30.09.2017 kl 11:00

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BJØLSEN: Sagene Avis kjenner til at det er gjort henvendelser til Boligbygg, etter veggedyrangrep i kommunale boliger i bydel Sagene.

Blant annet skal en beboer ha varslet om veggedyrangrep i juli, beboeren skal også ha fått flere sår, etter veggedyrangrep. Veggedyr suger blod, og det kan starte kløe på kroppen.

- Der ble det konstatert veggedyr. Informasjon om saken ble umiddelbart medelt til utleier Boligbygg Oslo KF, samtidig med informasjon om at det var mistanke om infisering av veggedyr i en leilighet med beliggenhet i en etasje over nevnte person, skriver Hege Ingjer, hjelper i saken, til Boligbygg i september, og brevet lokalavisa har fått kjennskap til.

I tillegg til at det nevnes flere andre beboere som også mener at det kan være veggedyr i deres leiligheter.

Flyttet

Ingjer skriver videre til Boligbygg at det to måneder senere, ikke skal ha skjedd noen sanering av leiligheten. Beboeren har også i mellomtiden flyttet ut av leiligheten, og inn på hospits. Også at leietaker overfor Ingjer, presiserer at han hele tiden har vært tilgjengelig og at adgang til leiligheten har vært uproblematisk.

ANNONSE

I tillegg til at det ikke er kjent om Boligbygg har foretatt inspeksjon av andre leiligheter i samme oppgang.

- Det er et problem at leietakere ikke vet hvor de skal rette sin henvendelse når slike skadedyrproblemer oppstår. At folk kan kvie seg er en ting, det kan blant annet handle om hvem som står økonomisk ansvarlig, mener Ingjer videre.

Oppslag

Som også mener at problemet med skadedyr virker å være så omfattende, at hver oppgang burde ha eget oppslag med informasjon om prosedyrer, rettigheter og hva hver enkelt beboer selv bør
gjøre.

- Jeg har også inntrykk av at fastlege, NAV og Boligkontoret ikke har nok kunnskap om hvor de skal rettes sin henvendelse. Når pasienter og klienter henvender seg om slike problemer, bør det straks ordnes via faste prosedyrer, videre ifølge Ingjer.

Sagene Avis kontaktet Boligbygg om saken, som også svarer på generelt grunnlag.

ANNONSE

LES OGSÅ: Veggedyra kommer med bagasjen

Boligbygg

- Hva er vanlig prosedyre, når veggdyr blir oppdaget i kommunale boliger, på hvor raskt skal det tas affære for å få fjernet veggdyr?

- Når en beboer sier fra til oss at han/hun mistenker at det er veggedyr i boligen bestiller vi i løpet av maks 3 dager inspeksjon fra et av skadedyrfirmaene som vi har rammeavtale med. De kontakter beboer innen maks ti dager og avtaler tid for inspeksjon. Det tar normalt fra 1-3 uker fra det eventuelt blir konstatert at det er veggedyr der, til første sanering er ferdig gjennomført. Hvor lang tid det tar er i stor grad avhengig av beboers medvirkning, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen i Boligbygg.
 
I tillegg forteller hun at det alltid skal være en oppfølging av første sanering, og en ny kontroll noen uker senere. Noen ganger må det gjennomføres flere saneringer.

- Det tar vanligvis en til tre måneder fra første sanering til leiligheten er helt «friskmeldt». I våre heleide eiendommer dekker vi kostnaden til sanering, men leietaker er i tråd med leiekontrakten  forpliktet til å selv rydde og gjøre boligen klar for sanering, og alt av  innbo klart for å sendes på fryselager eller til varmebehandling, forklarer Øyen videre.
 
Hun legger til at dersom beboer ikke selv er i stand til å rydde og pakke alle eiendeler før sanering, er det bydelen og NAV som har ansvar for individuell oppfølging og som eventuelt hjelper beboer med dette.

- Dersom beboer ikke selv kan eller vil medvirke til saneringen vil prosessen beskrevet over nødvendigvis ta noe lengre tid, sier Øyen videre.
 
- Vi har stor forståelse for at det er svært plagsomt å ha veggedyr i boligen, og vi oppfordrer våre beboere til å melde fra umiddelbart hvis de har mistanke om veggedyr. Vi er svært opptatt av å følge det opp raskt, for å begrense problemet mest mulig, legger hun til.

ANNONSE

Også at Boligbygg gir beboere råd om hva de kan gjøre for å unngå å få veggedyr i boligen, i det informasjonsmateriellet leietakere får når de flytter inn.

350 leiligheter

- Veggedyr er dessverre et økende problem over hele verden. Boligbygg har gjennomført sanering av rundt 350 leiligheter i løpet av ett år, og vi inspiserer langt flere. Vi har også tatt initiativ til, og fått utarbeidet, en skadedyrstrategi i samarbeid med Folkehelseinstituttet og smittevernoverlegen i Oslo, ifølge Øyen.
  
- Hvorfor har det evt. tatt så lang tid å få gjort noe med problemet i denne ovennevnte kommunale leiligheten i bydel Sagene?

Mye innbo og løsøre

- I denne saken var det svært mye innbo og løsøre i boligen som beboer trengte hjelp til å rydde og pakke ned. Han har helt siden det ble konstatert veggedyr i boligen, fått et annet sted å bo, via bydelen. Boligbygg kan dokumentere at vi har fulgt opp saken i tråd med våre rutiner, men det har tatt noe lengre tid enn normalt fordi leiligheten først nå har blitt klar for sanering, ifølge Øyen.

Som videre forteller at det ikke er Rentokil, men Anticimex, som har hatt oppdraget med å sanere nevnte leilighet, og at Boligbyggs logg viser at de har vært der flere ganger, etter at de fikk oppdraget.

- De har oppdaget at førstnevnte leilighet ikke var klar for sanering, og derfor vært nødt til å vente med dette. Beboer skal ikke tilbake i denne leiligheten ifølge informasjon vi har fått fra bydelens boligkontor. Beboer har heller ikke kontaktet Boligbygg i denne perioden. Vi har derfor oppfattet det som at han har blitt ivaretatt av kommunen, via bydelen, sier Øyen videre.

ANNONSE

Bydelsoverlegen

 
Sagene Avis har også vært i kontakt med bydelsoverlegen.

- Min rolle i forhold til forskrift om skadedyrsbekjempelse, er å være pådriver ovenfor ansvarlig eier eller bruker av bygning med skadedyr. I de tilfeller det ikke ageres adekvat. Da kan jeg i henhold til Folkehelseloven utferdige pålegg om retting, skriver Marit Kamøy, bydelsoverlege i Bydel Sagene, på generelt grunnlag.

LES OGSÅ:

Budsjett 2018: Nå får også 2. klassingene gratis skolefritidsordning

Budsjett 2018: Foreslår penger til ny skole på Voldsløkka

Budsjett 2018: – Dette har vi kjempet for i mange år

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE