Sagene Avis

Høyre om Maxbo-saken:

Bortforklaring å kalle parkeringssak for «røverhistorie»

– Eksempelet for Maxbo på Sinsen er bare ett av flere i rekken av prosjekter som opplever kraftige kutt i antall parkeringsplasser, og urimelige krav til flere sykkelparkeringsplasser, sier Høyres boligpolitiske talsperson, Pia Farstad von Hall. Foto: Karl A. Kjelstrup / Maxbo

– Det er vedtatt midlertidige parkeringsnormer i bystyret, etter et initiativ fra byrådet. At den såkalte Maxbo-saken ennå ikke formelt er behandlet i bystyret, er ikke det samme som at byrådet ikke har tatt grep for å redusere antall parkeringsplasser i nye byggeprosjekter kraftig, sier Høyres Pia Farstad von Hall.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 16.01.2019 kl 13:38

SINSEN: Mandag skrev Estate Nyheter og flere nettaviser om at byggevarehuset Maxbo på Sinsen ønsker å bekrefte eksisterende bruk av eiendommen varehuset ligger på, gjennom en reguleringsplan. Løvenskiold Eiendom gikk i 2002 med på å flytte sitt daværende bygg for at Oslo kommune skulle få bygge ny T-banestasjon på Sinsen. Erstatningstomten var, og er fortsatt, uregulert. Prosessen med å få tomta regulert har pågått i fem år, skriver Nettavisen.

Parkeringsnorm

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke Løvenskiolds forslag til reguleringsplan, blant annet med bakgrunn i at den midlertidige parkeringsnormen, som i mellomtiden er vedtatt i bystyret. PBE skriver i planforslaget til politisk behandling at Maxbos forslag ikke tilrettelegger godt nok for myke trafikanter, og ønsker at flere skal ta seg til byggevarehuset ved hjelp av gange, kollektiv og sykkel. PBE skriver:

«Parkeringskravet fastsettes etter hvor mye BRA som foreslås. I det foreliggende forslaget medfører dette at kravet til antall bilparkeringsplasser er 26 og 88 sykkelparkeringsplasser».

– Det er ingen som kommer på sykkel til Maxbo for å hente med seg et badekabinett eller en pall med Leca-blokker, sa administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom til Estate Nyheter mandag.

I saken sier han videre at ved å tilrettelegge for 88 parkeringsplasser for sykkel, må antall p-plasser for bil reduseres fra 70 (som Maxbo ønsker i reguleringsforslaget) til 26.


Det er bystyret i Oslo som endelig skal ta stilling til reguleringsforslaget for eiendommen, med adresse Hans Nielsen Hauges gate 43.

Reaksjoner

Saken skapte mange reaksjoner iløpet av mandagen, og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) gikk samme kveld ut på egen Facebook-side, og omtalte saken som en "røverhistorie", og en fjær som ble til fem høns:

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen. Foto: Janina Lauritsen

– Etaten har ikke kommet med noen vurdering av hva som er riktig nivå av parkeringsplasser på Maxbo, annet enn at «en større andel av transporten til varehuset burde tas ved gange, kollektiv og sykkel» og mener det vil være riktig å bruke den lave delen av normen. At en større andel skal tas ved kollektiv, sykkel og gange synes jeg naturligvis er en god ambisjon. For mange av oss i Oslo er det deilig å kunne klare seg uten bil. Vi kan for eksempel benytte oss av Maxbos utmerkede tilbud for hjemkjøring av varer om vi trenger det, skriver byutviklingsbyråd i innlegget.

(Innlegget ble endret etter at det først ble publisert og omtalt. Tillegget er markert med kursiv over).

Trafikkfarlig løsning

I tillegg skriver Marcussen at byrådet ikke planlegger at alle skal sykle for å skaffe byggematerialer, eller at Maxbo Sinsen må erstatte flesteparten av bilparkeringsplassene sine med sykkelparkering.

– Saken er rett og slett at Maxbo har foreslått en reguleringsplan med en for trafikkfarlig løsning for trafikk og parkering, noe samferdselsministerens folk ikke vil være med på. Dette har etaten tatt på alvor, skriver byråden, som samtidig kritiserer mediene for å ha jobbet «Etter slagordet "aldri sjekk en god historie"».

Til Estate Nyheter skriver kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i PBE at «Vi har ikke fremmet et eget alternativ om at planforslaget skal ha parkeringsplasser i tråd med den midlertidige parkeringsnormen. Etaten har derimot redegjort for at, til den utbyggingen som Maxbo ønsker å regulere for, så vil Maxbos planforslag innebære 88 sykkelparkeringsplasser dersom dette planforslaget skulle være iht den midlertidige parkeringsnormen.»

Høyre: – Ikke riktig

Marcussens uttalelser får Oslo Høyre til å reagere:


– Det hun kommer med er ikke riktig. Etaten har kommet med en vurdering - selv bruker de begrepet krav - av hvor mange sykler og biler det skal være mulig å parkere. De forholder seg til byrådets retningslinjer. Det står altså ikke til troende når byråden forsøker å avfeie hele saken som en røverhistorie, sier Pia Farstad von Hall, Høyres boligpolitiske talsperson.

Hun viser til at bystyret den 21. juni 2017 vedtok Midlertidig praktisering av krav til parkering.

– Kravene kan brukes av Plan- og bygningsetaten i forbindelse med innsendte reguleringsplanforslag til å angi konkret antall parkeringsplasser i bestemmelsene. For planforslaget innebærer det 60 prosent reduksjon av krav til bilparkeringsplasser, samt at det etableres flere sykkelparkeringsplasser. Parkeringsnormen setter også krav om at dersom prosjektet har en sentral beliggenhet så skal nedre del av norm legges til grunn. Parkeringskravet fastsettes etter hvor mye bruksareal (BRA) som foreslås. I det foreliggende forslaget medfører dette at kravet til antall bilparkeringsplasser er 26, og 88 sykkelparkeringsplasser, ramser von Hall opp, fra plansaken.

Der skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) videre på side 34:

«Dette gjør at gjeldende krav til parkering reduseres til 26-44 parkeringsplasser. I bystyrevedtaket for gjeldende midl. parkeringsnorm står det videre "for næring og offentlig tjenesteyting i tett og åpen by, bør lavere del av midlertidig norm legges til grunn med mindre det er særskilte grunner". Dette legger etaten til grunn.»

Anbefaler laveste antall plasser

Den midlertidige parkeringsnormen bystyret vedtok i 2017, erstatter tidligere parkeringsnorm fra 2004. Denne legger opp til at parkeringsdekning for bil i "tett by" skal reduseres til 60 prosent av tidligere norm. Den tidligere normen var at forretningsbygg skulle ha 9-15 p-plasser per 1000 kvadratmeter bygningsmasse. Maxbo-bygget er omlag 4300 kvadratmeter stort.

«Dette gir iht. normen 26-88 parkeringsplasser for Maxbo, mens det i dag er cirka 55 p-plasser for bil. PBE vil med bakgrunn i bystyrets føringer om parkering, anbefale laveste norm på 26 parkeringsplasser», skriver PBE i planforslaget, som svar på Statens Vegvesens innspill om at antall parkeringsplasser må holdes innefor gjeldende parkeringsnorm.

Von Hall viser videre til PBE som skriver at: «forretningens lokalisering gir gode forutsetninger for at besøkende kan bruke effektiv og miljøvennlig transport som buss og t-bane. Forslaget til antall bilparkeringsplasser er derimot i strid med overordnet mål om å øke andel reisende med miljøvennlig transportformer da det tilrettelegger for fortsatt omfattende bilbruk.»

Statens Vegvesen

Det vises også til at antallet parkeringsplasser som Maxbo foreslår, ikke imøtekommer innsigelser fra Statens Vegvesen, eller kommunens krav (parkeringsnormen).

Etaten skriver:

«PBE mener at det burde vært tilrettelagt for at en langt større andel av transporten til varehuset tas ved gange, kollektiv og sykkel. Som et minstekrav burde planforslaget foreslått antall sykkelparkeringsplasser i tråd med gjeldende parkingsnorm. Iht. midlertidig parkeringsnorm bør det reguleres for 88 sykkelparkeringsplasser. I bestemmelsen sikres kun 18 sykkelparkeringsplasser. I tillegg er kvalitetskravet i gjeldende parkeringsnorm for sykkel heller ikke ivaretatt. Vi viser ellers til kvalitetskravet om at minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal ha overbygg når det foreslås mer enn 20 sykkelplasser.»

Høyrepolitikeren mener parkeringsnormen skaper utfordringer for nye byggeprosjekter, og hun trekker fram Marcussens kommentar i Facebook-innlegget:

«Saken er rett og slett at Maxbo har foreslått en reguleringsplan med en for trafikkfarlig løsning for trafikk og parkering, noe samferdselsministerens folk ikke vil være med på. Dette har etaten tatt på alvor,» skriver byråden.

– Hva sier egentlig Statens Vegvesen, eller «samferdselsministerens folk» som byråden kaller dem? Jo de tillater ikke høyere utnyttelse enn i dag, Maxbo må søke om å endre avkjørselen og henviser ellers til kommunens parkeringsnorm.

Statens vegvesen Region østs (SVRØ), innsigelse til planforslaget er fra 2016, før ny parkeringsnorm var vedtatt, og knyttet seg til følgende forhold:

1. SVRØ tillater ikke høyere utnyttelse av eiendommen enn forelagt SVRØ i 2002.
2. Parkering må være lavest mulig i henhold til Oslo kommunes parkeringsnorm.
3. Søknad om utvidet/endret bruk av avkjørsel fra riksveg må sendes til SVRØ.

– Byrådspartiene med Raymond Johansen i spissen fikk i 2017 flertall i bystyret for de midlertidige parkeringsnormene som nå skaper problemer i mange nye byggeprosjekter. Det gjelder både for sykehjem, kjøpesenter og nye boligprosjekter. Ett eksempel er Diakonhjemmet som bystyret behandlet i fjor. De fikk halvert antall parkeringsplasser i sitt nye prosjekt, sier von Hall, og legger til:

– Eksempelet for Maxbo på Sinsen er bare ett av flere i rekken av prosjekter som opplever kraftige kutt i antall parkeringsplasser, og urimelige krav til flere sykkelparkeringsplasser. Resultatet er, som organisasjonen Virke har fått dokumentert, at folk reiser heller lengre for å handle, enn å ta sykkelen.

Miljøpolitikk

Von Hall mener resultatet av det er dårlig klima- og miljøpolitikk.

– Stikk i strid med våre felles miljøambisjoner. Dette byrådet løser ikke folks hverdagsproblemer. De skaper i stedet nye og helt unødvendige problemer med sin symbolpolitikk.

Hun sier at Høyre deler ambisjonen om grønnere transport og at folk skal bruke kollektiv, sykkel og gange.

– Men vi må samtidig ha med oss at folk bruker bilen til mange praktiske gjøremål. Det kan være å handle dusjkabinett, eller å besøke en nær og kjær på et sykehjem. Det må vi ta konsekvensen av. Nå har vi et byråd som fører en ensporet politikk som både klimaet og folk taper på, sier von Hall.

– Byråd Hanna Marcussen forsvarer seg med at saken ikke er politisk behandlet ennå. Det er en bortforklaring. Det er vedtatt midlertidige parkeringsnormer i bystyret, etter et initiativ fra byrådet. At den såkalte Maxbo-saken ennå ikke formelt er behandlet i bystyret er ikke det samme som at byrådet ikke har tatt grep for å redusere antall parkeringsplasser i nye byggeprosjekter kraftig. Om byrådet ikke er fornøyd med konsekvensene av sin egen rigide parkeringspolitikk, får de heller endre politikk i stedet for å skylde på Statens Vegvesen og Plan- og bygningsetaten som bare har fulgt opp byrådets retningslinjer.

Hele planforslaget til politisk behandling kan du lese her.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...