ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Ett skritt nærmere torg og møteplass:

Bydelen har fått en halv million til oppstart

Slik kan det bli på Advokat Dehlis plass. Men først skal det utføres en trafikkanalyse. Foto: Illustrasjon Lala Tøyen

– Det blir spennende å se hvilke muligheter som byr seg når forstudiet med trafikkanalysen er ferdigstilt, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BJØLSEN: Bydel Sagene har fått tildelt 550.000 kroner til en forstudie/trafikkanalyse, for omgjøring av Advokat Dehlis plass fra parkeringsplass og rundkjøring til park, hjertesone for Bjølsen skole, møteplass og et mer attraktivt byrom.

Det var i behandlingen av bydelens budsjett for 2018 at bydelsutvalget fattet et verbalvedtak, der bydelsdirektør Morten Sanden ble bedt om å ta initiativ til at Advokat Dehlis plass omgjøres fra en parkeringsplass til en park. Dette var et forslag Sirin Hellvin Stav (MDG) fremmet i 2017.

Utredningsarbeidet er nødvendig før Advokat Dehlis plass eventuelt kan stenges for biler og bli en møteplass. Men selve prosjektet ligger fortsatt langt frem i tid, selv om bydelen nå har fått tildelt midler, påpeker bydelsplanlegger i Bydel Sagene, Martin Svingen Refseth.

Les mer om prosjektet her:

Bevilger 10 millioner

Byrådet bevilger totalt 10 millioner kroner til torg og møteplasser i 2021.

ANNONSE

– Grønne lunger og gode torg og møteplasser er avgjørende for å skape gode nabolag. Jeg er veldig fornøyd med at vi nå får ut 10 millioner til å oppgradere eller skape nye uterom og sosiale møteplasser. Korona har vist oss hvor ekstremt viktig nærområdene er, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

– Flere sosiale møteplasser der man ikke trenger å kjøpe noe men kan møtes på tvers av generasjoner er noe vi har jobbet med i flere år nå. Og effekten begynner å vises. Parker, lekeplasser og badeplasser fylles opp av fornøyde Oslofolk. Det gjør meg glad, sier byråden.

Hvert år tildeler byrådet midler til torg og møteplasser utenfor sentrum. Samtlige bydeler har
mottatt særskilte midler fra avsetningene til torg og møteplasser i perioden 2007-2020. Se alle som har fått tildelt midler i år, nederst i saken.

– Trenger et realt løft

Byråden sier det er viktig å ha gode møteplasser over hele byen. Ikke minst har man sett hvor viktig nærområdene er for folk under pandemien, legger hun til. Nå sier hun Advokat Dehlis plass trenger et realt løft.

– Det skal gjennomføres en mulighetsstudie for å se hvilke muligheter vi har for å forbedre hele plassen eller deler av den. Vi ønsker oss mindre asfalt og mer grønt i et trivelig byrom rett ved Bjølsen skole. Samtidig må vi se på muligheten for å legge bedre til rette for myke trafikanter og en tryggere skolevei, sier byråden i pressemeldingen.

ANNONSE

Det blir spennende å se hvilke muligheter som byr seg når forstudiet med trafikkanalysen er
ferdigstilt, fortsetter hun.

– Byrådet er opptatt av å skape gode uterom der det er trivelig bare å møtes eller der det går an
å gjøre aktiviteter sammen. Det å ha det trivelig rundt seg og ha muligheten til å møte andre er
viktig både for folks helse og trivsel, sier Marcussen.

Disse bydelen får midler i år

Fra 2007 til 2021 har byrådet bevilget til sammen 206 millioner til å etablere nye og videreutvikle eksisterende torg og møteplasser. Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten som mottar søknadene fra bydelene og foreslår fordeling som vedtas av byrådet nærmere sommeren.

Prosjekter som bidrar til trivelige torg og møteplasser, gode nabolag og mer byliv prioriteres. Et annet viktig kriterium er at tiltakene bygger opp under målet om å skape en grønnere og mer barnevennlig by med flere lekeplasser og trivelige bilfrie områder.

Fordelingen av de ti millioner kronene ser slik ut:

Foto: Byrådsavdeling for byutvikling

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE