Sagene Avis

Bydelen har delt ut over 2 millioner, se her hvem som har fått tilskudd

FRIVILLIG- OG GRØNNE MIDLER: Nå er tilskuddene utbetalt, og Sagene Frivilligsentral er på lista over dem som har fått støtte fra bydelen. Her er daglig leder Hilde Muri Krahn, ansvarlig for BUA Johanne Lehre og styreleder Silje Lied fra en tidligere anledning. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Årets grønne midler og frivilligmidler er utbetalt. Her kan du se hvem som har fått tilskudd til drift, aktiviteter og prosjekter.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

BYDEL SAGENE: Årets tilskuddsmidler ble utlyst tidlig i 2020, med søknadsfrist 1. februar. Det kom inn 54
søknader om tilskudd til frivillige aktiviteter og drift, og 40 søknader om grønne midler.

I mars vedtok Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen hvem som skulle få utdelt frivilligmidler og grønne midler i 2020. Disse pengene skal nå være utbetalt.

Frivilligmidler

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen har vedtatt bydelsdirektørens forslag om å tildele tilskudd til frivillige aktiviteter og til drift av frivillige organisasjoner til 26 søkere. I tillegg ble søknader med lavere sum enn 20.000 kroner behandlet administrativt og ni av disse har fått tilskudd.

Om frivilligmidlene skriver Bydel Sagene følgende: «Tilskuddsordningen har som mål å utløse frivillig innsats, skape engasjement og støtte opp under gjennomføringen av prosjekter og tiltak som gir gode opplevelser for bydelens befolkning. Tilskuddet skal stimulere til et mangfold av aktiviteter som bidrar til å skape et levende nærmiljø.»

Det er ideelle og frivillige lag, foreninger og organisasjoner som i hovedsak har sine aktiviteter i bydel Sagene, samt brukerråd og foreldreutvalg i bydelen som kan søke, i tillegg til enkeltpersoner og uformelle grupper, i samarbeid med en organisasjon eller en av bydelens tjenester. Aktivitetene må være i frivillig regi og foregå i bydel Sagene.


Disse har mottatt tilskudd:

Barn og unge:

 • Akerselva kultur- og teaterlag gis et aktivitetstilskudd på kr 30.000,- til kostymer, rekvisitter og teknisk utstyr
 • Bjølsen skolekor gis et driftstilskudd på kr 12.000,- til å lønne dirigent, samt å kjøpe et elektrisk piano
 • Bjølsen strykeorkester gis et aktivitetstilskudd på kr 15.000,- til ekstraordinær seminarhelg sammen med et orkester i Oslo sør
 • Cirkus Xanti gis et aktivitetstilskudd på kr 50.000,- for å kunne tilby gratis forestillinger for barnehager og skoler i bydelen, samt kunne dele ut gratisbilletter til familier med vanskelig økonomi
 • Det Andre Teatret gis et aktivitetstilskudd på kr 40.000,- til gratisaktiviteter, samt rimelige forestillinger for barn og ungdom
 • Flerkulturell familietreff gis et aktivitetstilskudd på kr 75.000,- for å arrangere svømmekurs for foreldre og ha sosiale treff i Torshovdalen aktivitetshus. Midlene forvaltes i samarbeid med tjenestestedet
 • Iladalens venner gis et aktivitetstilskudd på kr 15.000,- til aktiviteter for barn og unge
 • Sagene skole FAU gis et aktivitetstilskudd på kr 30.000,- til å starte opp skoleteater etter skoletid, og et aktivitetstilskudd kr 30.000,- til å dokumentere skolens historie og formidle denne til elever, foresatte og ansatte
 • Sagene skoles musikkorps gis et aktivitetstilskudd på kr 18.400,- til et ekstraordinært musikkverksted i samarbeid med Lilleborg skoles musikkorps og det musikalske verkstedet Drivhuset
 • Scenelusa produksjoner gis et aktivitetstilskudd på kr 30.000,- til å arrangere en eksperimentell teaterworkshop forestilling i samarbeid med Torshovdalen aktivitetshus.

Flyktningeorganisasjoner og inkluderingstiltak:

 • Fellesskap og respekt gis et driftstilskudd på kr 122.000,- øremerket lønn og honorarer. I tillegg vil organisasjonen kunne benytte en kontorplass i Torshovdalen aktivitetshus el.
 • Bjølsen kvinnegruppe - naboskap gis et aktivitetstilskudd på kr 20.000,- til svømmetrening og andre aktiviteter
 • Sagene somaliske foreldregruppe gis et driftstilskudd på kr 65.000,- drift og aktiviteter


Funksjonshemmedes organisasjoner:

 • Norges Handicapforbund Sagene gis et aktivitetstilskudd på kr 5.100,- til å holde stand på Sagene

Helse- og sosial:

 • Barselkantine gis et aktivitetstilskudd på kr 20.000,- til å dekke kostnader, gitt at arrangør inngår et samarbeid med et tjenestested eller en frivillig organisasjon som kan forvalte tilskuddet. Det forutsettes at samarbeidspartner vil kunne bidra med lokaler til tiltaket
 • Dagsangerne gis et aktivitetstilskudd på kr 10.000,- for å kunne holde sangverksted for beboere på ulike seniortilbud i bydelen, og et driftstilskudd på kr 35.000,- øremerket dirigentutgifter
 • De norske lenker, Oslo 89 gis et driftstilskudd på kr 75.000,- til husleie for foreningens lokaler. Foreningen oppfordres til å vurdere samlokalisering
 • Eldrerådet gis et aktivitetstilskudd på kr 15.000,- til prosjekt lyttevenn og erindringskafé
 • Finn formen Sagene gis et aktivitetstilskudd på kr 15.000,- til å arrangere fysisk trening og sosialt samvær
 • Sagene Frivilligsentral gis et aktivitetstilskudd på kr 110.000,- til sine basistilbud kafé Nær og besøkstjeneste, i tillegg til andre driftstilskudd.
 • Sagene Torshov Eldreuniversitet gis et aktivitetstilskudd på kr 15.000,- til ulike aktiviteter

Idrett:

 • Oslo bordtennisklubb gis et driftstilskudd kr 30.000,- til rekrutteringstiltak for barn og unge
 • Skeid dugnadsgjeng gis et aktivitetstilskudd på kr 5.000,- til å stimulere til frivillig engasjement blant seniorer
 • Torshov Bob-Team gis et aktivitetstilskudd på kr 10.000,- til tilbud for ungdom i bydelen. Kultur:

 • Bjølsen Ungdomskorps gis et tilskudd på kr 30.000,- til aktiviteter i korpset.
 • Fortidsminneforeningen Oslo Akershus gis et tilskudd på kr 64.000,- til ulike kulturaktiviteter på Vøienvolden gård
 • Oslo museum gis et aktivitetstilskudd på kr 20.000,- til et forprosjekt for å utvikle en egen drakt/bunad for Sagene
 • Sagene Janitsjarkorps gis et aktivitetstilskudd på kr 75.000,- spesifisert som kr 20.000,- til scenekostnader Sagene sommerkonserter og kr 55.000,- til andre kostnader i forbindelse med planlagte aktiviteter
 • Sagene Torshov historielag gis et aktivitetstilskudd på kr 30.000,- til ulike planlagte arrangementer og aktiviteter
 • Torshov Janitsjarorkester gis et aktivitetstilskudd på kr 10.000,- til planlagte konserter
 • Torshov kunst- og kulturforening gis et tilskudd på kr 9.000,- til aktiviteter og medlemsturer
 • Torshovkoret gis et aktivitetstilskudd på kr 10.000,- til den årlige julekonsertenMenigheter, trossamfunn:

 • Livssynsdialog på tvers gis et aktivitetstilskudd på kr 10.000,- til et planlagt arrangement for religionsdialog
 • Sagene og Iladalen sokn gis et aktivitetstilskudd på kr 45.000,- til kultur- og fritidsaktiviteter i menighetens regi
 • Torshov og Lilleborg menighet gis et aktivitetstilskudd på kr 55.000,- til kultur- og fritidsaktiviteter i menighetens regi

Grønne midler

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen har vedtatt bydelsdirektørens forslag om å tildele tilskudd til 18 søkere. I tillegg ble søknader med lavere sum enn 20.000 kroner behandlet administrativt og 11 av disse har fått tilskudd.

De grønne midlene retter seg mot organisasjoner, uformelle grupper, næringsvirksomheter, grønne gründere, borettslag og tjenestesteder i bydel Sagene.

Prosjektene det søkes midler til må foregå i bydel Sagene, skape positiv miljøeffekt lokalt, og rette seg mot barn og unge, eldre og utsatte grupper eller publikum generelt. Prosjekter som søker grønne midler må ha en viss egenfinansiering.

Disse har mottatt tilskudd:

Organisasjoner:

 • Parkens grøde gis et tilskudd på kr 8.500,- til et fugleprosjekt i parken
 • Torshov birøkterlag gis et tilskudd på kr 10.000,- til å fremme kunnskap om bier og røkting
 • Nabolaget 5 gis et tilskudd på kr 18.000,- for å utvide gjenbruksmarkedet i Lilleborggata
 • ByBi gis et tilskudd på kr 10.000,- for å vedlikeholde insektshotellene, og plante mer bievennlig
 • Fortidsminneforeningen gis et tilskudd på kr 5.500,- til kugjødsel og kastanjegjerde
 • Happikidz gis et tilskudd på kr 10.000,- til utstyr til reparasjonsverksteder
 • FAU Lilleborg gis et tilskudd på kr 20.000,- til blomsterglede i Vogts gate
 • Sagene IF gis et tilskudd på kr 100.000,- til deres prosjekt «Miljøvennlig inkluderingsarbeid i Sagene IF»
 • Sagene takhage/Oikos gis et tilskudd på kr 60.000,- til videreutvikling av takhagen og tilbudene til lokalbefolkningen
 • Sagene og Ila Sokn gis et tilskudd på kr 30.000,- til klosterhagen, workshops og humlevennlige stauder
 • In the mix style Leficura gis et tilskudd på kr 35.000,- til kles- og plantebyttemarkeder
 • Torshov og Lilleborg Sokn gis et tilskudd på kr 22.000,- til kirkehage og byttekrok ved Torshov kirke
 • Tyler Dale Hauger og beboere i Bjølsen borettslag gis et tilskudd på kr 20.000,- til deres veggmaleri med grønne dimensjoner

Enkeltpersoner:

 • Eduardo Rodrigues Queiroz gis et tilskudd på kr 10.000,- til sitt prosjekt «Grønnere Storokrysset»
 • Trine Malene Lauridsen/Trinel Syskole & Design gis et tilskudd på kr 13.000,- til sitt prosjekt «Broderi og blomster»
 • Tiril Bryn gis et tilskudd på kr 20.000,- til sitt formidlingsprosjekt «Game of trees»
 • Trine Malene Lauridsen/Trinel Syskole & Design gis et tilskudd på kr 70.000,- til å holde kreative redesignkurs for frivillige, og starte arbeidet med Sagene sy-ring.

Kommunale tjenestesteder:

 • Sagene skole gis et tilskudd på kr 26.000,- til grønnere skolegård
 • Ungdomstiltakene/Miljøambassadørene gis et tilskudd på kr 30.000,- til å fortsette det gode arbeidet med Miljøambassadørene
 • Deichman Torshov gis et tilskudd på kr 30.000,- til å arrangere Barnas lørdag med praktiske, grønne verksteder

Grønne gründere:

 • Anja Synøve Borges gis et tilskudd på kr 30.000,- til å starte opp prosjektet «Bentseblomster»
 • Jürgen Johann Breiter gis et tilskudd på kr 43.000,- til å sette opp en byttebod i Iladalen
 • GRIN gis et tilskudd på kr 30.000,- for å markedsføre pilotprosjektet med pantbare poser og kopper

Borettslag og sameier:

 • Sameiet Danstock gis et tilskudd på kr 14.000,- til grønn bakgård og lokal overvannshåndtering
 • Torshov kvartal VII gis et tilskudd på kr 3.000,- for å oppgradere hagen i Italiagården
 • Torshov kvartal VII gis et tilskudd på kr 70.000,- for å gjøre Lillegården grønnere
 • Det Lille Grønne Lilleborg gis et tilskudd på kr 20.000,- for å plante på to forsømte områder på Lilleborg

Næringsvirksomheter:

 • Mer filmdistribusjon AS gis et tilskudd på kr 12.000,- til prosjektet «Grønnere tak i Sagveien 23»
 • Zachariassen Jernvare AS gis et tilskudd på kr 30.000,- for å utvikle et verksted i kjelleren

Sagene Frivilligsentral

Bydelsutvalget fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen også to vedtak om Sagene Frivilligsentral. De er i tillegg til ovennevnte midler bevilget 100.000 kroner i en støtteordning til frivilligsentraler i bydelen og 210.000 kroner til BUA – et tilbud til bydelens beboere om å låne fritidsutstyr.

Les mer om dette her

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...