ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Bymiljøetaten har planer for veien

Vitaminveien går blant annet forbi Storo Storsenter. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Det skjer mye i Storo og Nydalen, nå skal Bymiljøetaten sy sammen infrastrukturen i området.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO: Oslo kommune Bymiljøetaten har bedt om oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten (PBE) om nye Vitaminveien og tilliggende veier. Hensikten med prosjektet er å avklare fremtidig gateutforming av Vitaminveien, samt deler av tilstøtende gater Sandakerveien, Kristoffer Aamots gate, Gunnar Schjelderups vei og Nydalen Allé.

Veiene og rundkjøringene

Planområdet er lokalisert på Storo i bydel Sagene, og omfatter følgende:

  • Vitaminveien mellom rundkjøringen Vitaminveien, Grefsenveien, Hans Nordahls gate i øst og rundkjøringen Vitaminveien, Sandakerveien, og Kristoffer Aamots gate i vest.
  • Deler av Kristoffer Aamots gate, Gunnar Schjelderups vei, Sandakerveien samt Nydalen allé.

Strekningen for Vitaminveien er rundt 450 meter lang, og for planområdet totalt rundt 1020 meter lang.

ANNONSE

Planområdet har totalt tre rundkjøringer:

  • Vitaminveien, Sandakerveien, og Kristoffer Aamots gate i vest
  • Vitaminveien, Nycoveien, og Gunnar Schjelderups vei ved Storo senter
  • Vitaminveien, Grefsenveien, og Hans Nordahls gate i øst

Foreslått planområde for prosjektet er vist med blått. Foto: Bymiljøetaten

Hovedgrep

I sakspapirene står det blant annet følgende om hovedgrepene:

Planarbeidet vil ta utgangspunkt i føringer gitt av TOR, (Tiltaksliste for offentlige rom, Storo/Lillo) trafikkanalysen og arbeid i skisseprosjektet NO-VEI-H-001 Overordnet gateplan, et overordnet skisseprosjekt av Norconsult for gateutforming Storo/Lillo. I tillegg vil prosjektet bygge på prinsipper og anbefalinger gitt av Veiledende Plan for Kabler og Ledninger (VPKL) Storo-Lillo, Plan for sykkelveinettet, Oslostandarden for sykkeltilrettelegging og lignende utredninger og standarder.

ANNONSE

Videre er det tenkt langs hele strekningen i planområdet tosidig fortau med 2,5 - 3 meters bredde, tosidig sykkelfelt og to eller tre kjørefelt.

Alternativ plassering av busstopp skal også vurderes i arbeidet. Bymiljøetaten er forpliktet til å regulere å bygge om Vitaminveien gjennom utbyggingsavtaler i området. Private utbyggere har betalt kontantbidrag til kommunen for opparbeidelse av Vitaminveien.

Transformasjon

Bakgrunnen for dette er alle de private regulerings- byggeprosjektene som utgjør transformasjonen i området fra industri til bolig. Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten laget derfor en TOR (tiltaksliste for offentlige rom) som blant annet har definert Vitaminveien som strøksgate.

Planforslaget er oppgis å være i tråd med Kommuneplanen Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn, vedtatt 23.9.2015.

Kan bli endringer

Sissel Vestervik Mordt, Bymiljøetatens prosjektleder i saken forteller følgende:

ANNONSE

– Rundkjøringen i vest, ved Kristoffer Amots gate, vil trolig bli lyskryss. Dette er blant annet av trafikksikkerhetshensyn til gangfelt tilknyttet Fernanda Nissen skole. Den pågående trafikkanalysen i området peker på at rundkjøringen ved Storosenteret og Gunnar Schjelderups vei må opprettholdes som rundkjøring. Det vil arbeides med å få utformingen av denne så bymessig som mulig, forteller Vestervik Mordt fra planen.

LES OGSÅ: Bymiljøetaten holdt nettmøte om nye Storokrysset - leserne spurte og etaten svarte

Hun legger til at planprosessen for øvrig bare så vidt er startet:

– Det kan komme innspill i løpet av prosessen som endrer det vi har avdekket så langt. Det vil altså være mulig å komme med innspill etter oppstartsmøtet med PBE, når det varsles oppstart av planarbeidet.

Koordinering

Bymiljøetaten, som er forslagsstiller, har også har en pågående reguleringsplan i Sandakerveien/Nycoveien.

ANNONSE

– Prosjektene blir koordinert, også med arbeidet med nye Storokrysset, hvor Bymiljøetaten også er prosjektansvarlig.

Sagene Avis kommer også neste uke med samlesak om de store veiprosjektene Bymiljøetatene har i området.

HER KAN DU LESE MER OM PLANEN I PLAN- OG BYGNINGSETATENS SAKSINNSYN

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE