ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

Drosjedebatt:

– Det nye forslaget vil forverre problemet dramatisk

Foto: Jan-Tore Egge / Wikimedia Commons

DEBATT: «De dyreste og dårligste drosjene er Høyres ektefødte barn. Konkurranse og markedspriser ble vedtatt for 20 år siden i den uttalte hensikt å få prisene ned og kvaliteten opp. Det motsatte skjedde, som alle andre steder der drosjemarkeder liberaliseres.»

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 02.04.2019 kl 14:55

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Høyres Nils Aage Jegstad forsøker å begrunne forslaget om ny drosjelovgivning. Han skriver: «Særlig i byene opplever en del kunder at kvaliteten ikke er god nok, og at tilbudet ikke er tilpasset etterspørselen. Drosjeaktørene har lange ventetider og mye tomkjøring.»

Det er en korrekt beskrivelse, og årsaken er Høyres politikk. Det nye forslaget vil forverre problemet dramatisk.

Det er for mange løyver og for mange små sentraler som bare opererer på gatemarkedet. Dette forsøker noen å kompensere med høyere priser, lengre arbeidstid og noen med lureri.

De dyreste og dårligste drosjene er derfor Høyres ektefødte barn. Konkurranse og markedspriser ble vedtatt for 20 år siden i den uttalte hensikt å få prisene ned og kvaliteten opp. Det motsatte skjedde, som alle andre steder der drosjemarkeder liberaliseres.

Da politikken ble evaluert i 2011, uttalte Menon Economics at politikken var «mislykket sett fra forbrukernes ståsted.» Høyre lærte ingenting.

ANNONSE

Atle Hagtun, Redaktør i Norges Taxiforbund Foto: Norges Taxiforbund

I Politidirektoratets høringsuttalelse advares det mot regjeringens forslag. Oslo Politidistrikt slår fast at det er «en betydelig overkapasitet av drosjer i Oslo.» Det er for liten kapasitet på holdeplasser (mange er fjernet) og det «er stor sirkulasjon av tomme drosjer i indre sentrum og hard kamp om kundene.» «Flere sjåfører tilbringer lenger tid i bilen enn tidligere for å oppnå ønsket inntjening.» Ordet anarki brukes i uttalelsen, og politiet ber om mer styring.

Da mener altså Jegstad og regjeringen at tiden er inne for «økt konkurranse.» Det er jo bare 14 sentraler fra Oslo og Akershus som i dag sirkulerer i Oslo sentrum.

Forslaget til frislipp, ikke bare av sentraler, men av alle enkeltpersoner som ønsker seg et drosjeløyve, og kan kjøre taxi uten taklampe og tydelig merking (noe politiet også advarer sterkt mot), vil gjøre markedet totalt uoversiktlig, trafikkaoset enda større, kontrollen vanskeligere og lønnsnivået enda dårligere.

Når Jegstad påstår at frislipp skal gi «mer effektiv markedstilpassing av tilbud og etterspørsel», er det stikk i strid med all erfaring og forskningsbasert kunnskap om drosjemarkeder.

ANNONSE

Av 80 høringsuttalelser er det rundt 70 som er sterkt kritiske til departementets forslag. Fylkeskommunene, funksjonshemmedes organisasjoner, LO, næringen, statlige kontrolletater, Regelrådet, osv.

Jegstads og samferdselsministerens avisinnlegg om saken tyder på at alt dette vil bli neglisjert. Det reiser spørsmål om tillit til hele høringsinstansen og til politiske prosesser. Det er alvor når Regelrådet, som er nøytral i selve saken, påpeker at forslaget er mangelfullt utredet.

Regjeringen driver et spill med tilbudet til kundene og med drosjesjåførers inntektsgrunnlag. Årsaken framkommer i regjeringens egen plattform, der det heter at den vil ha «økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten.» Den går altså direkte ærend for en utenlandsk aktør i skatteparadis, som er straffet for piratvirksomhet i hele Norden, som dumper priser basert på underskudd og på underbetaling av sjåførene.

Der høyrevelger Elin Ørjasæter advarer mot løsarbeidersamfunnet og sosial dumping, vil regjeringen ønske det velkommen. Det er realiteten i dette destruktive forslaget.

Atle Hagtun
Redaktør i Norges Taxiforbund

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE