ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Den tysk-norske skolen jubler over flyttingen til Sagene:

– Dette er ikke et gigantisk byggeprosjekt

FLYTTER HIT: John-Arne Grøsland, daglig leder Myren Eiendom AS, Knut Kroepelien, styreleder på Den tysk-norske skolen, Kari Kvam, prosjektleder bygg, og styremedlem Sezer Subasi er alle veldig fornøyde med at skolen flytter til Myraløkka. Foto: Janina Lauritsen

Den tysk-norske skolen er strålende fornøyd med å ha fått det de mener er en fantastisk beliggenhet, og de gleder seg til å lage et område som skal være tilgjengelig for alle. De presiserer også at dette ikke er et gigantisk byggeprosjekt som vil spise av friområdet på Myraløkka.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 17.06.2020 kl 21:04

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Sagene Avis har tidligere skrevet om Den tysk-norske skolen og barnehagen, som har inngått en avtale med Myren Eiendom AS om leie av lokaler i Sandakerveien 24 D.

I første omgang flytter barnehagen og 1.-4. klasse inn i rehabiliterte lokaler sommeren 2021. Det søkes parallelt om regulering av tomten til resten av skolen. Prosessen med flyttingens andre trinn er ventet å ta 2-4 år.

– Den første fasen er å rehabilitere den gamle bygget, med oppstart i august i år. Vi er veldig glade for at barnehagen og de lavere trinnene kommer på plass. Dette er et fantastisk sted! sier Den tysk-norske skoles prosjektleder for bygg, Kari Kvam, styremedlem Sezer Subasi og styreleder Knut Kroepelien.

– Dette blir første milepæl for oss. Det blir spennende å utvikle bygget. Den neste fasen blir i 2022-2024, med å bygge nytt skolebygg der dagens lagerbygning står.

ANNONSE

Holder seg utenfor friområdet og stenger for biler

Skolen presiserer at nybygget kun skal stå på den delen av arealet som ikke er friareal, og som allerede er regulert for industri, kontor og lager.

– Den neste fasen vil sørge for et mer levende bygg i nærmiljøet. Bydelen har mangel på samlingssteder og her blir det mulig å skape en møteplass for store og små utenom skoletiden. Vi vil ha en sal som skal komme alle til gode.

Det vil bli endringer for dagens biltrafikk over broen, sier daglig leder av Myren Eiendom AS, John Arne Grøsland.

– I dag er det 250-300 bilpasseringer over broen hver dag. De eneste bilene som skal få lov til å krysset den etter skolen og barnehagen er på plass, er Franzefoss hver 14. dag før klokken 07.00. Og utrykningsbiler.

ANNONSE

I dag er det cirka ti prosent av barna i de nåværende lokalene i Sporveisgata som leveres med bil. Når skolen og barnehagen kommer til Myraløkka, skal bilene parkere på korttidsparkeringen i parkeringshuset på den andre siden av Myrens verksted, og så vil foreldrene følge barna til fots resten av veien.

– Det blir den mest dramatiske endringen her.

Illustrasjonen viser hvor de ulike alderstrinnene skal plasseres. Foto: Derlick Arkitekter

– Det vil aldri tillates badeplass her

Byantikvaren og Bymiljøetaten (BYM) har sterke meninger om livet langs elva, fortsetter de. BYM er opptatt av elvas tilgjengelighet og Grøsland sier de har en dialog med dem om et badeanlegg.

– De har kommet med spennende planer om å legge badeplassen på nedsiden av broen (nedenfor NRK Østlandssendingen, journ.anm) sier han.

ANNONSE

Dette vil ikke BYM bekrefte, som sier de ikke vil ta stilling til badeplassen før etter målingen av badevannskvaliteten i sommer. Men BYM informerer at det finnes løsninger for tilrettelegging av badeplass som kun i begrenset grad vil påvirke naturverdiene i Akerselva.

Grøsland forteller videre at BYM også er veldig opptatt av hensynssonen på baksiden av dagens lagerbygg. I denne sonen skal det ifølge ham vokse en sjelden moseart og det skal også være elvemuslinger i vannet her.

– Hvis det skal bli badeplass, må vi ta hensyn til naturmangfoldet. Her kan man dessverre ikke åpne for at allmennheten kommer til, sier Grøsland.

Hans vurdering er at et nytt bygg vil være viktig for å bevare denne hensynssonen.

– Bymiljøetaten kommer aldri til å tillate badeplass her, på grunn av alt som skal tas hensyn til. Hensynssonen blir større med nybygget, da det skal stå lenger unna elva enn dagens lagerbygg, sier han. Det presiseres også at det likevel vil bli innenfor tomtas grense, og ikke ut i friområdet.

ANNONSE

Skolen påpeker at skolen ikke vil påvirke friområdet, det skal kun bygges på tomta som allerede er regulert til bygg. Foto: Janina Lauritsen

Alternativet er ikke større park

Det er i dag plass til 90 biler på parkeringsplassen. Disse skal fjernes og gjøres om til en skolegård, som vil bli tilgjengelig for allmennheten utenfor skoletiden.

– Og den nåværende trerekken mot gangveien, på oversiden av parkeringsplassen, skal bestå.

Skolen forteller at de har fått med seg folks bekymringer om at dette skal være «et gigantisk byggeprosjekt», noe de avviser.

– Vi skal ikke bygge noe veldig stort og høyt. Det blir den samme høyden som eksisterende bygningsmasse, og både høyder og fluktlinjer er strengt regulert fra Byantikvarens side. Dette er jo en kulturskatt, vi vil ikke endre fasaden. Dette er ikke et gigantisk byggeprosjekt. Målet er at vi skal kunne huse opptil 400 elever i skolen og 90 barn i barnehagen, slik at vi har en stabil elevmasse, sier de og fortsetter:

– Noen er også bekymret for at barna ikke vil få nok uteareal her, men vi vil firedoble arealene i forhold til der vi er i dag. Og vi kommer til å ha en grønn takterrasse for de eldre elevene, som i dag ikke har noe uteareal der de er. Det virker nok som om vi pusher veldig på, og vi er vårt ansvar bevisst for å finne gode lokaler til så mange barn. Men vi opplever nå at vi er i god dialog med alle parter.

Myren Eiendom AS sier alternativet, hvis ikke skolen skulle kommet hit, hadde vært et noe større kontorbygg på tomta – ikke en utvidelse av parkområdet, slik noen har ytret ønsker om i sosiale medier.

– Vi er glade for at skolen kommer hit og at det blir slutt på all bilkjøring over broa. Det blir utrolig bra å utvide området med en ny generasjon, sier Grøsland.

– Det vil fortsatt være stille og rolig på tomta i helgene og om sommeren, og på skolen er det er bare tre friminutter om dagen. Ellers er barna inne og har undervisning. Dette blir et løft for Akerselva, Sagene og Oslo. Området vil innby til lek og aktiviteter, og folk får mulighet til å bruke området på en helt ny måte, supplerer Kvam.

Foto: Derlick Arkitekter

– Lyden av barn

I dag er det støy fra biler, lastebiler og kompressorer på tomta. Både Myren Eiendom AS og skolen mener det må være bedre med lyden av barn.

– Man fjerner lyden av kompressorer og erstatter det med lyden av barn, sier Gjøsland.

Han forklarer også hva som vil skje med dagens bedrifter i Sandakerveien 24 D.

– Noen er opptatt av at det har vært arbeidsliv her siden 1855. Men det har vi fremdeles massevis av på andre siden av elva. Leietakerne våre får plass der hvis de ønsker.

Styremedlem Subasi ønsker seg en grønn skole, med blant annet planter og busker, værstasjon og insektshotell på takterrassen. Hun gleder seg også til flotte grønne uteareal for alle.

– Dette området tilhørerer Oslos stolthet! Men ifølge demografien bor det ikke så mange barn og unge akkurat her, skolen og barnehagen vil bidra til å trekke flere barnefamilier hit. Det er mange foreldre som har gått og ventet på å få beskjed om at vi skal flytte hit, så dette gleder vi oss veldig til.

Lageret og parkeringsplassene forsvinner til fordel for et nytt skolebygg, noe Myren Eiendom AS og Den tysk-norske skolen mener vil løfte området. Foto: Janina Lauritsen


Foto: Derlick Arkitekter

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE