ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Biermannsgården fylles endelig med aktivitet:

Dette skal hjelpe ungdommene ut i jobb

Kasif Rubani (18) og Fathiya Abillahi (20) har lært mye i Biermannsgården de siste par ukene. Foto: Janina Lauritsen

Ungdommene har fått være med på mye spennende i Biermannsgården de siste ukene. På fredag er det gatefest i nabolaget, og da vil prosjektet som skal få ungdommene ut i jobb fortelle hva de har kommet frem til så langt!

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 18.08.2021 kl 12:58

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: I sommer har det vært, og utover høsten vil komme enda flere, aktiviteter og tilbud for barn og unge i Biermannsgården. Dette er en prøveperiode for å teste ulike aktiviteter, for å se hva som kan passe inn i gården på lang sikt – dersom gården får midler til en større rehabilitering.

De Biermannske legater og SoCentral, et ideelt AS som jobber med å skape nye løsninger på store samfunnsutfordringer, gikk i vinter sammen for å finne ut hvordan det kan etableres en
møteplass for barn, unge og nabolaget i Biermannsgården.

Målet med tiltaket er å etablere en åpen og inkluderende arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag vil møtes og delta på like vilkår. Programmet utvikles sammen med ungdommene selv og SoCentral vil særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for alle barn og ungdom på Sagene, uavhengig av bakgrunn og inntekt.

Ungdommene har fått prøve seg

SoCentral og Bydel Sagene har også et samarbeid med sosialentreprenørene Kompass & Co, for å skape arbeids- og mestringsarenaer for ungdom i Biermannsgården og i bydelen. Prosjektet skal bidra til at flere ungdommer kommer seg ut i jobb.

ANNONSE

Kompass & Co har vært til stede i Biermannsgården de siste to ukene, for å gi ungdommene arbeidstrening. Ungdommene har fått prøve seg på blant annet ulike vaktemestertjenester og de har intervjuet lokale bedrifter for å finne ut av hvilke behov for arbeidskraft som finnes i området.

Ungdommene har også fått plante trær i regi av Oslo kommune og birøkting i samarbeid med Culture Incubator/Smart Idealistme, som har tre bikuber her. Bikubene kom på plass i mai, og allerede etter tre uker kunne de høste honning. Honningen har fått navnet Biotop Oslo og selges på Ekte Vare på Sagene, forteller Mette Øinæs Habberstad, prosjektutvikler i SoCentral.

Ungdommene har vært med på hele prosessen - alt fra høsting til honningen ligger ferdig i glassene. Foto: SoCentral

Når Sagene Avis er innom, er ungdommene i full gang med å skrape voksen av honningtavlene, før de skal få slynge honningen. Kasif Rubani (18) forteller at han trives godt i prosjektet.

– Jeg har malt, jobbet med innsiktsarbeid, prøvd birøkting, vært med på kurs i å arrangere aktiviteter for barn, ryddet, kildesortert og jobbet mye med hva det vil si å lede på arbeidsplassen. Dette er et bra tilbud, det gjør det enklere å få jobb i fremtiden. Og lederkurset er bra for å se hvordan man skal oppføre seg på jobb, vi lærer mye og det er mye å ta med seg videre, forteller han fornøyd.

ANNONSE

Voksen må av, før honningen skal slynges. Foto: Janina Lauritsen

– Hvilken jobb vil du helst ha i prosjektet?

– Jeg vil klippe gress eller utføre andre vaktmestertjenester, da er det alltid noe å gjøre.

Fathiya Abillahi (20) har også vært med på alt som har skjedd i Biermannsgården de siste to ukene, og hun stortrives. Hun har lært mye om bier og fått prøve seg på mange ulike praktiske arbeidsoppgaver.

– Det har vært veldig lærerikt. Jeg har intervjuet bedrifter, vært med på innsiktsarbeid og sett på hvilke kurs vi kan ha for å få oss jobb. Og vi har hatt yoga på morgenen for å kunne konsentrere oss, det er veldig gøy!

ANNONSE

Hver morgen var det tid for yoga, for å få konsentrasjonen på topp! Foto: SoCentral


Ungdommene fulgte spent med da honningen var ferdig slynget. Foto: Janina Lauritsen

Gatefest på fredag

I løpet av disse to ukene har muligheten for å lage ungdomsbedrift med vaktmestertjenester og barnepass blitt diskutert. Kompass & Co ser også på muligheten for at de kan ha kurs i salg og service, slik at ungdommene kanskje kan få jobb på kaféer i nærområdet. Det er også mulig at de kan få opplæring som ungdomsverter på arrangementer i Biermannsgården etter hvert, informerer Øinæs Habberstad.

Prosjektet med denne ungdomsgruppa avsluttes fredag 20. august, da er det gatefest arrangert av nabolaget og prosjektet vil informere om hva ungdommene har kommet frem til så langt.

– Vi jobber videre med prøveprosjektet frem til februar 2022 og tester ulike aktiviteter hele høsten.
Vi søker om midler til rehabilitering av gården til Sparebankstiftelsen DNB og andre mulige finansieringskilder nå i høst. Vi får svar i desember og håper på et positivt utfall slik at vi kan ta vare på dette kulturminnet og etablere et godt tilbud for barn og unge i Biermannsgården.

Ungdommene har fått være med på å høste honning. Denne selges på Ekte Vare på Sagene. Foto: SoCentral


Ungdommene har tatt tak i diverse praktiske oppgaver i Biermannsgården, for eksempel maling av gjerdene. Foto: SoCentral

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE