ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Disse skal vise syklistene veien

SYKKELRUTER: Bymiljøetaten tester ut en ny type veivisning for syklende på utvalgte sykkelruter. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Fem strekninger i Oslo har nå fått en helt ny veivisning for syklistene. – Dette er et spennende prosjekt der vi ved hjelp av oppmerking og skilt skal gjøre det litt enklere for folk å bruke sykkelen til daglig, sier byråd for miljø og samferdsel.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Veivisningen består av oppmerking i bakken og informasjonssøyler med kart, kjente landemerker og tidsanvisninger. Prosjektet er et av flere strakstiltak Oslo kommune har igangsatt i år for å få flere til å velge sykkelen fremfor kollektiv og bil.

- Vi satser stort på å bygge nye sykkelveier i Oslo, men vi kan bli enda flinkere til å gjøre det enkelt for syklister å finne frem i byen. Dette er et spennende prosjekt der vi ved hjelp av oppmerking og skilt skal gjøre det litt enklere for folk å bruke sykkelen til daglig. Det er spesielt viktig nå som vi bør unngå kollektivtransport av smittevernhensyn, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg i en pressemelding.

- Den nye veivisningen hjelper folk å få et mentalt kart over byen og gjøre det lettere å kjenne seg igjen. Konseptet gir en visuell bekreftelse på at man er på rett vei, og skiltene viser hvor lang tid det tar å sykle mellom forskjellige steder langs ruta, sier Heidi Tomten, avdelingsdirektør for gange, sykkel og kollektiv i Bymiljøetaten.

Konseptet skal gjøre det enklere for syklistene å finne frem. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Skal senke terskelen

Den nye veivisningen skal gjøre det lettere å finne fram på sykkel, og senke terskelen for å sykle i byen.

ANNONSE

- I Oslo oppgir 29 prosent av dem som ukentlig ferdes innenfor Ring 3 at de ville syklet oftere hvis det var enklere å finne frem, sier Tomten.

Veivisningen er inspirert av Quietway-prosjektet i London, og er et resultat av ny kunnskap om hvordan syklister orienterer seg i bybildet og hvordan man best leder dem fra ett punkt til et annet.

- Sykkeltellerne viser en økning på 32 prosent i sykkeltrafikken så langt i år sammenliknet med fjor, og det er mange nye syklister i byen. Riktig veivisning gjør at sykkelturen kan oppleves tryggere, særlig for de som i utgangspunktet ikke er lokalkjent på ruta, fortsetter Berg.

Alle rutene slutter i sentrum, er innenfor ring 3 og tar maks 30 minutter å sykle. Prosjektet er et prøveprosjekt, med mål om å utvide med flere ruter i 2021.

Sykkelrute 8 går fra Sinsen, gjennom Torshov og Grünerløkka nedover til Oslo S (14 min). Foto: Kristin Tufte Haga

ANNONSE

Her finner du rutene

Veivisningen er etablert langs fem forskjellige sykkelruter i Oslo:

  • Rute 2 Rådhusplassen-Majorstuen-Smestad
  • Rute 3 Sentrum-Ring 2- Blindern-Rikshospitalet
  • Rute 8 Oslo S-Grünerløkka-Torshov-Sinsen
  • Rute 9 Rådhusplassen- Grünerløkka- Løren
  • Rute 10 Økern-Tøyen-Grønland-Bjørvika

I Norge har skilting for syklister tradisjonelt fulgt skiltingsprinsipper for bilbrukere. Ettersom syklister veksler mellom forskjellige veimiljøer, har syklister andre informasjonsbehov enn bilister.

I prosjektet testes en brille med «eye tracker» for å studere syklistens orienteringsstrategier og bruk av skiltinformasjon. I tillegg til eye trackeren, brukes et kamera som også viser GPS-sporene til syklistene. Dette skal gi et bilde av om folk i større grad velger «rett rute» i forbindelse med skiltingen og merkingens intensjon.

ANNONSE

Kartlagt brukernes opplevelse

I rapporten «Hvordan vise veien (2019)» har Transportøkonomisk institutt sammen med Oslo kommune og Viken fylkeskommune kartlagt hvordan brukerne opplever sykkelveivisningen, hvilke utfordringer som oppleves, samt hvordan behovene blant særlig de uerfarne syklistene ser ut. To interessante funn er at den såkalte «ukjente syklisten» overestimerer hvor lang tid turen tar, og at syklister i større grad retter blikket mot bakken enn motoriserte trafikanter. Fra undersøkelsene fremgikk det også at den ukjente syklisten sliter med å finne frem i byen.

Basert på konklusjonene og anbefalingene i rapporten har en prosjektgruppe i Bymiljøetaten, i samarbeid med Veidirektoratet, Viken fylkeskommune og TØI laget et konsept med forslag til flere forbedringer av veivisning.

Det er dette man ser resultatet av på de fem rutene som nå er oppgradert med den nye veivisningen. Prosjektet vil også evalueres underveis i testperioden.

SYKKELRUTER: Bymiljøetaten tester ut en ny type veivisning for syklende på utvalgte sykkelruter. Bildet er fra rute 3, som blant annet går over St. Hanshaugen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE