ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

En million kroner til grønne tiltak - se her hvem som mottar pengestøtte

Sagene Samfunnshus, som skal bli grønnere på toppen. Foto: SAGENE AVIS/ARKIV

– Bydel Sagene var først ute med å etablerte en ordning med grønne midler, nå ser vi at flere og flere bydeler følger etter, sier bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Ap).

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 11.03.2018 kl 13:52

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Bydel Sagene deler hvert år ut grønne midler.

– Formålet med Grønne midler er å stimulere til økt miljøengasjement i bydelen, ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter. Tiltak som er nyskapende og framtidsrettet vil bli prioritert, mens det ikke gis støtte til regulær drift, aktiviteter som ikke primært engasjerer bydelens innbyggere, og prosjekter som allerede er gjennomført. I år ble det delt ut hele en million kroner til forskjellige prosjekter, sier bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Ap).

Han fortsetter:

– Jeg er stolt av Sagene bydel fordi vi var først ute med å etablerte en ordning med grønne midler etter forslag fra Arbeiderpartiet, MdG, SV og Rødt. Nå ser vi at flere og flere bydeler følger etter. Våre grønne midler skal skape grønn aktivitet og miljøengasjement i hele bydelen
vår.

Bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Ap) har vært med på å dele ut mange penger siste uka. Foto: ARKIV SAGENE AVIS

ANNONSE

38 søknader

Det kom inn 38 søknader for 2018, og av disse fikk 24 støtte. Det ble søkt om tilsammen nesten tre millioner kroner, men det var satt av en million kroner til grønne tiltak.

– Det har vært tøffe valg, men prosjekter rettet mot barn, unge, eldre, utsatte grupper og publikum generelt prioriteres framfor private personer og grupper. Samtidig skal prosjektene være nyskapende og framtidsrettede og de skal også ha en del egenfinansiering. Prosjekter som skaper positiv effekt for nærmiljøet, og som kan vise til reduksjon av klimagasser skal også prioriteres, sier Stoltenberg.

– Vi lever i en verden hvor utslipp av klimagasser er en stor utfordring. Grønne midler er vårt
lille bidrag til å få ned disse utslippene. Samtidig skal de skape engasjement og gjøre vår
bydel til en triveligere bydel å bo i.

Mye forskjellig

Det gis tilskudd til mange organisasjoner som jobber med grønne tiltak i bydelen. Stoltenberg ramser opp Parkens grøde, som får 42.500 kroner til oppgradering av sitt parkanlegg. FAU på Lilleborg skole får 31.800 kroner til å videreføre prosjektet «Blomsterglede i Vogts gate». Sagene og Iladalen menighet får 50.000 kroner til å etablere en klosterhage ved Iladalen kirke og humlevennlige stauder ved Sagene kirke.

ANNONSE

Det ble også gitt 75.000 kroner til å lage en mangfoldsguide til bydelens parker. Hjemmets
kolonihage får 32.000 kroner til å lage en grønn hagefest.

Sagene samfunnshus

Videre tildeles 85.000 kroner for å ferdigstille takhagen på Sagene samfunnshus. Flertallet ved Miljøpartiet De Grønne, Ap, SV, Rødt og Venstre ble i 2013 enige om å etablere grønt tak på Sagene Samfunnshus. Men dengangen endte ikke prosjektet i noe konkret. I bydelsutvalget i desember 2016 ble forslaget vedtatt på nytt og bydelsadministrasjonen behandlet saken videre.

– Jeg ser for meg at det kan settes opp dyrkingskasser, bikuber og frukttrær. Eventuelt kan det sås gress og benyttes som park, sa Stoltenberg i 2016.

Bydelen mottok så en søknad fra OIKOS - en medlemsorganisasjon for alle som har interesse for økologisk mat og produkter, økologisk landbruk, miljø og helse, som ønsket å installere en takhage på Sagene Samfunnshus. Og politikerne vedtok en innstilling på 100.000 kroner til å starte opp prosjektet.

HER KAN DU LESE HELE DEN TIDLIGERE SAKEN I SAGENE AVIS

ANNONSE

– Godt synlige

Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral får til sammen 76.000 kroner til både parsellprosjekt og til innkjøp av «Sagene-koppen» som skal brukes på bydelens arrangementer i stedet for engangskopper.

– Alle disse prosjektene kommer til å bli godt synlige i bydelen. Jeg har stor tro på at mange
kommer til å synes at dette vil løfte områder i vår bydel. Vi er heldige i bydel Sagene som har så mange og engasjerte organisasjoner, som ønsker å bidra både i klimakampen og i det å gjøre bydelen til et bedre sted å bo og leve, fortsetter Stoltenberg.

HER KAN DU LESE HVEM SOM MOTTAR PENGESTØTTE TIL FRIVILLIG ARBEID

Engasjerte beboere mottar også støtte

Engasjerte beboere i bydelen får også støtte gjennom grønne midler. Det ble gitt penger til å
anlegge en «pollinator-buffet» i Treschows gate, å ha opplysningsarbeid og undervisning knytte til Pollinatorhagen i Bjølsenparken, miljøfortellingsspill og prosjekter, og å sette opp en ny
byttebod på Torshov.

ANNONSE

– Det er verdifullt for oss å ha engasjerte folk i vår bydel. De går ofte foran, er nyskapende og tørr å prøve nye ting. Derfor er det viktig at vi har en ordning som grønne midler som kan
støtte opp under disse folka. For oss i Arbeiderpartiet er folkelig engasjement viktig og jeg
gleder meg til å følge og å se resultatene av disse prosjektene.

«Oldemors pollinatorhage»

Bjølsen skole får også et tilskudd på 80.000 kroner til å opprette «Oldemors pollinatorhage» og Stillerom» på ubrukte områder i skolegården.

Bo- og nærmiljøteam i Bydel Sagene gis et tilskudd på 50.000 kroner for å gjennomføre miljøprosjekter i samarbeid med Miljøambassadørene.

Vøyensvingen borettslag gis et tilskudd på 45.000 kroner til anlegging av blomstereng og pollinatorvennlige planter i Vøyensvingen. Syltefjord Holding gis et tilskudd på 80.000 kroner for å sette opp et drivhus og en urtevegg på Lilleborg.

Annerledes bydel

– Med alle disse gode prosjektene tror jeg vi kommer til å se en litt annerledes bydel i året som kommer. Det er fantastisk med så mange engasjerte folk som ønsker å gjøre en jobb for
bydelen vår, sier Stoltenberg.

– Alle som søkte om støtte til grønne tiltak fikk ikke støtte i år, og mange fikk nok litt mindre enn det de hadde søkt om. Jeg vil si ikke gi opp, stå på videre og så skal vi
som er politikere i bydelen se om vi kan fortsette økningen i grønne midler i årene som
kommer. For oss i Arbeiderpartiet er grønne midler en viktig ordning.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE