ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Erklærer klimakrise i bydel Sagene

Bydel Sagene erklærer klimakrise, og du kan lese om hva det innebærer i denne saken. Her er leder av Bydel Sagenes miljø-, kultur- og byutviklingskomité, Maria Varteressian (Ap). Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Alle partiene i Sagene bydelsutvalg stiller seg bak erklæringen om klimakrise i bydelen. – Men viktigere enn slike ord og formuleringer er konkret klima- og miljøarbeid som gir konkrete resultater. Det er dét som avgjør hvor mye klimakrise vi får eller ikke får på sikt, sier Høyre.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 17.11.2020 kl 15:33

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Sagene bydelsutvalg (BU) behandlet og vedtok bydelens nye klima- og miljøstrategi i forrige BU-møte, og alle partiene stilte seg bak formuleringen om å erklære klimakrise i Bydel Sagene.

– Men hvorfor trenger «Oslos grønneste bydel» å erklære klimakrise?

– Vi erklærer klimakrise fordi alle parametre viser at endringer i klimaet og verdens biomangfoldstilstand fører til mer ekstremvær, tørke og flom – også ting som treffer storbyene og setter storbyfunksjonene ut av drift. Vi erklærer klimakrise fordi klimaendringene har utløst en nødsituasjon, sier leder av miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen, Maria Varteressian (Ap) til Sagene Avis.

Ønsket medvirkning

Sagene Avis har flere ganger tidligere skrevet om Bydel Sagenes klima- og miljøstrategi 2021-2023.

Den politiske behandlingen ble utsatt frem til oktober, etter initiativ fra Maria Varteressian (Ap), slik at beboerne fikk muligheten til å ta eierskap i denne.

ANNONSE

– Vi må ha folk med oss i arbeidet, hvordan ting gjøres er ikke uvesentlig for hvilke resultater man oppnår. Det er viktig at klima- og miljøstrategien i tiltak og effekter sikrer at bydelen er en attraktiv bydel å bo å leve i, for ulike mennesker og familier i ulike livssituasjoner. En variert befolkningssammensetning sikrer en reelt mangfoldig bydel, har Varteressian (Ap), og varamedlem i komitéen, Monika Hestad (H), tidligere fortalt.

Varteressian og Hestad mener hensynet til klimaendringene må være rammen rundt all politikk, også lokalpolitikken, for å løse problemene med klimaendringer og tap av biomangfold.

BU erklærer klimakrise

Det var et enstemmig og tverrpolitiske Sagene bydelsutvalg (BU) som vedtok bydelens nye klima- og miljøstrategi.

I vedtaket fra BU ble det, blant mye annet, vedtatt å legge følgende tiltak inn i strategien:

ANNONSE

«Fremme samarbeid og dialog mellom beboere, bydel og private eiere for å ivareta grøntområder og biomangfold i bydelen samt beboeres tilgang til disse.»

Inngangen til klima- og miljøstrategien lyder som følger:

«Norge og verden står overfor to store kriser samtidig – klimaendringer og tap av biomangfold. For å løse disse krisene må hensynet til klimaendringene være rammen rundt all politikk, også lokalpolitikken. På Sagene bor det 45.000 innbyggere. Det vi foretar oss lokalt vil få ringvirkninger langt utover bydelens og byens grenser. Derfor er det viktig at bydelens klima- og miljøstrategi står i stil til utfordringene vi står foran. Det vi etterlater oss skal være i bedre stand til neste generasjon enn det vi tok over. Bærekraft kjennetegnes av en 'utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov' (Brundtland-kommisjonen, 1987).

Bydel Sagene skal være en grønn bydel der det er enkelt å leve uten bil og gjøre miljøvennlige valg i hverdagen. Bydel Sagene erklærer klimakrise og skal ta klima- og miljøansvar. Sagene skal være en inspirasjonsbydel for miljøvennlig og grønn bydelsutvikling og ønsker å spille en sentral rolle i overgangen til en sirkulær økonomi. Grønn politikk gir ren luft, trygge skoleveier og økt trivsel for mennesker og dyr. I en bydel som vokser og fortettes skal behov for grøntområder og parker, og løsninger tilpasset klimaendringer med mer tørke og større nedbørsmengder legges til grunn ved utforming av nye tiltak og parkdriften. Med økende behov for redusert ressursbruk og flere sosiale møteplasser og deling, trenger bydelen flere gode fellesløsninger som gjør det lett å ta valg som er bra for både lokalsamfunnet og miljøet.»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Her kan du lese hele klima- og miljøstrategien, med alle endringene som ble endelig vedtatt i BU.

– Målet er å gjøre det enklere for folk

Når lokalpolitikerne sier det er en krise, skal de også behandle det som en. Det betyr at de faktisk må sette i gang konkrete tiltak for å håndtere problemene som klima- og naturendringer fører med seg.

– Å erklære klimakrise for Bydel Sagene, er å vise at vi tar den globale utviklingen i verden på alvor. Vi er villige og klare til å gjøre vårt for å bidra til å løse de utfordringene.

– Kommer folk flest i bydelen til å merke dette? I så fall på hvilken måte?

ANNONSE

– Alle partiene i BU har stått sammen, dette er tverrpolitisk. Strategien er noe vi eier sammen. Nå har vi alle brukt mye tid på å lage en klima- og miljøstrategi for bydelen med konkrete tiltak, hvor målet er å gjøre det enklere for folk i bydelen å ta klimavennlige valg.

Klimapolitikken er nå sånn at den ikke kan ses separat for seg selv, fortsetter hun. Det handler om hvordan folk bor, hvordan de reiser, hva de spiser og om de kaster halvparten, hvordan de forholder seg til resirkulering, hvor ofte de handler klær og om de kaster eller resirkulerer de gamle.

– I fremtida må ikke bare Oslos økonomi, men hele verdens, være fornybar, bærekraftig og sirkulær. Med den politikken vi lokalpolitikere gjør i Bydel Sagene, er det for det første å erkjenne at det er en krise, se på politikken og det som vi innenfor vårt mandat har mulighet til å påvirke, og deretter gjøre det vi kan for å ta dette inn i alle våre områder som påvirker livene til folk i Sagene. Vi håper vi kan gå foran som et eksempel for resten av byen, men gjerne også for resten av landet, for hvordan vi kan ta på alvor den utfordringen og situasjonsbeskrivelsen som FNs klima- og naturrapporter viser oss. Og deretter gjøre noe med det på en måte som passer med den lokale konteksten, og gjøre det på en rettferdig måte som engasjerer slik at alle føler seg inkludert, at ingen føler seg utelatt og at alle føler de har mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi og bosted.

La partipolitikken til siden

Varteressian mener det har vært et godt samarbeid mellom partiene i BU.

– Vi har lagt fra oss partihattene og kjepphestene. Det har vært fokus på hvordan vi kan gjøre dette på best mulig måte sammen, for noen utfordringer er faktisk så store og viktige at vi må legge partipolitikken litt til siden. Det tverrsnittet og totaliteten som de ulike partiene i BU representerer, gjenspeiler jo også folk som bor på Sagene og deres interesser, bekymringer og meninger.

ANNONSE

Hun er stolt av at de sammen har klart å komme frem til den nye strategien, fortsetter hun.

– Jeg syns det er utrolig kult at vi har med MDG, SV, Rødt og til og med Høyre og Venstre, som sier at «OK, nå erklærer vi klimakrise.» Høyre har faktisk snudd og sagt at de også vil erklære klimakrise, til tross for at dette er en del av samarbeidsplattformen. Det er utrolig raust av de partiene som ikke er en del av den plattformen, å faktisk si til hele BU at dette stiller de seg bak, for det er såpass viktig.

Ønsker tydeligere fokus på målbare tiltak

– Høyre valgte i BU å slutte seg til uttalelsen om klimakrise fordi vi har en krise. Men viktigere enn slike ord og formuleringer er konkret klima- og miljøarbeid som gir konkrete resultater. Det er dét som avgjør hvor mye klimakrise vi får eller ikke får på sikt, sier Høyres gruppeleder, Torbjørn Furulund.

Torbjørn Furulund, gruppeleder Sagene Høyre Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

Han og resten av Høyre er fornøyde med klima- og miljøstrategien. De har også jobbet aktivt med denne og fått gjennomslag for flere viktige punkter.

– Sammen med Ap fikk vi blant annet satt på dagsorden at klimatiltak og klimaarbeid må henge sammen globalt, nasjonalt og lokalt, og viktigheten av at vi ser dette sammen med FNs bærekraftmål. Vi fikk også tydeliggjort næringslivets rolle som samarbeidspartner og bidragsyter.

Skulle Høyre ønsket seg mer, måtte det vært et enda tydeligere fokus på målbare tiltak og muligheten for å måle gjennomføring av tiltak. Her er det fortsatt litt å gå på, mener Furulund.

Eksempler på tiltak som bør etterfølges med målbarhet er; reduksjon av avfall fra husholdninger, reduksjon av matsvinn offentlige institusjoner, reduksjon av matsvinn fra restauranter og lignende.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE