ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Sofia Rana (R) stilte spørsmål om Torshovtoppen:

– Et forslag som bryter med bystyrets vedtak

Sofia Rana (R) stilte spørsmål om Torshovtoppen i bystyrets byutviklingsutvalg. Foto: Sturlason/Oslo kommune og Sagene Avis (arkivfoto)

– Hva er vanlig praksis når utbyggere leverer svært like forslag til de planene som tidligere har blitt stanset? vil Rødts bystyrerepresentant, Sofia Rana, vite.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Bastia Eiendom og arkitekt Urba sendte i januar inn revidert planskisse og ny anmodning om oppstart til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Det nye planforslaget inneholder blant annet cirka 500 boliger. Boligbyggene blir om lag 36.800 kvadratmeter (BRA), og byggehøydene varierer fra fire til syv etasjer. Maksimal byggehøyde over terrenget ligger på 22 meter. I tillegg planlegges 22.190 kvadratmeter (BRA) med næringsbygg.

Det planlegges også en videregående skole på cirka 14.000 kvadratmeter (BRA), med 610-850 elever. Videre planlegges en 720 kvadratmeter stor barnehage, med fire avdelinger med 20 barn hver.

Både politikere og aksjonsgruppa «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet» reagerte på planene og mente de var for like det første planforslaget – som ble stoppet av PBE i mars 2020.

Les mer om det nye forslaget her:

ANNONSE

– Hva er vanlig praksis?

Sofia Rana, bystyremedlem for Rødt, stilte spørsmål i Oslo bystyrets byutviklingsutvalg, onsdag 3. februar:

– I oktober avviste et nesten enstemmig bystyre at kommunen ikke skulle gå videre med Bastias og Urbas planer for Torshovtoppen. Samtidig vedtok bystyret dette: «Bystyret ber byrådet om at man i arbeid med kommende detaljregulering eller revisjon av kommuneplanens arealdel ser på hvordan Torshovtoppen kan ivaretas for offentlig formål, friområder og verneverdier/naturverdier.» Nå, omtrent tre måneder senere, har Bastia igjen levert et forslag som bryter med vedtakene fra den gang og føringene fra overordnede plandokumenter. Hvordan stiller byråden seg til denne saken spesielt, og hva er vanlig praksis når utbyggere leverer svært like forslag til de planene som tidligere har blitt stanset? spurte Rana.

Byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), svarte at en byråd ikke pleier å mene så mye mens saker ligger hos PBE. Derfor ga han ordet til etaten:

– Vi har mottatt et nytt planinitiativ og etter plan- og bygningsloven skal vi behandle det, uavhengig av om det tidligere er sendt et planinitiativ som har blitt stoppet. Vi vil behandle det på vanlig måte, svarte avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten, Andreas Vaa Bermann.

ANNONSE

– Vil gå langt raskere og enklere nå

Rana ville vite om PBE kommer til å behandle planforslaget helt «fra scratch» denne gangen også.

– Vi har i akkurat denne saken rimelig stor bakgrunnskunnskap, da vi har behandlet saken inngående tidligere. Vi behøver ikke begynne helt på nytt, men behandler i tråd med forvaltningsskikk og plan- og bygningsloven på en ordentlig måte, og tar stilling til planinitiativet slik det foreligger. Men basert på at vi allerede og nylig har behandlet et initiativ på samme område, vil det gå langt raskere og enklere nå, sa Bermann videre.

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland la også til:

– Vi merket oss bystyrets styringsignaler til oss i forrige behandling.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE