ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Ungdommene frykter for «sitt hjem»:

Nå skal politikerne avgjøre Ung Medias fremtid

Awo Hasan og Elin Thomessen forteller hvor viktig ungdomskulturhuset har vært for interessene deres i kunst og musikk. Foto: Cecilie Sunde Lien

– Vi er redd tilbudet kommer til å legges ned, enten ved årsskifte eller på sikt, sier Elin Thommesen (18). Bydelsadministrasjonen bekrefter at en sammenslåing av Ung Media og UngMetro er et alternativ for å sikre det de mener er et godt ungdomstilbud.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 20.10.2020 kl 16:08

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: 7. mai 2020 vedtok bydelsutvalget å bruke av påplussingen til ungdomstiltakene ved årets budsjettbehandling, 400.000 kroner, for å sikre full drift av Ung Media ut 2020.

Ungdomskulturhusets fremtid etter årsskiftet er usikker og ungdommene frykter nedleggelse eller sammenslåing med UngMetro.

– Det er viktig å ha mange ansatte her

Ungdommens frustrasjon kommer av at de ansattes arbeidskontrakter ikke har blitt fornyet, som skaper usikkerhet for kulturhusets fremtid. Både de ansatte og ungdommene har uttalt seg om bekymringene i Sagene Avis tidligere.

Ungdommene har fortalt om hvor viktig ungdomshuset og de ansatte er for dem, og at underbemanningen ikke tilfredsstiller kulturtilbudet.

ANNONSE

– Vi har en utydelig fremtid. Det siste vi fikk vite etter bydelsutvalgsmøtet var at en stor del av politikerne ikke vil vi skal flytte. Men vi har at problem med underbemanning. Nå er det tre personer som jobber her, og det pleide å være fem, sier Sara Sørbye (17).

– Vi pleide å ha mange forskjellige aktiviteter, men flere aktiviteter har forsvunnet, som kunst, dans og medier. For tiden er det bare ressurser til å opprettholde musikktilbudet, som er bra, men vi kjenner savnet etter ansatte i de andre aktivitetene, sier Awo Hasan (17).

Føler seg oversett

Tidligere i år besøkte flere bydelspolitikere Ung Media. Elin Thommessen forteller at politikerne fikk et positivt inntrykk av kulturtilbudet, men at de ikke har nok kontakt med bydelsadministrasjonen.

– Ingen fra administrasjonen har besøkt oss og sett hvor viktig tilbudet her er. Vi føler oss oversett av administrasjonen, sier Thommessen.

– Det føles som de skyver Ung Media ned på prioriteringslisten og at det ikke er så viktig for dem å ansatte noen her. Det er ganske alvorlig fordi de skal gjøre ungdomskulturtilbudet så bra som mulig, sier Sara Sørbye.

ANNONSE

Hasan og Thomessen viser frem bandrommet på UngMedia. Foto: Cecilie Sunde Lien

Forslag fra ungdommene

Ungdommene frykter også en sammenslåing med UngMetro og sier sammenslåingen vil være feil. De forteller forskjellen mellom Ung Media og UngMetro er lidenskapen for musikk, band, kunst og medier.

– Vi på Ung Media trenger bandrom og mye annet for å drifte slik vi vil, sier Hasan.

– Jeg tror folk kommer til å slutte å komme dersom klubbhusene slås sammen. Det er lenger unna og kommer ikke til å bli det samme. Også virker det rart å bruke mye penger på å bygge om rom i en sammenslåing. Vi vil mye heller ta imot flere ungdommer her, sier Selma Berseth Gilbert (17).

En sammenslåing vil være det samme som nedleggelse forteller ungdommene.

ANNONSE

– Det er to veldig ulike tilbud for ungdom, som er viktige på hver sin måte, men som ikke bør slås sammen, sier Sørbye.

Selma Berseth Gilbert sier hun syns det gir lite mening å kutte i et godt kulturtilbud, og at det heller bør reklameres mer for Ung Media.

– Ikke grunn til å frykte nedleggelse

Bydelsutvalgleder Almaz Asfaha det ikke er grunn til å frykte nedleggelse. Hun og et samlet bydelsutvalg tar ungdommens bekymring på alvor.

– Vi har vært tydelig på at tilbudet skal opprettholdes. Vi er opptatt av å lytte til ungdommen i bydelen og tilrettelegge for et godt tilbud for barn og unge i bydelen vår, sier Asfaha.

Avdelingsleder for kultur, nærmiljø- og byutvikling Fredrik Monclair svarer også ungdommene. Han sier en sammenslåing mellom Ung Media og UngMetro er en av mulighetene for å lage best mulig ungdomstilbud med de stillingene og budsjettmidlene de har til rådighet.

ANNONSE

– Dette innebærer at vi også må se på muligheter for å organisere driften slik at vi kan få pengene til å strekke lenger. Flyttingen av dagens tilbud ved UngMedia fra Trikkestallen til UngMetro er en slik mulighet. Bydelsadministrasjonen har derfor fremlagt en sak hvor lokalpolitikerne kan ta stilling til dette alternativet, sier Monclair.

– Skal omfanget av kulturtilbud på fritidsklubbene beskrives, bør flere av aktivitetene på UngMetro og kulturaktilbudene som i de senere år blitt gjennomført ved Torshovdalen aktivitetshus regnes med. Mange tilbud er nettopp lagt til disse klubbene for å kunne utnytte ledig kapasitet i lokalene og personalressurser på en god måte. Bydelen har også erfart at det ofte er lettere å rekruttere nye barn og ungdommer til aktiviteter når de foregår på disse arenaene, da klubbene er mer kjent og har et større brukergrunnlag enn Ung Media.

Saken skal behandles i Oppvekst- og velferdskomitéen 20. oktober, Arbeidsutvalgsmøtet 26. oktober før endelig avgjørelse i bydelsutvalgsmøtet 29. oktober.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE