ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Aksjonsgruppa legger frem sin visjon:

– Et møtested for naturen og menneskene midt i byen

VISJON: Aksjonsgruppa legger frem sin visjon for Torshovtoppen. Denne plassen vil de kalle «Torshov Piazza» og ha en restaurant med uteservering. Foto: Janina Lauritsen

Bort med dagens gjerder, piggtråd og leiligheter, inn med restaurant, festsal, skole, formidlingssenter for norrøn kulturhistorie og fellesskap for alle aldersgrupper. Det er litt av aksjonsgruppas visjon for Torshovtoppen.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 20.05.2020 kl 09:38

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Aksjonsgruppa som vil bevare Torshovtoppen for fellesskapet har lenge jobbet med en alternativ plan for toppen – tomta som eier Bastia Eiendom AS ønsker å fylle med blant annet flere hundre boliger, skole og næringsliv.

Nå offentliggjør de sin visjon, Torshov Kultur- og Miljøsenter, i Sagene Avis og håper nærmiljøets beboere vil komme med innspill.

– Det er viktig for oss å understreke at dette er et forslag til en visjon fra vår side. Dette er noe vi tenker området trenger. Forslaget skal utvikles videre etter tilbakemeldinger fra nabolag, aksjonsgruppe og politikere, sier Hilde Brinchmann, Marte Vike Arnesen og Line Flo til Sagene Avis.

Jobber for at kommunen kjøper tomta

De ønsker med sitt forslag å synliggjøre det enorme potensialet dette området har for varig verdi for det de mener er fellesskapets beste. Etter de har mottatt tilbakemeldinger, vil forslaget utvikles videre sammen med arkitekt Sofia Nagell i Ert Arkitektur. Aksjonsgruppas mål med visjon-forslaget er å få kommunen til å innse at de bør kjøpe tomta tilbake.

Aksjonsgruppa har jobbet etter tre viktige prinsipper. De vil åpne opp området og gi befolkningen i alle aldre tilhørighet til stedet, de vil ta vare på det historiske området og de vil la eplehagen med sitt naturmangfold gå i dialog med alle deler av planen.

ANNONSE

– Forslaget er noe vi mener området trenger.

Aksjonsgruppa starter nå en egen forening for arbeidet med å realisere Torshov Kultur- og Miljøsenter. De jobber politisk for å sikre at kommunen kjøper tomta tilbake, slik at dette området kan bevares for felleskapets beste i all fremtid.

Festsal og Torshov Piazza

De påpeker at mange av bydelens tilbud ligger et godt stykke unna Torshovtoppen, derfor ønsker de et samlingssted på tomta, som de vil kalle Torshov Kultur- og Miljøsenter.

De foreslår å gjenåpne gymsalen inne på gamle Torshov skole. Den mener de bør pusses opp til å bli et konsertlokale og festsal som kan benyttes av lokale foreninger, korps og kor, og leies av befolkningen i nærområdet til bryllup og markeringer.

ANNONSE

– Sagene kan føles langt borte, og det finnes ikke et samlingssted her. Vi trenger det på Torshov!

Aksjonsgruppa ønsker seg en kafé- og restaurantdrift i gamle Torshov gårds hovedhus. Dermed ser de for seg at det bygges en ny småbarnsavdeling som tidligere har vært her, til nedre gård, slik at alle gjerder rundt det gamle gårdshuset kan fjernes. Nedre gård håper de kan gjenåpne som en kommunal natur-barnehage slik at barnehagetilbudet i nærområdet opprettholdes.

Mellom Torshov gård og gamle Torshov skole, ligger det gruppa mener er en italiensk-inspirert perle. Denne plassen foreslår de å kalle «Torshov Piazza» og her drømmer de om en restaurant med uteservering, et sted de tror kan bli et nytt samlingspunkt på Torshov. De ser for seg fokus på økologisk, nærdyrket mat med råvarer fra eplehagen.

Her ser du tegningen av hvordan de ser for seg Torshovtoppen:

Her er Hilde Brinchmann, Line Flo og Marte Vike Arnesens visjon for Torshovtoppen. Foto: Aksjonsgruppa

ANNONSE

Vil ta vare på historien

Brinchmann, Flo og Vike Arnesen foreslår å rive Lønnebakken skole, og heller bygge «Tors Langhus: Formidlingssenter for norrøn kulturhistorie.»

Sammen med historikere og eksperter på norrøn kulturhistorie ønsker de å bygge et langhus som kan vise hvordan vikingene levde i dette området for over 1000 år siden. Gjerne med husdyr og gårdsdrift slik Kampen Økologiske Barnebondegård har. Formidlingssenteret kan bli et viktig sted for historieformidling for skoler fra hele østlandet, mener de.

Et av aksjonsgruppas poeng, er at området skal komme alle aldersgrupper til gode. Selv om de foreslår å rive Lønnebakken skole, er både videregående skole, kulturskole og barnehage en del av visjonen. Det er også et seniorsenter.

– Torshov Kultur- og Miljøsenter: et sted å være hele livet! sier de entusiastisk.

ANNONSE

Torshov videregående skole skal bli en attraktiv videregående skole med linjer for økologisk landbruk, miljø, natur og urban dyrkning, fortsetter de. Og ivaretagelse av eplehagen og urbant landbruk kunne vært en del av undervisningen. 

Det er fire fargede småhus på tomta. Her vil aksjonsgruppa ha driftsenter for eplehagen, sansehus for barn, kunstner-atelier og seniorsenter. Foto: Janina Lauritsen

– Føles ulovlig å være på tomta

Torshovtoppen og Torshovdalen trenger å bli en helhet, mener de.

– Nå føles Torshovtoppen som en mur som skiller Torshovdalen og Torshovbyen. Folk føler det er ulovlig å gå gjennom her, på grunn av alle gjerdene. Folk sier de lurer på hva de har rotet seg inn i, når de kommer hit.

De forteller det har vært mye hærverk på tomta, også i det siste, og de har selv stoppet rusa ungdommer fra å knuse ruter på Lønnebakken skole. De mener det er gjerdene og det falleferdige uttrykket som skal ha mye av skylda for at det utføres hærverk. De tror det i stedet vil hjelpe å løfte og åpne området, noe de har påpekt overfor tomteeier.

– De må se hvilken historisk perle dette er! Vi vil ha varig vern, ikke en midlertidlig løsning, slik vi har oppfattet at Bastia og URBA nå forsøker seg på i vente på lov til å bygge igjen tomta.

Aksjonsgruppa ønsker idémyldring, og vil gjerne ha innspill til bevartorshovtoppen@gmail.com

Arkitekt Urba og eier Bastia Eiendom AS ønsker ikke å kommentere aksjonsgruppas visjon for Torshov Kultur- og Miljøsenter.

Planen

Her kan du se aksjonsgruppas visjon for langsiktig bruk av Torshovtoppen, i sin helhet:

1) INNGANGER OG GJENNOMFART:

Vakre innganger med skilt på hver side av toppen. Åpne opp gjennomfartsveier mellom Torshovbyen og Torshovdalen. Alle piggtrådgjerder fjernes og erstattes av pene gjerder som i botanisk hage. Hovedinngang i enden av Torshovgata. To innganger i forbindelse med Torshovdalen. En inngang på nordsiden fra Johan Selmers gate.

2) BEHOLDE BARNEHAGE I NEDRE GÅRD

Vi ønsker fortsatt barnehagedrift i de to gule husene i «nedre gård». I tillegg ønsker vi å rive murhuset som står i vinkel på venstre side av nedre gård og heller bygge en ny småbarnsavdeling til barnehagen i tilknytning til flere drivhus. Dette bør bli en natur-barnehage i kommunal drift. Sikre barnehageplassene i nærområdet.

3) LAGE CAFÉ/RESTAURANT I TORSHOV GÅRDS HOVEDHUS

Vi ønsker café og restaurant-drift i det gamle hovedhuset på Torshov Gård. Småbarns-avdelingen som tidligere har vært her flyttes ned til nedre gård slik at alle gjerder rundt det gamle gårdshuset kan fjernes. Resturant-drift ala Sagene Lunsjbar.

4) ÅPNE OPP TORSHOV PIAZZA

Den italiensk-inspirerte plassen mellom Torshov Gård og gamle Lippestad skole foreslår vi å kalle «Torshov Piazza». Torshov Piazza med ute-restaurant skal bli det nye samlingspunktet på Torshov. Fokus på økologisk, nærdyrket mat slik at restauranten benytter råvarer fra eplehagen.

5) TORSHOV FESTSAL

Den gamle gymsalen i skolebygget åpnes opp igjen (den er nå delt i to etasjer med mikroleiligheter). Pusses opp og rustes opp til å bli et konsertlokale og festsal som kan benyttes av lokale foreninger som korps og kor og leies av befolkningen i nærområdet til festlokale for bryllup og markeringer.

6) KULTURSKOLE

I lokalene over og ved siden av festsalen ønsker vi å starte kulturskole for områdets barn. Festsalen benyttes som konsert og visningssted for elevforestillinger.

7) TORSHOV VIDEREGÅENDE SKOLE

Torshov Videregående Skole skal bli en attraktiv videregående skole med linjer for økologisk landbruk, miljø, natur og urban dyrkning. Ivaretagelse av eplehagen og urbant landbruk er en del av undervisningen.

DE FIRE FARGEDE HUSENE

  • 8) DRIFTSSENTER FOR EPLEHAGEN

I huset huset nærmest eplehagen legger man driftssenter for eplehagen. Lagringsplass for utstyr og oppbevaring av matvarer som er utviklet på området.

  • 9) SANSEHUS FOR BARN

Inspirert av suksessen fra Sjøholmen ved Sandvika ønsker vi å skape et Sansehus for barn i det ene bygget. Dette vil bli et attraktivt sted å dra i helgene for småbarnsfamilier og skaper liv på haugen året rundt.

  • 10) KUNSTNER-ATELIER

Det blå huset benyttes som atelier for kunstnere. Det er ønskelig å samarbeide med kunstnere med særlig interesse for området, gjerne også som lærere på kulturskolen og deltagere på egne markedsdager på toppen.

  • 11) SENIORSENTER

Seniorsenter i det nederste huset nærmest barnehagen. Et naturlig møtested for områdets eldre beboere. De eldre ønskes som ressurser på tomta og inviteres med i alle deler av driften hvis de ønsker.

OMRÅDET DER LØNNEBAKKEN SKOLE LIGGER I DAG

Vi foreslår å rive Lønnebakken og heller bygge:

12) Tors langus: Formidlingssenter for Norrøn kulturhistorie

Områdets norrøne kulturhistorie får sitt eget formidlingssenter som kan ta imot skoleklasser fra hele østlandsområdet. Sammen med historikere og eksperter på norrøn kulturhistorie bygges det et langhus som kan vise hvordan vikingene levde i dette området for over 1000 år siden. Gjerne med husdyr og gårdsdrift ala Kampen Økologiske Barnebondegård.

13) HOVET

Ved det store lønnetredet lager vi hovet. Bygger stein-labyrint etter gamle tegninger.

14) GRAVHAUGEN

Gravhaugene fra tidlig jernalder merkes og blir en del av formidlingen av områdets kulturhistoriske arv.

15) BALLPLASSEN

Fotballbanen på grusbanen som tidligere ble brukt av lokallaget Oslo Ørn gjenåpnes og Oslo Ørn får en ny start.

16) EPLEHAGEN

Eplestien gjennom eplehagen skal være åpen for alle. Parsellene som kan ses på bilder av eplehagen fra av 30-tallet etableres igjen. Eplehagen og den urbane dyrkingen som skal foregå her blir en naturlig del av undervisningen på den videregående skolen og matkulturen i restaurantene på området. Bikuber etableres.

17) VILLHAGEN

I den sørlige delen skal det være vilt og vakkert. Bygges hytter i trærne og naturlige lekeområder for barn og ungdommer. Sti

18) TORSHOVDALEN AKTIVITETSSENTER

Ungdommene ved Torshovdalen aktivitetssenter inviteres inn til dugnadsarbeid i det urbane landbruket og bør være en del av kulturskolen. Kontakt, utveksling og formidling av kompetanse mellom områdene er meget ønskelig.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE