ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

Jobb til ungdommen:

– Et så vellykket prosjekt må videreføres

Disse jentene likte godt å jobbe i regi av bydelen, i sommer - les tidligere sak i Sagene Avis her: https://sageneavis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=1241 Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

KOMMENTAR: – Til uken legger byrådet frem neste års budsjettforslag, der håper jeg det ligger enda mer penger til jobbprosjekter for unge.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 27.09.2018 kl 15:59

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Ungdomstiltakene i bydel Sagene fikk tidligere i 2018 innvilget tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoretat (Bufdir) til sommerjobbprosjekt for ungdom:

Bydelen ordnet med jobber: Ungdommen vil jobbe mye mer

Som en del av dette prosjektet, og med bakgrunn i et vedtak i bydelsutvalget, ble blant annet syv ungdommer tilbudt sommerjobb i bydelens tjenester rettet mot eldre. Tre hadde jobb i Sandakerveien 61, en på Sagene seniorsenter og tre hos hjemmetjenesten.

Arbeidsoppgavene har hovedsakelig bestått av ulike praktisk gjøremål, følgetjenester og aktivisering/sosialisering.

Bydelsutvalget ble inspirert av et lignende prosjekt i bydel Grorud. Vi tror på at det er bra både for unge og for eldre å ha kontakt med hverandre. Kontakt over generasjoner er bra!

ANNONSE

Bydelsutvalgsleder i Bydel Sagene, Helge Stoltenberg (Ap). Foto: ARKIV SAGENE AVIS

Tilbakemeldingene fra tjenestene og ungdommene selv er udelt positive. Ungdommene får gode referanser på arbeidsutførelsen fra tjenestene, og det er i evalueringen meldt tilbake at de eldre også var fornøyde og opplevde kontakten med de unge som positivt.

Et slikt prosjekt gir muligheter til unge for å vise hva de kan, og det gir arbeidserfaring som kan være verdifull senere i livet. Samtidig gjør det tjenestene til eldre i vår bydel bedre, og eldre får en bedre hverdag.

Bydelsadministrasjonen mener at erfaringer fra pilotprosjektet med unge hjelper eldre i sommer, sammen med erfaringene fra bydel Grorud, har gitt relevant kunnskap.

Bydelen har en ambisjon om opprettelsen av et Unge hjelper eldre-hovedprosjekt i bydelen. Et slikt prosjekt er avhengig av forutsigbare økonomiske rammer og bør ha varighet på tre år for å gi et reelt og bredt nok erfaringsgrunnlag. Prosjektets kostnader vil i hovedsak gå til å dekke lønn til ungdommene og til prosjektledelse.

ANNONSE

Dette er et initiativ jeg vil støtte. Et så vellykket prosjekt må videreføres. Til uken legger byrådet frem neste års budsjettforslag, der håper jeg det ligger enda mer penger til jobbprosjekter for unge. Men jeg vil også holde det åpent at bydelen selv finansiere flere jobber for ungdom i vår bydel.

OPPDATERT: I sitt budsjettforslat ønsker byrådet å satse videre på tiltak for ungdom som er hjemme om sommeren. Les mer her (red.anm).

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE