ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

– Et stort skritt mot en ny stor park i Nydalen, sier byråd Hermstad

Torger Kjeldstad (t.v.) og Are Qvale i Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen, og byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG), mener vi er nærmere en stor Nydalen-park nå enn tidligere. Foto: Karl Andreas Kjelstrup, NAB / Heiko Junge, NTB

Byutviklingsbyråden deler den positive innstillingen med Aksjonsgruppa for stor park i Nydalen, og bydelsutvalgslederen i Nordre Aker, etter at kommunen og grunneierne torsdag varslet at de samarbeider om en større park.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: – Dette er kjempepositivt! sier Torger Kjeldstad, frontfigur i aksjonsgruppa for stor park i Nydalen.

Torsdag avslørte Plan- og bygningsetaten (PBE) at de har startet et samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og de to grunneierne for Sandakerveien 113-119 (t-banetomta) og Sandakerveien 121 (trykkeritomta) – henholdsvis Avantor og OBOS – om et felles forslag om en park i Nydalen på 10-15 mål. Tilsvarende størrelse som Birkelunden.

– Det vil bli bygget langt flere boliger i Nydalen enn det som er bygget til nå. Målet er å få opparbeidet en ny park som kan betjene de ca. 10.000 innbyggere som kommer til å bo i Nydalen. For å sikre attraktive boligområder med gode kvaliteter, blir det derfor viktig å opparbeide gode oppholdsplasser, lekeplasser, grønne områder, gater og turveier. Derfor er en ny stor park i området viktig, sa avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE torsdag.

Bestilling

Bakgrunnen for samarbeidet er en bestilling fra byrådet til PBE. De er bedt om å lage et forslag som innebærer en større park i Nydalen, som alternativ til reguleringsforslagene av de to eiendommene der begge grunneierne har boligplaner.

For aksjonsgruppa, bestående av Nydalen-beboere, som i flere år har jobbet for en park på disse tomtene, er torsdagens offentliggjøring en stor seier.

ANNONSE

Torger Kjeldstad. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Vi er kjempepositive til at disse aktørene nå jobber sammen for en park, sier Torger Kjeldstad.

At kommunen og grunneierne setter et tall på størrelsen er et viktig skritt i riktig retning, mener han. Tidligere har utbyggerne ikke ønsket å bygge en park på mer enn 5 dekar.

– Når de nå sier 10-15 mål, er det vanskelig å gå tilbake på det.

Han tror grunneierne nå føler på presset for å anlegge en større park i Nydalen.

ANNONSE

– De skjønner nok behovet, og at det ikke er noen vei utenom. Men vi vil ikke slutte å legge press på dem før parken er realisert.

BU-leder: – Optimist!

Bydelsutvalgene (BU) i både Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene, som har sine grenser i og til Nydalen, har støttet initiativet fra aksjonsgruppa. De har lagt press på sine sentrale politikere for å realisere det lokale kravet om en park på minst 15 mål.

BU-leder i Nordre Aker, Bente M. Larsen (Ap). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

BU-leder i Nordre Aker, Bente M. Larsen (Ap), har selv engasjert seg, også gjennom møter med byutviklingsbyråd Hanna Marcussen, som nå er i mammapermisjon. Hun presiserer at en Nydalen-park må være på minst 15 mål, noe mindre vil være for lite.

– Men jeg er optimist. Det var veldig godt at denne nyheten kom nå, sier Larsen til Nordre Aker Budstikke.

ANNONSE

– Jeg vil gratulere alle som har stått på i denne saken, det viser at det nytter å engasjere seg og å stå sammen. Og det viser ikke minst at byråd Hanna Marcussen har lyttet til befolkningen og lokalpolitikerne, både i Nordre Aker og Sagene.

– Befolkningen i Nydalen trenger en stor park, legger BU-lederen til, og roser utbyggerne også, som hun mener med dette grepet tar samfunnsansvar.

– Det er viktig å bygge boliger som folk kan være lykkelige i. Så skjønner jeg at utbyggere vil ha mest mulig ut av tomtene sine, men det handler ikke bare om det. Jeg tror at en vellykket utbygger fremover er de som kan kombinere samfunnsengasjement og det kommersielle.

Vil se flere tomter i sammenheng

Oversiktsfoto av Nydalen.Sandakerveien 113-119 midt i bildet. Foto: Plan- og bygningsetaten

Torger Kjeldstad mener Oslo kommune nå har en glimrende mulighet til å ta bedre grep om planleggingen av Nydalen. I et møte i byrådsavdelingen i forrige uke spilte de inn at de omkringliggende tomtene hvor det også er fremmet reguleringsforslag nå, tas med i den helhetlige planleggingen. Dette gjelder Gunnar Schjelderups vei 9, Vitaminveien 5B og Nydalsveien 36 og 38, som enten grenser, eller ligger i umiddelbar nærhet, til Sandakerveien 113-119 og 120.

ANNONSE

– Alle disse tomtene vil kunne bidra til en større park, fortrinnsvis i Sandakerveien 113-119. Det vi ønsker er at Avantor flytter sin bebyggelse herfra til Vitaminveien 5B (tomta bak Storo Storsenter, journ.anm.). Da ville man kunne bygge en vegg mot Ring 3 og skjerme Nydalen fra støy og forurensning. Og der kan man bygge høyt uten at det sjenerer noen, sier Kjelstad.

Han mener byrådet nå må be om en slik utredning fra PBE.

– PBE har ikke mulighet til å ta initiativ til det, hvis de ikke får beskjed om det fra byrådet. Det er jo det som har vært utfordringen i Nydalen hele tiden, at utbyggere har fått bygget ut litt og litt over tid. Nå skal alle disse nabotomtene bygges ut samtidig, og man har endelig mulighet til å se på helheten.

BU-leder Larsen i Nordre Aker viser til at det er nettopp dette lokalpolitikerne har bedt om.

– I alle utbyggingssakene i Nydalen har vi spilt inn det samme, og vi har tatt det opp med Hanna Marcussen: Man må se alle disse områdene i sammenheng.

Tiltakslisten for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen) har pekt på Gunnar Schjelderups vei 9 som parkareal for Nydalen. Der foreligger det et utbyggingsforslag. PBE har i sin uttalelse til planene sagt at de ikke kan anbefale disse før det er avklart hvor en Nydalen-park kan ligge.

Byråden: – Åpne for alle gode forslag

Fungerende byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG), sier til Nordre Aker Budstikke at samarbeidet mellom PBE, EBY, Avantor og OBOS er et stort skritt mot en ny stor park i Nydalen.

Byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG). Foto: Heiko Junge / NTB

– Ettersom PBE trenger politiske bestillinger for sitt arbeid - er det aktuelt for byrådet å be PBE også se på de nevnte tomtene i sammenheng med Sandakerveien 113-119 og 121 for best mulig å realisere en stor park i Nydalen?

– I byrådsplattformen er mer grønt i Nydalen nevnt spesifikt og PBE har tidligere både fått i oppdrag å se på hvordan det kan legges til rette for flere grøntområder i Nydalen generelt og i Sandakerveien 113-119 samt 121 spesielt, så jeg ser ikke helt at vi trenger flere bestillinger om dette, sier Hermstad.

– Vil det kunne være aktuelt for byrådet å eventuelt se på høyere utnyttelse av nabotomtene for å få med aktørene til å "frede" et større område i Sandakerveien 113-19 og 121 til parkformål?

– Vi er åpne for alle gode forslag som kan bidra til en ny stor park i Nydalen, og venter på å få endelige forslag på bordet til politisk behandling. Dette er et av flere forhold det er aktuelt å vurdere på, men samtidig må vi huske at høyder og utnyttelse også må ta godt hensyn til naboer, svarer byråden.

Ba om dialog i vinter

– Hva synes byrådet om det initiativet PBE og EBY har tatt for å gå sammen med grunneierne for å svare på byrådsbestillingen om en større park enn det som opprinnelig lå i deres planer?

– Det var viktig for oss i forhandlingene å få inn et punkt om at vi trenger mer grønt i Nydalen. Nydalen er dessverre preget av for mye betong som følge av at det borgerlige byrådet ikke stilte krav om grønne parker og sammenhenger. Nå rydder vi opp i det.

Sandakerveien 113-119. Bak ses trykkeriet i nummer 121. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Byråd Hanna Marcussen, som for tiden er i mammapermisjon, sendte brev til Plan- og bygningsetaten allerede i vinter og ba om at man skulle gå i dialog med grunneierne om en stor park.

– Jeg er glad for at dette nå gir resultater og at det ser ut som det kommer mye mer grønt, sier Hermstad, og legger til at saken ennå ikke har kommet til hans bord. Han vil derfor avvente et endelig forslag før han tar stilling til og vurderer om han syns denne parken er bra nok for Nydalen innbyggere.

– Det jeg kan si nå at jeg syns dette ser lovende ut.

I tidligere forslag har det kun ligget inne et forslag om en park på omkring fem dekar.

– Nå tar man et stort sprang mot en mye større og bedre park. Dette er veldig bra, og en godt skritt på veien på å rydde opp i det rotet det borgerlige byrådet har skapt i byutviklingen i Oslo, sier Hermstad.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE