ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Slik var kvaliteten i ditt favorittbadevann

ARKIVFOTO

Badesesongen 2017 er igang. Nå presenteres rapporten over badevannskvaliteten i fjor sommer. Disse badeplassene hadde best og dårligst badevannskvalitet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 14.05.2019 kl 15:51

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO / MARKA / AKERSELVA / FJORDEN: I fjor overvåket Oslo kommune 42 friluftsbadeplasser (39 i Oslo og 3 i Oppegård). 23 av dem i fjorden, og 19 i ferskvann.

Badekvaliteten på de overvåkede badeplassene var i 2016 stort sett «utmerket», men i særlig to perioder med kraftig nedbør – en kort periode i juni samt en lenger periode i august – ble badevannskvaliteten midlertidig forverret på enkelte strender. Det kommer frem av Bymiljøetatens «Årsrapport 2016 – Vannkvalitet ved friluftsbad i Oslo».

Regnværsperioder

I regnværsperioden i august frarådet kommuneoverlegen i Asker og Bærum bading på samtlige strender, mens Oslo kommune frarådet bading på Sollerudstranda og på Sørenga.

Smittevernoverlege Tore Steen fortalte i august i fjor at det var grunn til å tro at nedbøren også påvirket vannkvaliteten i ferskvann.

– Nedbøren gir økt avrenning lokalt fra terrenget, selv om det her ikke er snakk om overløp med kloakk, som er tilfellet i fjorden, sa han til Nordre Aker Budstikke.

ANNONSE

I fjor sommer ble det også bekreftet forekomst av en type alger, kalt Alexandrium pseudogonyaulax, i fjorden. Denne er ikke farlig for mennesker, men kan gi utslett og irritert hud.

Bedre i 2016 enn i 2015 i Akerselva

Overvåkingen besto av vannprøver, som ble analysert for innhold av tarmbakterier og visuell iakttakelse. (Vannprøvene ble analysert for termotolerante koliforme bakterier (TKB) etter metode NS 4792:1. TKB er tarmbakterier og indikatorer på fekal forurensing, dvs. forurensning som stammer fra mage/tarm hos varmblodige dyr, fugler og mennesker, for eksempel via kloakk. Disse bakteriene kan i seg selv gi sykdom, men er først og fremst en indikator på at det kan finnes andre sykdomsfremkallende mikroorganismer i vannet.)

Sommeren 2015 var innholdet av TKB i Nydalsdammen i Akerselva ekstra høyt, slik at badevannskvaliteten havnet i kategorien «dårlig», tre ganger. I 2016 skjedde dette bare én gang, i uke 32 (TKB-innhold 1110/100 ml.). Grensen for dårlig er når det er mer enn TKB 900/100 ml. Nydalsdammen ble testet hver uke gjennom sommeren.

Stilla og Svensenga i Akerselva ble ikke prøvetatt i 2016, slik de ble i 2015. Årsaken var at Vann- og avløpsetaten ikke hadde planlagt noen flere tiltak i disse områdene. Dårlige målinger, spesielt i 2014 skyldtes feil i en privat avløpsledning.

Bymiljøetaten vurderte, i samråd med kommuneoverlegen og bydelen, det som unødvendig å ta prøver disse stedene, da prøvetaking fra Brekkedammen (oppstrøms) og Nydalsdammen (nedstrøms) ble ansett som tilstrekkelig.

ANNONSE

Badekulpen i Akerselva i Nydalen er populær. Her tas det ikke prøver, men prøvene lenger opp, i Nydalsdammen har vist tidvis dårlig vannkvalitet ifbm. nedbør. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I Brekkedammen ble det tatt prøver i uke 27 og 33, med henholdsvis TKB 37 og 15 pr. 100 ml., og badevannskvaliteten var dermed langt innenfor grensen for å bli kategorisert som «utmerket» (Må være mindre enn TKB 500/100 ml.).

Sognsvann og Trollvann

I Sognsvann og Trollvann ble det tatt prøver fem ganger mellom uke 21 og uke 34. Prøvene viste «utmerket» vannkvalitet ved alle prøvetidspunktene. For Sognsvanns del var det størst bakterieforekomst i uke 30, da var det TKB 500/100 ml., men altså akkurat innenfor måleverdiene for kategorien «utmerket».

Av ferskvann i Oslo som i enkeltperioder ble målt til «dårlig» badevannskvalitet, finner vi Bogstadvannet, Stensrudvannet og Svarttjern. I fjorden var kvaliteten tidvis dårlig på Sollerudstranda, Bygdøy sjøbad, Katten, Tjuvholmen og Sørenga.

Se alle prøveresultatene i tabellene under:

ANNONSE

Saltvann:

TKB (antall/100 ml). Forklaring: Inntil 250: Utmerket. 251-500: God. Inntil 500: Tilstrekkelig. Over 500: Dårlig.

Ferskvann:

TKB (antall/100 ml). Foklaring: Inntil 500: Utmerket. 501-1000: God. Inntil 900: Tilstrekkelig. Over 900: Dårlig.

Kategoriene Dårlig og Tilstrekkelig er basert på 90-persentilen, de øvrige klassene er basert på 95-persentilen (se faktaboks).

Klassifisering over fireårsperiode

Oslos badesteder klassifiseres etter EUs badevannsdirektiv, og badeplassene får en «karakter» basert på de siste fire års målinger, som sier noe om kvalitetsutviklingen over tid. Datagrunnlaget skal bestå av minst 16 prøver. (Se faktaboks, og liste nederst i saken).

ANNONSE

26 av de 43 badeplassene Oslo kommune har målt, klassifiseres nå som «utmerket», 7 som «god», 5 «tilstrekkelig«, og 2 som «dårlig». Det er en reduksjon på 5 i kategorien «utmerket».

I Nordre Aker har Trollvann klassifiseringen «utmerket» vannkvalitet, basert på siste fire års målinger. Brekkedammen og Sognsvann har nå klassifiseringen «god».

Basert på de siste fire årenes målinger, er Nydalsdammen nå klassifisert som «tilstrekkelig», etter å ha vært «dårlig» fra 2008 til 2013.

Alle øvrige ferskvann har karakteren «utmerket», bortsett fra Bogstadvannet, som i likhet med Sognsvann har «god», og Svarttjern på Romsås, som har «dårlig».

For badeplassene i fjorden er resultatene noe mer varierte. Se full oversikt under.

EU-klassifisering av Oslos badeplasser i 2016

Dette er kategoriene Oslos friluftsbad havner i, i henhold til EUs badevannsdirektiv, etter 2016-sesongen (NB! Klassifisering over målinger tatt i en fireårsperiode):

Ferskvann:

  • Utmerket: Kapteinsputten, Trollvann, Årvolldammen, Vesletjern (Rødtvet), Steinbruvann, badedammen Grorud, Lutvann, Nøklevann, Ulsrudvann, Skraperudtjern, Stensrudtjern, Grinidammen, Strømsdammen.
  • God: Bogstadvennet, Sognsvann, Brekkedammen (Akerselva)
  • Tilstrekkelig: Nydalsdammen (Akerselva)
  • Dårlig: Svarttjern (Romsås)

Fjorden:

  • Utmerket: Bygøy Sjøbad, Paradisbukta, Huk (ved restaurant), Solstranda (Huk), Hovedøya, Rambergøya, Langøyene, Skinnerbukta (Malmøya), Solvik (Malmøya), Ulvøya, Nordstrand Bad, Ormsund, Ingierstrand.
  • God: Hydrostranda, Sollerudstranda, Fiskvollbukta, Hvervenbukta.
  • Tilstrekkelig: Gressholmen, Katten, Tjuvholmen, Bestemorstranda.
  • Dårlig: Bekkensten.

Ved Sørenga og Isdammen på Årvoll har målingene pågått kortere enn fire år, og kan derfor ikke klassifiseres etter EU-standarden.

Hele rapporten kan lastes ned og lese her. (Ekstern lenke).

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE