ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Rana (R) ber om tiltak:

– Svakt at byrådet ikke engang tar seg bryet med å få Byantikvarens innspill

Sofia Rana (R) har stilt spørsmål om Sagveien 24. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)/ Oslo kommune, Sturlasson

– Endringen er saksbehandlet som et forhold mellom utbygger og Plan- og bygningsetaten slik vanlige adresseendringer blir, men her er det flere aktører som mener at adresseendringen er av allmenn interesse, sier Sofia Rana (R).

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 14.04.2021 kl 15:24

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Sagene Avis har flere ganger tidligere skrevet om den gamle murvillaen i Sagveien 24 som skal rehabiliteres og tilbakeføres til boliger, og som nå endrer adresse til Våghalsen 11-19.

Arbeidermuseet, naboer og lokalpolitikerne reagerer på det de mener er et historieløst skrivebordsvedtak.

Historiker Gro Røde har påpekt at dette er en «hellig adresse.»

– Om 50 år skal noen kunne forske på det samme vi forsker på nå. Da er det viktig at det fortsatt er Sagveien 24, ikke Våghalsen, har hun tidligere fortalt Sagene Avis.

Vil byråden gjøre tiltak?

Sofia Rana, bystyrerepresentant for Rødt, har stilt spørsmål om adresseendringen til byråd for byutvikling, Rasmus R. Reinvang (MDG).

ANNONSE

– Jeg registrerer at det industrihistoriske bygget – Sagveien 24 – hvor det har vært industri siden 1871 har fått ny adresse i forbindelse med at eiendommen blir bygget om til 8 små leiligheter. Arbeidermuseet, som også ligger i Sagveien, er bekymret for at en adresseendring vil gjøre det vanskeligere å spore opp tidligere industrihistorie i Oslo for kommende generasjoner, skriver Rana.

Hun påpeker at verken naboer, bydelen eller Byantikvaren er rådspurt.

– Endringen er saksbehandlet som et forhold mellom utbygger og Plan- og bygningsetaten slik vanlige adresseendringer blir, men her er det flere aktører som mener at adresseendringen er av allmenn interesse.

Rana stilte følgende spørsmål til byråden:

  • Vil byråden gjøre tiltak for å tilbakeføre eiendommen til historisk riktig adresse?
  • Hva vil byråden gjøre for å sikre medvirkning fra Byantikvaren i slike saker av historisk interesse?

ANNONSE

– Ingen krav til høring

Byråd Reinvang svarer, slik Plan- og bygningsetaten også har gjort, at formålet med en adresse er at det skal være enkelt å finne frem. Byråden påpeker at det derfor er viktig at adressene i byen følger et felles system.

– Etter hva jeg er gjort kjent med kan Plan- og bygningsetaten endre eller slette tidligere tildelte adresser når det er nødvendig å få mer entydige adresser, skriver han i svaret.

– Det er ut fra mine opplysninger godkjent ombygging og bruksendring fra kontor til leiligheter på eiendommen (...), og Plan- og bygningsetaten har derfor tildelt nye adresser til eiendommen. Adresser skal tildeles i stigende rekkefølge langs veien, både når det gjelder nummer og bokstaver, og tildeles til den veien innkjøringen er fra. Siden denne eiendommen har innkjøring fra Våghalsen, er den derfor tildelt adressenummer 11-19 til Våghalsen, skriver byråden videre.

Bygning skal etter matrikkelforskriften § 50 fjerde ledd ha veiadresse til den veien som er godkjent som atkomst, dersom ikke særlige grunner gjør at dette etter kommunens skjønn bør fravikes. I notat H-2021-9001 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremkommer at dersom det er vanskelig å knytte adresseobjektene til kjørbare veier, f.eks. i et hytteområde uten veiforbindelse, kan adressenavnet knyttes til stier, gangveier eller et avgrenset område. Dersom det er mulig å tildele nummer etter veier, skal dette gjøres.

ANNONSE

– Det er ingen krav til høring for adresseendring og ingen særskilte regler for adressering av bygg på gul liste. Byantikvaren har ingen formell myndighet i adressesaker, men har uttalt seg til ombygging og bruksendring i brev av 21.10.2019. Byantikvaren er svært positiv til tilbakeføring av hageanlegget mot Sagveien fra dagens bruk som parkeringsplass til tidstypisk utforming med beplantning og historiske elementer som grusganger o.l.

– Svakt av byrådet

Sofia Rana sier til Sagene Avis at hun muligens kommer med oppfølgingsspørsmål om gjennomkjøring i gangvei, og hun vil be om å få redegjørelse for Byantikvarens syn og byråkratiske vurdering av dette.

– Det kan virke som adresseendringen primært gjør det lettere å kjøre på gangveien Våghalsen. Det virker ikke akkurat å være i tråd med politikken byrådet sier at de har for myke trafikanter, sier Rana.

– Denne saken gjelder en bygning med historiske verdier. Da synes jeg det er svakt at byrådet i denne saken ikke engang tar seg bryet med å få Byantikvarens innspill. De burde også ha kontaktet Arbeidermuseet, sier hun til Sagene Avis.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE