ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

– For dyrt!

Grønn patrulje: Bydelsutvalget ønsket at bydelsdirektøren undersøkte muligheten for en utvidelse av Grønn patrulje hvor ungdommer blant annet jobber med parker i bydelen. Foto: MINA HAUGLI

Svarer bydelsdirektøren, om å utvide arbeidspraksis og sommerjobbene til enslige mindreårige flyktninger og andre ungdommer i Bydel Sagene.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 03.05.2017 kl 20:08

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: I bydelsutvalgsmøte torsdag 4. mai skal saken avgjøres. Bydelsdirektørens forslag er å videreføre tlltaket etter samme modell som tidligere, men altså ikke å utvide det.

Grønn patrulje

Grønn patrulje er et kombinert sommerjobbprosjekt og arbeidspraksis for enslige mindreårige flyktninger, og andre ungdommer i Bydel Sagene. Også et et samarbeid mellom NAV/Utviklingssenteret, Enhet for kultur og nærmiljø, og Barneverntjenesten og Ungdomstiltakene.

– De åtte ungdommene, i alderen 16- 19 år, hadde oppgaver i bydelen knyttet til vedlikehold i parkene som bydelen drifter. Formålet var både å forbedre vedlikehold i bydelens parker, i tillegg til fokus på behovet for arbeidstrening og erfaring, samt språktrening for ungdommer, som et ledd i å kunne få jobb, fra sakspapirene til torsdagens bydelsutvalgsmøte.

I tillegg står det at det har vært svært gode tilbakemeldinger på tiltaket.

Ønsket et helårstilbud

Bydelsutvalget vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2017, verbal vedtaket som ber bydelsdirektøren vurdere en utvidelse av ordningen, og å se på erfaringer fra Bydel Østensjø, da bydelsutvalget mente Østensjø hadde et lignende tiltak, men på helårsbasis.

ANNONSE

– Det kom svært gode tilbakemeldinger på tiltaket, som kombinerte arbeidstrening og språkopplæring for ungdommer, med ressurseffektivt vedlikehold av parker og grøntområder. Et slikt utvidet tilbud, som også omfatter helger og andre ferier, kan også virke motiverende for ungdommer på videregående skole til å fullføre skolegangen.

Fra nevnte verbalvedtak.

For omfattende og dyrt

Ifølge bydelsdirektørens vurdering er en utvidelse av ordningen, til å gjelde hele året, for omfattende og kostnadskrevende.

– De økonomiske tildelingene gir ikke rom for å sette inn tiltak av denne størrelsen. Det anses som hensiktsmessig at ungdommene deltar i undervisning eller i arbeidstrening som kan gi mulighet for fast ansettelse.

Videre fra sakspapirene:

ANNONSE

– Arbeidstrening fører ikke til slikt arbeid. Det er per i dag tett oppfølging av ungdommene i bydelen gjennom hele året, og det eksisterer allerede tre arbeidstreningsgrupper der ungdom kan få arbeidstrening, står det i bydeldirektørens vurdering.

Bydelsdirektøren skriver også at Bydel Østensjø avkrefter at de har et helårstilbud.

Bydelsdirektørens forslag til bydelutvalgsvedtak torsdag 4. mai:

Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørs forslag om å opprettholde tilbudet «Grønn patrulje» etter samme modell og på samme nivå som i 2016.

LES OGSÅ:

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE