ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

For første gang vil kommunen lage en helhetlig plan for området. Men foreløpig er den hemmelig

Nydalen sett fra lufta i 2017. FOTO: AVANTOR AS

Oslo kommune vil sikre en «samlet og koordinert behandling» av de forskjellige planene for videre utvikling av Nydalen. – Vi skulle gjerne sett at kommunen i slike saker hadde søkt medvirkning av flere parter, sier administrerende direktør i grunneier Avantor AS, Øystein Thorup.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 10.01.2018 kl 10:48

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: For så langt er ikke Avantor som stor grunneier i området, tatt med på planleggingsarbeidet.

Koordinering

Plan- og bygningsetaten forteller at Nydalen steds- og mulighetsanalyse er et arbeid som springer ut av behovet for å koordinere og følge opp anbefalingene gitt i de ulike pågående plansakene i Nydalen.

Nordre Aker Budstikke kjenner til at det blant annet har vært arbeidsmøte, og hvor blant annet bydelene Sagene og Nordre Aker har vært representert. I tillegg til Plan- og bygningsetaten selv, også Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten. Dokumenter og referat fra møtet er imidlertid unntatt offentlighet, med hjemmel i Offentlighetsloven §14, 1. ledd («Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing»).

Agenda for det nevnte arbeidsmøte i oktober 2017, var etter det avisen kjenner til blant annet Plan- og byningsetatens presentasjon av foreløpig analyse og anbefalingskart, og med innspill fra etatene og bydelene.

Videre sto også en liste over byromstiltak, og hva slags medvirkning som er riktig og hensiktsmessig for analysen, på agendaen.

ANNONSE

Vil sikre en samlet og koordinert behandling

– Hensikten med steds- og mulighetsanalysen er å koordinere de ulike plansakene mellom de involverte kommunale etatene for å belyse behovet for investeringer, opparbeidelse av de offentlige rom og behov for rekkefølgekrav, forklarer avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann, i Plan- og bygningsetaten.

Han forteller videre:

– Kommunen sikrer med det en samlet og koordinert behandling av de enkelte plansakene. Nydalen steds- og mulighetsanalyse bygger videre på steds- og mulighetsanalysene som har vært utarbeidet i de pågående plansakene i Nydalen, hvorav Avantor er forslagstiller for fire av dem.

Det skal også være sendt ut informasjonsbrev om arbeidet til aktører som har pågående plansaker i analyseområdet.

ANNONSE

– Videre prosess og fremdrift er ikke endelig fastsatt, men vi regner med å ha kommet langt i arbeidet i løpet av våren 2018, sier Vaa Bermann videre.

Plan- og bygningsetaten kan også bekrefte at dette er første overordnede steds- og mulighetsanalyse, som etaten selv initierer for Nydalenområdet.

Avantor

Avantor AS er en stor grunneier i Nydalen. Administrerende direktør Øystein Thorup sier det er positivt at kommunen gjør en mulighetsanalyse.

– Særlig med tanke på en helhetlig planlegging av området som vi har så store interesser i. Avantor har i mange år hatt et helhetsblikk for utviklingen av området, senest uttrykt i vår plan Nydalen+, sier Thorup.

Men han savner mer medvirkning.

ANNONSE

– Vi ble først kjent med denne saken i slutten av oktober, og siden alle dokumenter i saken er unntatt offentlighet er det dessverre ikke mulig å uttale seg om innholdet. Vi skulle gjerne sett at kommunen i slike saker hadde søkt medvirkning av flere parter og praktisert åpenhet i forvaltingen.

Plan- og bygningsetaten svarer følgende på spørsmål fra lokalavisa på hvorfor saken er unntatt offentlighet:

– Grunnen er at dette så langt er et internt kommunalt arbeidsdokument. Men vi vil i det videre arbeidet avklare involvering fra andre.

LES OGSÅ:

Lokalpolitikerne har ønske om park på Avantors tomt i SAndakerveien 113-119. Slik svarer Avantor på park-ønsket

ANNONSE

Slik presenterer Avantor sine pågående plansaker i Nydalen

Planlegger helt nytt Nydalenkvartal

Nå har byrådet bestemt seg for hva de mener gamle Lilleborg-tomta bør brukes til

Burde jeg forvente å kunne reise, uten å tenke så mye?

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE