ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Frykter for fremtiden til Sagene seniorsenter

Lene Stoltz Hervik (til venstre) sammen med brukere av seniorsenteret. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Torsdag vedtar bydelsutvalget kommunal overtakelse av Sagene seniorsenter. Ansatte og frivillige frykter for hva det egentlig vil innebære. – Vi er 70 frivillige som plutselig ikke får noe å gjøre. Og hva skal seniorsenteret gjøre uten oss? sier frivillig Elisabeth.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 28.10.2020 kl 16:06

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BJØLSEN: I mars i år varslet Nasjonalforeningen for folkehelsen at de avslutter driften av Sagene seniorsenter, og alle sine øvrige seniorsentre i Oslo. Nasjonalforeningen har drevet seniorsentertilbud i byen i 60 år, men fra januar 2021 er det slutt.

Bakgrunnen er at kommuneadvokaten høsten 2018, etter en vurdering av Bydel Vestre Akers driftsavtale med Vinderen seniorsenter, varslet at avtalen trolig var å regne som en anskaffelse, som dermed måtte ut på anbud. 11. desember 2019 opphevet bystyret vedtaket fra 2005 «Mal for avtale om drift av seniorsenter/eldresenter i Oslo». Oslopolitikerne vedtok også at drift av seniorsentre skal skje «enten i kommunal egenregi eller i regi av ideelle og frivillige aktører, herunder menigheter og andre organisasjoner med non-profit formål.» Frem til da hadde bydelene drevet 16 seniorsentre i Oslo, mens 22 har vært drevet av ideelle.

I tillegg etableres det en tilskuddsordning for drift av seniorsentre. Konkret går bydelene fra avtaler om drift til tilskuddsordninger. Bydelene selv skal forvalte tilskuddsordningen, og de vil utdele tilskudd til seniorsentrene fra sin egen budsjettramme.

Formålet med tilskuddsordningen er ifølge byrådet å sikre innslaget av ideelle og frivillige aktører, men Nasjonalforeningen mente at dette i realiteten vil føre til en en anbudskonkurranse mellom ideelle, frivillige aktører. De påpekte også at en årlig tilskuddsordning er for lite forutsigbar å forholde seg til.

Fordel å drifte selv, mener bydelen

Etter Nasjonalforeningens avgjørelse har administrasjonen i Bydel Sagene gjort en vurdering av situasjonen, alternative løsninger og handlingsrom. Det primære i denne vurderingen var å sikre ivaretagelse av beboere i omsorg+, brukere av seniorsenteret og frivillige tilknyttet senteret, skriver bydelsadministrasjonen, om beslutningen om at Sagene seniorsenter skal drives i kommunal egenregi fra og med 1. januar 2021.

ANNONSE

Lokalpolitikerne i Arbeidsutvalget mente dette var en avgjørlse som burde ha blitt fattet av bydelsutvalget (BU). I juni ba de bydelsdirektøren legge frem en redegjørelse for BU om fremtidig drift og «vurdering av egendrift versus drift i privat/ideell regi».

I saksfremlegget til bydelsutvalget begrunner administrasjonen avgjørelsen blant annet med den korte tiden frem til kontraktsperioden utløper, og at bydelen med kommunal drift i større grad kan påvirke utviklingen av tilbudet ved seniorsenteret. Slik kan de også nå brukergrupper som i dag ikke benytter seg av tilbudet.

Ettersom byrådet har utelukket privat drift av seniorsentrene, er dette ikke vurdert av administrasjonen. Videre skriver de at det er naturlig å anta at andre ideelle aktører som kunne være aktuelle for å drifte Sagene seniorsenter, vil dele Nasjonalforeningens syn på uforutsigbarhet ved den varslede omleggingen av tilskuddsordningen.

Om den fremtidige driftsmodellen for Sagene seniorsenter, skriver bydelsaministrasjonen: «I ny driftsmodell vil seniorsenteret og botilbudet i Omsorg+/Treschows hus tilknyttes en avdeling i Sagene hjemmebaserte tjenester. Avdelingen vil allerede fra høsten 2020 etablere seg med fast personell og tilstedeværelse hele døgnet. Dette gir en vesentlig styrking av dagens tilbud i huset og vil påvirke behovet for øvrige funksjoner. Seniorsenteret som møteplass skal videreutvikles til en mer fremtidsrettet arena som tar opp i seg endrede behov i befolkningen. For å nå denne målsetningen vil bydelen tilføre ressurser og kompetanse, i første rekke ved fleksibel og annen bruk av bydelens nåværende ansatte.»

Bydelsdirektør Morten Sanden ber bydelsutvalget om at de torsdag vedtar at fremtidig drift av Sagene seniorsenter overtas i kommunal egendrift.

ANNONSE

– Hva med oss frivillige?

Elisabeth, som ikke ønsker hele navnet i avisen, har vært frivillig på Sagene Seniorsenter i 11 år. Hun har tidligere fortalt lokalavisa hvordan det reddet livet hennes.

Hun er svært fortvilet over at Bydel Sagene ikke har tatt kontakt med de frivillige.

– Vi er 70 frivillige som ikke har hørt et pip, og seniorsenteret stenger om to måneder? Hva skal de gjøre uten oss?

Det er snakk om mange mennesker som påvirkes, om de frivillige ikke blir tatt med videre i driften. Ifølge Elisabeth er det omtrent 200 brukere av aktivitetene på seniorsenteret, og hun lurer på hva som kommer til å skje med dem fremover.

ANNONSE

– Hva skal de gjøre? Får de tilbudene de har i dag?

Elisabeth sier hun ikke kommer til å få problemer med å finne seg noe annet å gjøre som frivillig. Men det er ikke alle som kommer til å klare det når de plutselig ikke får noe å gjøre, påpeker hun.

– Hvis jeg ikke hadde vært så oppegående, hadde verden falt i grus for meg igjen. Mange vil bli en belastning for samfunnet, fordi de blir sittende stille, kroppen stivner og da trenger de mer medisinering. Og dette handler om å ha et sted å gå, å føle at noen har bruk for en, sier hun og fortsetter:

– De som leverer mat får seg en tur hver dag. Og beboerne som får levert maten ringer og spør om de får mat i dag, selv om de har bestilt. Det er bare for å høre stemmen vår, det er redningen for dem. Og vi handler også og går på posten for dem. Dette er ille, det påvirker flere enn det folk kanskje tenker over.

Rødt og SV vil ha med dagens ansatte

Rødt og SV ønsker at overtakelsen skal skje som en virksomhetsoverdragelse, for å ivareta kontinuitet og kompetanse på seniorsenteret «ved at de ansatte som i dag er ansatt på Nasjonalforeningen for folkehelsen blir ansatt i bydelen. Det vil være positivt både for de ansatte og for brukerne. Bydel Sagene skal være en god arbeidsgiver og en god tjenesteleverandør, og vi/Bydelsutvalget mener denne løsningen på overtagelse av driften vil bidra ytterligere til det.»

ANNONSE

Da forslaget ble fremmet i Arbeidsutvalget (AU) før torsdagens BU-møte, fikk forslaget kun de to partienes stemmer.

Kommunikasjonsansvarlig Kathinka Nordhagen Selsjord i Bydel Sagene, sier til Sagene Avis at spørsmålet om hvorvidt dette er å anse som en virksomhetsoverdragelse kan besluttes politisk. Hun sier at forslaget fra SV og Rødt trolig vil fremmes også BU-møtet torsdag.

– Gitt flertall for dette forslaget vil bydelen innrette seg etter vedtaket, sier Nordhagen Selsjord.

– Dersom flertall i bydelsutvalget ikke fatter beslutning om virksomhetsoverdragelse, vil bydelsadministrasjonen i samråd med Kommuneadvokaten, forholde seg ensidig juridisk til spørsmålet, legger hun til. Dermed vil de ansatte ikke «følge med» og bli bydelsansatte etter overtakelsen.

Ansatte ved Sagene seniorsenter ble i juni 2020 informert om at bydelen ønsket å ta over drift i kommunal egenregi. Videre at bydelen ikke anser at endringen er en virksomhetsoverdragelse, opplyser Nordhagen Selsjord.

– Tynn stemning her nå

Kultur- og miljøarbeider på Sagene Seniorsenter, Lene Stoltz Hervik, sier ingen av de ansatte aner hva som skjer fremover.

– Vi er alle interessert i å beholde stillingene våre.

Situasjonen på seniorsenteret er veldig trist, spesielt for dem som bor i bygget.

– Det er trygt for dem å ha kjente fjes og ikke måtte få store forandringer. Det vil ta tid å bygge opp relasjoner og trygghet. Vi merker det på stemningen, det er litt urolig i huset på grunn av dette.

Stoltz Hervik mener det er dårlig gjort at så mange arbeidsplasser kan fjernes og at hele seniorsenteret kanskje starter på nytt.

– Det er også trist for beboerne som bare kan komme og banke på døra vår uten å måtte forklare seg, vi kjenner dem. Det er tynn stemning her nå.

Lene Stoltz Hervik (til venstre) sammen med brukere av seniorsenteret. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE