ANNONSE

Gallup

Hva synes du om grusen som er lagt på stien langs Voldsløkka?

Relatert nyhet: Misfornøyd med grusen på Voldsløkka

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper