ANNONSE
ANNONSE

Gallup

Vil du unngå å reise kollektivt også etter at koronaepidemien er over?

Relatert nyhet: Fire av ti vil unngå kollektivtransport også etter koronaepidemien

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper

ANNONSE