ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Høyre ber Lan Marie Berg lytte til beboerne og finne løsninger

SAGVEIEN/MARIDALSVEIEN: Høyre-politiker Kristoffer Gustavsen vil legge press på byråd for miljø og samferdsel for å finne en løsning her. Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons / Janina Lauritsen

Høyre-politiker og medlem i Oslo bystyre, Kristoffer Gustavsen, har stor forståelse for at beboerne i Løkkebakken Vel er utålmodige. Hvis man skal ha tillit til politikerne må man ikke bare love uten å gjennomføre, sier han.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Beboerne i Løkkebakken Vel har irritert seg over forholdene i Maridalsveien og Sagveien nedenfor ring 2 siden 80-tallet. De har sendt mange henvendelser til Bymiljøetaten (BYM), med forslag til tiltak, men har så langt ikke fått noen løsninger tilbake.

– Saken var innom Sagene bydelsutvalg, som stilte seg positive til tiltak. Men da saken ble behandlet på administrativt nivå hos Bymiljøetaten, kom det et noe surmaget svar tilbake. Det virket som om de forsøkte å finne argumenter mot tiltak, snarere enn å lete etter løsninger, sa leder av Løkkebakken Vel, Jo Forfang, i tidligere sak i lokalavisen.

MARIDALSVEIEN/SAGVEIEN: Løkkebakken vel er ikke fornøyd med svaret det fikk av Bymiljøetaten, da de i 2015 foreslo tiltak for å bedre forholdene i Maridalsveien og Sagveien. F.V.: Morten Kreutz og Jo Forfang. Foto: Janina Lauritsen

– Fortsetter med skrivebordsvar

Beboer og nylig utnevnt trafikkansvarlig i Løkkebakken Vel, Einar Spurkeland, syns det er skuffende at BYM «ikke tar seg bryderiet» med å undersøke området med en befaring og en nærmere vurdering av forslagene beboerne har kommet med. Spurkeland sendte på ny en henvendelse 8. november i år, og fikk svar 30. november.

Les hvilke tiltak beboerne og Spurkeland ønsker, her.

ANNONSE

– BYM fortsetter sine «skrivebordsvar» uten å sjekke hvordan terrenget faktisk ser ut. Det er fremsatt flere feil i tidligere kommentarer fra BYM med henhold til veiens utforming på strekningen. Jeg mener det bør gjennomføres en ny oppmåling og bedre dokumentering av de funksjoner som kreves. Vegnormalen anbefaler fortausbredde 0,7 meter for personer med barnevogn – noe det er plass til på hele strekningen.

Fortsatt ingen planer om å utbedre veistrekningen

I sitt seneste svar skriver BYM at de ser gangarealet i Maridalsveien og Sagveien på nevnte strekning er smalt. Det er likevel ikke sannsynlig at de får gjort noe med veisnittet på grunn av bevaringshensyn. Av samme grunn får de heller ikke etablert fartdsdempende tiltak, sier de.

Spurkeland har blant annet foreslått skilting om blindvei ved innkjøringen til Sagveien fra krysset Sagveien/Maridalsveien, og skilt om gangfelt ved overgangen mellom Vøyensvingen og Maridalsveien. Dette har BYM vurdert.

«Sagveien er i praksis en blindvei fra det nevnte krysset og Bymiljøetaten vil gjøre en grundigere vurdering av om det burde skiltes med trafikkskilt 527.1 (blindvei, journ. anm.) Skilt 516 (gangfelt, journ. anm.) brukes ikke i sentrumsområder, rett og slett fordi det vil bli for mange skilt å forholde seg til. I tillegg kan skiltene i veikryss utgjøre en trafikksikkerhetsutfordring med tanke på at de kan hindre frisikt. Oppmerkingen i veibanen regnes som tilstrekkelig merking av fotgjengerovergangen.»

BYM legger til at de beklager å måtte meddele at det per i dag ikke foreligger noen konkrete planer om å utbedre veistrekningen.

ANNONSE

– En skamplett og farlig skolevei

– Når man likevel vil se på skiltbruken i området, noe som altså er positivt, er det grunn til også å se på selve veien og vurdere nærmere hva som må gjøres for å sette den i stand som trygg skolevei og samtidig vedlikeholde de historiske sidene av veien, sier Spurkeland.

– Hele strekningen mellom Beyerbrua og ring 2 mangler gjennomgående fortau til tross for at det er både skolevei og en del av Akerselva Miljøpark – et bevaringsverdig område. BYM har i praksis godtatt at det historiske området, og skoleveien, har blitt transformert til et parkeringsområde. I 1985 ble det åpnet et P-hus på nedsiden av mølla for å avbøte parkeringsbehovet i området.

– Torvet ved Beyerbroen skulle tilrettelegges med benker og beplantning for å støtte opp om den grønne profilen langs elven. Dette er aldri gjennomført, fortsetter han.

Han forteller at Løkkebakken Vels observasjoner er at det ikke vil være noe problem med fremkommeligheten selv om det kommer et bredre fortau langs hele strekningen.

ANNONSE

– Det vil også være mulig å utvide fortauet noe i Maridalsveien dersom man rydder opp i feilparkeringen BYM ser gjennom fingrene på, sier han og viser til at bilene parkeres på tvers over det som var fortau ved Maridalsveien 90.

BYM har flere ganger påpekt at det ikke er noen planer for å forbedre forholdene i Sagveien/Maridalsveien, dette er ikke et godt nok svar for Spurkeland.

– Det er ikke godt nok å påpeke at man ikke har planer for området! Da bør man jo gå i gang. Vi forventer bedre svar enn det som er gitt i brevet av 30.11.2018. Vi vil forfølge saken inntil BYM om nødvendig blir instruert til å ta ansvar for denne kommunale veistrekningen i et viktig historisk område sentralt i Oslo – og som er hardt belastet med nærings- og pendlertrafikk i tillegg til beboerparkering, samt at det er en skamplett og farlig skolevei.

Bystyret ser på saken

Nå ber Kristoffer Gustavsen (H) i Oslo bystyre byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), om å finne en løsning.

– Jeg syns det er trist at det har gått 30 år uten at noe har skjedd. Dette bør følges opp i bystyret, sier han.

ANNONSE

Gustavsen syns forslagene til Løkkebakken Vel høres positive ut.

– Høyre ber byråd for miljø og samferdsel om å finne løsninger, og hun bør ha tett dialog med Løkkebakken Vel. Byrådens ansvar er å se på forslagene og finne ut hva som er best egnet for beboerne. Høyre støtter å gjøre noe i denne gaten, det er viktig for oss å støtte innbyggernes behov.

Gustavsen vil spørre byråden hvorfor dette har tatt så lang tid, og om hvilke løsningen hun ser for seg.

– Dette har falt mellom to stoler, ingen har tatt seg bryet med å se på det. Det burde være enkelt å se på en løsning etter 30 år, det må være mulig å finne en måte å oppgradere på.

Han har stor forståelse for at beboerne i Løkkebakken Vel er utålmodige.

– Det aller viktigste er å få en fortgang i saken, så må vi finne en løsning. Hvis man skal ha tillit til politikerne, må vi ikke bare love noe uten å gjennomføre.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE