ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Snart kommer skolebarna ut i gatene:

Husk å klippe hekker og busker

DÅRLIG SIKT: Her er det et kryss, med både veibane, sykkelfelt og fortau. Vegetasjonen skjuler starten på fortauet, og skaper dårlig sikt. Foto: Janina Lauritsen

Høye hekker og bustete vegetasjon kan fort skape trafikkfarlige situasjoner.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Når hekker og trær rundt svinger og utkjørsler blir for høye eller henger ut i veibanen eller over fortauet, kan det fort bli farlig for både syklister, gående og bilister.

– Det er mange som synder når det gjelder dette, det skaper farlige situasjoner. For eksempel blir fortauer halvparten så store. Det er vanskelig for gående, syklende og bilister å få et riktig trafikkbilde - å se seg for og bli sett. Og barn er små. Nå er det snart skolestart og alle må ta sitt ansvar for å skape trygge veier, skriver en leser til lokalavisa.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du selv ansvaret for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss. God sikt er avgjørende for et trafikksikkert lokalmiljø, særlig for at barn og funksjonshemmede skal kunne se og bli sett i trafikken.

– Nå før skolestart oppfordrer vi alle eiendomseiere til å se til sin eiendom. Greiner og hekker skal ikke vokse ut over fortau, hindre sikt til skilt og signalanlegg eller være lavere enn 3,5 meter over fortau og 4,5 meter over kjørebane. Bymiljøetaten leverer daglig ut informasjonsark til eiendommer vedrørende klipping av hekker og lignende, sier veisjef i Bymiljøetaten, Joakim Hjertum.

BUSKAS: Her møtes fortau, sykkelfelt og veibane. Foto: Janina Lauritsen


DEKKER FORTAUET: Vegetasjonen henger utover fortauet, og gående/funksjonshemmede kan presses ut i veien. Foto: Janina Lauritsen

ANNONSE

Dette må du huske på

  • For å oppnå god sikt i veikryss og svinger er det viktig at hekken eller gjerdet ditt ikke er høyere enn 1 meter
  • Hekk, busker og trær fra din eiendom ikke må skjule trafikkskilt, veinavnskilt eller signalanlegg
  • Vegetasjon fra din eiendom må ikke hindre trygg ferdsel på fortau, sykkelfelt eller kjørebanen

Avkjørsel fra privat eiendom

Dersom eiendommen din har avkjørsel mot veien må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter. Området som skal ha fri sikt kalles en sikttrekant. Denne finner du ved å måle 2,5 meter fra kanten på kjørebanen og innover avkjørselen, informerer Bymiljøetaten på sine nettsider.

Fra avkjørselen skal du måle 20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t. Hvis fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 30 meter til hver side, og 45 meter ved 50 km/t. Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 1 meter over kjørebanen.

Foto: Skjermdump fra Bymiljøetaten

ANNONSE

Hjørnetomt ved veikryss

Har du hjørnetomt ved et veikryss? Da må du må sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten i veikrysset.

Her finner du sikttrekanten ved å måle 20 meter fra veikanten og innover sideveien når fartsgrensen er 30 km/t. I hovedveien skal du måle 20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t. Hvis fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 30 meter til hver side, og 45 meter ved 50 km/t. Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 1 meter over kjørebanen.

Foto: Skjermdump fra Bymiljøetaten

Hvis du ser hekker, trær eller annen vegetasjon som kan skape trafikkfarlige situasjoner, kan dette meldes inn til Bymiljøetaten på bymelding.no, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.

ANNONSE

– Vi opplever at folk er flinke til å etterkomme oppfordringene når de får skriv fra oss, poengterer han.

IKKE LETT Å SE: Hekk, busker og trær fra din eiendom ikke må ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt eller signalanlegg. Foto: Janina Lauritsen

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE